"De eerste reacties zijn enthousiast", zegt medewerker Hugo Lamon. "Zelfs zo enthousiast, dat ik me afvraag waarom zo'n initiatief niet eerder genomen is. Andere vrije beroepen hebben zo'n beroepspraktisch gericht tijdschrift wel."

Lamon, ooit bestuurslid van de Orde van Vlaamse Balies, is advocaat van het Hasseltse Lamon Law, dat zich doelbewust beperkt tot een aantal nichedomeinen zoals mediarecht. Ook de andere initiatiefnemers hebben een gedegen reputatie als advocaat opgebouwd. Sociaal rechtsdeskundige Herman Buyssens is lid van de redactieraad van het Rechtskundig Weekblad en was tot vorig jaar stafhouder Antwerpse Orde van Advocaten. Alex Tallon, oud-stafhouder in Brussel, startte enkele jaren geleden het papierloze, sterk gedigitaliseerde advocatenkantoor Praetica. Isabelle Larmuseau van het Gentse LDR Advocaten is verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Universiteit Gent en initiatiefnemer-voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht.

Lamon verwijst bij de start van Today's Lawyer naar het "Tomorrow's lawyers" van Richard Susskind, die eerder "The end of Lawyers?" schreef. De Schotse hoogleraar poneert dat de advocatuur voor een grondige verandering staat, omdat een aantal oude businessmodellen niet meer actueel zijn. Die gaan er bijvoorbeeld van uit dat een groter, liefst geïntegreerd, kantoor een betere service levert en de groei dus een must is. "De automatisering van de bedrijfsprocessen vraagt voor een fundamentele bijsturing", aldus Lamon. "Advocaten beseffen dat. Heel wat kantoren stellen zich vragen over deze uitdaging. Today's Lawyer wil mee helpen een antwoord te formuleren."

Het eerste nummer van Today's Lawyer bevat ondermeer een stuk over beroepspraktijken en de dienstenwet, het einde van de billable hours en de Britse Legal Services Act, die via de Alternative Business Structures toelaat dat extern kapitaal toetreedt tot advocatenkantoren. Lamon: "Het tijdschrift gaat uit van de advocaat als zakelijke dienstverlener, met bijdragen over kantoororganisatie, IT, HRM en marketing. Marketing was ooit een vies woord aan de balie."

Hoe profileert Today's Lawyer zich tot Ad Rem, het blad van de Orde van Vlaamse Balies? "Ad Rem is de spreekbuis van de OVB, terwijl wij op onze onafhankelijkheid staan", antwoordt Lamon. "We zullen dus best kritisch uit de hoek komen indien nodig."

Blijft de vraag of de papieren versie van Today's Lawyer wel commercieel een haalbare kaart is? "Er wordt veel gepraat over de digitale revolutie, maar je zou versteld staan hoeveel advocaten zo'n blad in alle rust ter hand willen nemen", reageert Lamon. "Elk nummers is in principe zelf bedruipend. We worden gesteund door een schare medewerkers die nog veel artikels in de pijplijn heeft. Bovendien zijn ze bereid om te werken aan een matig tarief. In tegenstelling tot Trends hebben we voor de redactie van artikelen van topkwaliteit geen dure beroepsjournalisten in dienst."

"De eerste reacties zijn enthousiast", zegt medewerker Hugo Lamon. "Zelfs zo enthousiast, dat ik me afvraag waarom zo'n initiatief niet eerder genomen is. Andere vrije beroepen hebben zo'n beroepspraktisch gericht tijdschrift wel."Lamon, ooit bestuurslid van de Orde van Vlaamse Balies, is advocaat van het Hasseltse Lamon Law, dat zich doelbewust beperkt tot een aantal nichedomeinen zoals mediarecht. Ook de andere initiatiefnemers hebben een gedegen reputatie als advocaat opgebouwd. Sociaal rechtsdeskundige Herman Buyssens is lid van de redactieraad van het Rechtskundig Weekblad en was tot vorig jaar stafhouder Antwerpse Orde van Advocaten. Alex Tallon, oud-stafhouder in Brussel, startte enkele jaren geleden het papierloze, sterk gedigitaliseerde advocatenkantoor Praetica. Isabelle Larmuseau van het Gentse LDR Advocaten is verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Universiteit Gent en initiatiefnemer-voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht.Lamon verwijst bij de start van Today's Lawyer naar het "Tomorrow's lawyers" van Richard Susskind, die eerder "The end of Lawyers?" schreef. De Schotse hoogleraar poneert dat de advocatuur voor een grondige verandering staat, omdat een aantal oude businessmodellen niet meer actueel zijn. Die gaan er bijvoorbeeld van uit dat een groter, liefst geïntegreerd, kantoor een betere service levert en de groei dus een must is. "De automatisering van de bedrijfsprocessen vraagt voor een fundamentele bijsturing", aldus Lamon. "Advocaten beseffen dat. Heel wat kantoren stellen zich vragen over deze uitdaging. Today's Lawyer wil mee helpen een antwoord te formuleren."Het eerste nummer van Today's Lawyer bevat ondermeer een stuk over beroepspraktijken en de dienstenwet, het einde van de billable hours en de Britse Legal Services Act, die via de Alternative Business Structures toelaat dat extern kapitaal toetreedt tot advocatenkantoren. Lamon: "Het tijdschrift gaat uit van de advocaat als zakelijke dienstverlener, met bijdragen over kantoororganisatie, IT, HRM en marketing. Marketing was ooit een vies woord aan de balie."Hoe profileert Today's Lawyer zich tot Ad Rem, het blad van de Orde van Vlaamse Balies? "Ad Rem is de spreekbuis van de OVB, terwijl wij op onze onafhankelijkheid staan", antwoordt Lamon. "We zullen dus best kritisch uit de hoek komen indien nodig." Blijft de vraag of de papieren versie van Today's Lawyer wel commercieel een haalbare kaart is? "Er wordt veel gepraat over de digitale revolutie, maar je zou versteld staan hoeveel advocaten zo'n blad in alle rust ter hand willen nemen", reageert Lamon. "Elk nummers is in principe zelf bedruipend. We worden gesteund door een schare medewerkers die nog veel artikels in de pijplijn heeft. Bovendien zijn ze bereid om te werken aan een matig tarief. In tegenstelling tot Trends hebben we voor de redactie van artikelen van topkwaliteit geen dure beroepsjournalisten in dienst."