Net voor de kerstvakantie kreeg Uplace een nieuwe stedenbouwkundige vergunning. Het omstreden shoppingcentrum kondigde daarbij aan in 2019 de deuren openen voor het grote publiek. Uplace ging voor het project in Machelen, naast de Brusselse ring, intussen op zoek naar een aannemer voor de grondwerken om daarna de eerste steen te leggen. Ondanks de nieuwe bouwvergunning is het protest tegen het project niet geluwd. Integendeel, behalve onder meer Leuven en Vilvoorde, die beslisten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen, komt het verzet ook ditmaal weer uit de hoek van werkgeversorganisatie Unizo.

Volgens Unizo-topman Karel Van Eetvelt zijn de argumenten tegen het complex alleen maar versterkt sinds de projectontwikkelaar tien jaar geleden de eerste bouwvergunning aanvroeg. "We kunnen dit gewoonweg niet zo laten", aldus Van Eetvelt vrijdag in een reactie. "We zijn dit in de allereerste plaats verschuldigd aan onze handelaars, die onze gemeentekernen levend houden en die zo al uitdagingen genoeg moeten aangaan, zoals de omschakeling naar een multichannelaanpak: een fysieke winkel in combinatie met een webshop. De opkomst van e-commerce is trouwens een extra argument tégen de inplanting van nieuwe megashoppingcomplexen als Uplace."

Unizo heeft ook bedenkingen over de gevolgen voor de mobiliteit. "Meer zelfs dan tien jaar geleden want de verkeersknoop in en rondom Brussel is er inmiddels alleen maar zwaarder op geworden", klinkt het.

Tot slot wijst de organisatie op juridische bezwaren. "Zo kadert de bouwvergunning binnen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waartegen ook al een juridische procedure loopt wegens partijdigheid en onzorgvuldigheid van de Vlaamse regering. Bovendien werd er geen nieuwe aanvraag ingediend. De oude aanvraag werd - zonder aanpassing - opnieuw beoordeeld en vergund, luidt het. Ook het Milieu-effectenrapport dateert al van 2011.

Intussen werden nieuwe projecten gerealiseerd waarmee in de aanvraag nog geen rekening werd gehouden." Unizo waarschuwt dat Uplace een erg groot risico neemt als de bouwwerken zouden opgestart worden, 'rekening houdende met deze bezwaren en lopende procedures'.

Net voor de kerstvakantie kreeg Uplace een nieuwe stedenbouwkundige vergunning. Het omstreden shoppingcentrum kondigde daarbij aan in 2019 de deuren openen voor het grote publiek. Uplace ging voor het project in Machelen, naast de Brusselse ring, intussen op zoek naar een aannemer voor de grondwerken om daarna de eerste steen te leggen. Ondanks de nieuwe bouwvergunning is het protest tegen het project niet geluwd. Integendeel, behalve onder meer Leuven en Vilvoorde, die beslisten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen, komt het verzet ook ditmaal weer uit de hoek van werkgeversorganisatie Unizo.Volgens Unizo-topman Karel Van Eetvelt zijn de argumenten tegen het complex alleen maar versterkt sinds de projectontwikkelaar tien jaar geleden de eerste bouwvergunning aanvroeg. "We kunnen dit gewoonweg niet zo laten", aldus Van Eetvelt vrijdag in een reactie. "We zijn dit in de allereerste plaats verschuldigd aan onze handelaars, die onze gemeentekernen levend houden en die zo al uitdagingen genoeg moeten aangaan, zoals de omschakeling naar een multichannelaanpak: een fysieke winkel in combinatie met een webshop. De opkomst van e-commerce is trouwens een extra argument tégen de inplanting van nieuwe megashoppingcomplexen als Uplace." Unizo heeft ook bedenkingen over de gevolgen voor de mobiliteit. "Meer zelfs dan tien jaar geleden want de verkeersknoop in en rondom Brussel is er inmiddels alleen maar zwaarder op geworden", klinkt het. Tot slot wijst de organisatie op juridische bezwaren. "Zo kadert de bouwvergunning binnen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waartegen ook al een juridische procedure loopt wegens partijdigheid en onzorgvuldigheid van de Vlaamse regering. Bovendien werd er geen nieuwe aanvraag ingediend. De oude aanvraag werd - zonder aanpassing - opnieuw beoordeeld en vergund, luidt het. Ook het Milieu-effectenrapport dateert al van 2011.Intussen werden nieuwe projecten gerealiseerd waarmee in de aanvraag nog geen rekening werd gehouden." Unizo waarschuwt dat Uplace een erg groot risico neemt als de bouwwerken zouden opgestart worden, 'rekening houdende met deze bezwaren en lopende procedures'.