Veel raden van bestuur van verenigingen zonder winstoogmerk tellen vandaag enthousiaste vrijwilligers, die weinig kaas hebben gegeten van bedrijfsvoering", stelt Dirk Van Gerven, managing partner van het advocatenkantoor NautaDutilh. "Door een nieuw wettelijk kader kunnen die bestuurders bij fouten, in tegenstelling tot vandaag, collectief financieel aansprakelijk worden gesteld. Professionele bestuurders zouden het best het roer overnemen van de amateurs, hoe sympathiek hun goede bedoelingen ook zijn. Elke raad van bestuur zou minstens een aantal professionals tellen. Vzw's zullen volgens het nieuwe model als een bedrijf worden gerund. Over die nieuwe situatie is nog veel te weinig geweten in Vlaanderen, dat toch een rijke vrijwilligerscultuur heeft."
...