702 ondernemers vulden tussen 3 en 17 december de conjunctuurenquête in. Het aandeel negatief gestemde ondernemers ligt 14,13 procentpunt hoger dan het aandeel positief gestemde. In het derde kwartaal lag dat aantal nog 10,30 procentpunt hoger. In het eerste kwartaal was het vertrouwen nog naar het diepste punt sinds de eerste meting in 1987 gezakt door de coronacrisis.

'We zien hier duidelijk de impact van de tweede lockdown', zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

Toch vertoont de nieuwste barometer ook tekenen van hoop. Zo gaan de indicatoren die peilen naar het toekomstig werkvolume (-2,05 procentpunt), personeelsbestand (-0,73 procentpunt) en rendabiliteit (+2,05 procentpunt), erop vooruit ten opzichte van het derde kwartaal. Het aandeel negatief gestemde ondernemers bij de eerste twee hier vernoemde indicatoren ligt beduidend lager dan bij de andere indicatoren. 'Wat, naast een sprankel optimisme over de heropleving van de economie, wellicht ook te maken heeft met de positieve berichtgeving over de vaccins. Maar laat ons wel wezen: ondanks de verbetering zijn dit nog lang geen "hoera"-scores.'

'Zwaar weer'

De toegenomen hoop neemt overigens niet weg dat nog altijd zes van de negen indicatoren erop achteruitgaan ten opzichte van het vorige kwartaal. De grootste verslechtering is er bij de indicatoren 'financiële situatie t.o.v. vorig kwartaal' (het saldo evolueert van -8,75 naar -31,09 procentpunten) en 'werkvolume t.o.v. vorig kwartaal' (van +0,89 naar -19,50 procentpunten). Ook 'tevredenheid over de economie', 'tevredenheid over het bedrijf', 'personeel t.o.v. het vorige kwartaal' en 'problematische betalingen' evolueren negatief.

'Deze barometer toont eens te meer aan dat nog altijd heel veel kmo's in zwaar weer zitten', besluit Van Assche. Unizo is tevreden over de zopas door de Vlaamse regering goedgekeurde Globalisatiepremie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90 procent omzetverlies leden. En ook de verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind februari 2021 is volgens de organisatie een cruciale opsteker voor bedrijven in nood.

702 ondernemers vulden tussen 3 en 17 december de conjunctuurenquête in. Het aandeel negatief gestemde ondernemers ligt 14,13 procentpunt hoger dan het aandeel positief gestemde. In het derde kwartaal lag dat aantal nog 10,30 procentpunt hoger. In het eerste kwartaal was het vertrouwen nog naar het diepste punt sinds de eerste meting in 1987 gezakt door de coronacrisis. 'We zien hier duidelijk de impact van de tweede lockdown', zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Toch vertoont de nieuwste barometer ook tekenen van hoop. Zo gaan de indicatoren die peilen naar het toekomstig werkvolume (-2,05 procentpunt), personeelsbestand (-0,73 procentpunt) en rendabiliteit (+2,05 procentpunt), erop vooruit ten opzichte van het derde kwartaal. Het aandeel negatief gestemde ondernemers bij de eerste twee hier vernoemde indicatoren ligt beduidend lager dan bij de andere indicatoren. 'Wat, naast een sprankel optimisme over de heropleving van de economie, wellicht ook te maken heeft met de positieve berichtgeving over de vaccins. Maar laat ons wel wezen: ondanks de verbetering zijn dit nog lang geen "hoera"-scores.' De toegenomen hoop neemt overigens niet weg dat nog altijd zes van de negen indicatoren erop achteruitgaan ten opzichte van het vorige kwartaal. De grootste verslechtering is er bij de indicatoren 'financiële situatie t.o.v. vorig kwartaal' (het saldo evolueert van -8,75 naar -31,09 procentpunten) en 'werkvolume t.o.v. vorig kwartaal' (van +0,89 naar -19,50 procentpunten). Ook 'tevredenheid over de economie', 'tevredenheid over het bedrijf', 'personeel t.o.v. het vorige kwartaal' en 'problematische betalingen' evolueren negatief. 'Deze barometer toont eens te meer aan dat nog altijd heel veel kmo's in zwaar weer zitten', besluit Van Assche. Unizo is tevreden over de zopas door de Vlaamse regering goedgekeurde Globalisatiepremie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90 procent omzetverlies leden. En ook de verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind februari 2021 is volgens de organisatie een cruciale opsteker voor bedrijven in nood.