De digitale transformatie is in volle gang en raakt alle sectoren. Tijdens de Trends Summer University, die in juni in Knokke werd georganiseerd, kwamen vertegenwoordigers van traditionele ondernemingen discussiëren over de onverbiddelijke trend die hele segmenten van de economie op hun kop zet. Ze waren niet fatalistisch en presenteerden hun middelen en tactieken waarmee ze de digitaliseringsgolf het hoofd bieden. Of liever: erop meesurfen.
...