In 2012 werden bijna 395.000 jaarrekeningen door ondernemingen ingediend bij de Nationale Bank van België (NBB). Nu blijkt echter dat lang niet iedere onderneming die daartoe verplicht wordt de jaarresultaten heeft ingediend, meldt B-information.
Op 15 juli 2013 werd een wet van kracht in het kader van de fraudebestrijding. De nieuwe wet vult onder meer artikel 25 bis aan van de wet van 2003 tot oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De beschikking voorziet onder andere het 'administratief doorhalen' van bedrijven die 3 jaar of langer hun jaarrekeningen niet gepubliceerd hebben. Bij het zogenaamde 'doorhalen' krijgt een bedrijf een 'rood knipperlicht', al is er geen sanctie of boete voorzien.

Het gaat om 95.000 ondernemingen :

34.000 van de ondernemingen die al 'doorgehaald' werden, hebben nooit jaarrekeningen ingediend bij de NBB en hebben sinds 2003 geen enkele wijziging aan de KBO gemeld.

3000 bedrijven die aan voorafgaande criteria beantwoorden zullen doorgehaald worden.

40.000 bedrijven hebben minstens 15 jaar lang geen rekeningen meer ingediend ,en 18.000 anderen hebben minimum 3 jaar en maximum 14 jaar geen jaarrekeningen meer gepubliceerd. Ze zullen allemaal doorgehaald worden.

De maatregel is echter niet onomkeerbaar. Het volstaat om de ontbrekende rekeningen te publiceren om de doorhaling te annuleren. (PF)

In 2012 werden bijna 395.000 jaarrekeningen door ondernemingen ingediend bij de Nationale Bank van België (NBB). Nu blijkt echter dat lang niet iedere onderneming die daartoe verplicht wordt de jaarresultaten heeft ingediend, meldt B-information. Op 15 juli 2013 werd een wet van kracht in het kader van de fraudebestrijding. De nieuwe wet vult onder meer artikel 25 bis aan van de wet van 2003 tot oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De beschikking voorziet onder andere het 'administratief doorhalen' van bedrijven die 3 jaar of langer hun jaarrekeningen niet gepubliceerd hebben. Bij het zogenaamde 'doorhalen' krijgt een bedrijf een 'rood knipperlicht', al is er geen sanctie of boete voorzien. Het gaat om 95.000 ondernemingen :34.000 van de ondernemingen die al 'doorgehaald' werden, hebben nooit jaarrekeningen ingediend bij de NBB en hebben sinds 2003 geen enkele wijziging aan de KBO gemeld. 3000 bedrijven die aan voorafgaande criteria beantwoorden zullen doorgehaald worden.40.000 bedrijven hebben minstens 15 jaar lang geen rekeningen meer ingediend ,en 18.000 anderen hebben minimum 3 jaar en maximum 14 jaar geen jaarrekeningen meer gepubliceerd. Ze zullen allemaal doorgehaald worden. De maatregel is echter niet onomkeerbaar. Het volstaat om de ontbrekende rekeningen te publiceren om de doorhaling te annuleren. (PF)