De afgelopen vijf jaar is het aantal zelfstandigen dat voor een lange periode ziek werd met bijna 11 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van bevoegde ministers Borsus en De Block na parlementaire vragen van CD&V-Kamerlid Griet Smaers.

"Naast een verhoogd armoederisico, is dit uiteraard ook geen goed nieuws voor de uitgaven op vlak van de sociale zekerheid", verduidelijkt Smaers in een persbericht. "Preventie en welzijn op het werk zijn meer dan ooit cruciaal. We roepen de ministers op snel werk te maken van de werven preventie en re-integratie."

Bovendien is het aantal zelfstandigen dat langer dan zes maanden arbeidsongeschikt verklaard werd, de afgelopen vijf jaar sterker gestegen dan het aantal dat minder dan zes maanden out is, klinkt het. Het gaat respectievelijk om een stijging met 10,34 procent tegenover 4,76 procent. Daarnaast is de gemiddelde duur dat een zelfstandige arbeidsongeschikt is, gestegen met 5 dagen tot 212,8, een toename met 2,4 procent.

Toenemend aantal psychische problemen

De belangrijkste oorzaak van de arbeidsongeschiktheid zijn musculoskeletale (spier- en wervel-) aandoeningen, maar wat volgens Smaers opvalt, is de toename van psychische problemen. In 2010 kampte 19,32 procent van het aantal invalide zelfstandigen met psychische problemen, terwijl dat aantal in 2015 met 21,48 procent is toegenomen.

"Het aantal zelfstandigen dat getroffen wordt door psychische stoornissen stijgt procentueel sterker dan de evolutie van het totaal aantal invaliden. Dat psychische aandoeningen de ziektebeelden van onze generatie zijn, staat buiten kijf", aldus Smaers.

De derde belangrijkste oorzaak zijn hart- en vaatziekten (11,07 procent van het aantal invalide zelfstandigen).

De Block: 'Kunnen niet alles tegelijk doen'

Bij De Block klinkt het dat er een volgorde is afgesproken in de regering. "We zijn nu de werkgevers aan het afhandelen", zegt woordvoerster Els Cleemput. "Daarna komt de tweede grootste groep, de statutaire ambtenaren, en als derde volgen de zelfstandigen. Dat neemt niet weg dat de voorbijeweken en maanden al verschillende maatregelen genomen zijn die het leven van zelfstandigen toch makkelijker en beter maken."

Het kabinet-De Block verwijst onder andere naar het "overbruggingsrecht" dat eraan zit te komen, en waarvoor de ministerraad half juli een voorontwerp van wet en ontwerp van KB goedkeurde.'Daardoor zullen zelfstandigen die financieel in de problemen komen en hun zaak moeten stopzetten, kort op bijstand kunnen rekenen. 'Een andere maatregel is de uitbreiding en de flexibilisering van het moederschapsverlof', zegt Cleemput. 'En sinds goed een jaar kunnen zelfstandigen gemakkelijker weer professioneel actief worden zonder te moeten vrezen voor een volledig verlies van hun uitkering.'

"Met de re-integratie van werknemers hopen we voor eind dit jaar rond te zijn", zegt Cleemput. Smaers zegt niet in te zien waarom er "getreuzeld" wordt voor de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen. "De zelfstandige is even belangrijk", luidt het. Bij De Block klinkt het dat ze "niet alles tegelijkertijd kunnen doen". "Bovendien is de volgorde zo in de regering afgesproken."

(Belga/BO)

De afgelopen vijf jaar is het aantal zelfstandigen dat voor een lange periode ziek werd met bijna 11 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van bevoegde ministers Borsus en De Block na parlementaire vragen van CD&V-Kamerlid Griet Smaers."Naast een verhoogd armoederisico, is dit uiteraard ook geen goed nieuws voor de uitgaven op vlak van de sociale zekerheid", verduidelijkt Smaers in een persbericht. "Preventie en welzijn op het werk zijn meer dan ooit cruciaal. We roepen de ministers op snel werk te maken van de werven preventie en re-integratie." Bovendien is het aantal zelfstandigen dat langer dan zes maanden arbeidsongeschikt verklaard werd, de afgelopen vijf jaar sterker gestegen dan het aantal dat minder dan zes maanden out is, klinkt het. Het gaat respectievelijk om een stijging met 10,34 procent tegenover 4,76 procent. Daarnaast is de gemiddelde duur dat een zelfstandige arbeidsongeschikt is, gestegen met 5 dagen tot 212,8, een toename met 2,4 procent. De belangrijkste oorzaak van de arbeidsongeschiktheid zijn musculoskeletale (spier- en wervel-) aandoeningen, maar wat volgens Smaers opvalt, is de toename van psychische problemen. In 2010 kampte 19,32 procent van het aantal invalide zelfstandigen met psychische problemen, terwijl dat aantal in 2015 met 21,48 procent is toegenomen. "Het aantal zelfstandigen dat getroffen wordt door psychische stoornissen stijgt procentueel sterker dan de evolutie van het totaal aantal invaliden. Dat psychische aandoeningen de ziektebeelden van onze generatie zijn, staat buiten kijf", aldus Smaers. De derde belangrijkste oorzaak zijn hart- en vaatziekten (11,07 procent van het aantal invalide zelfstandigen). Bij De Block klinkt het dat er een volgorde is afgesproken in de regering. "We zijn nu de werkgevers aan het afhandelen", zegt woordvoerster Els Cleemput. "Daarna komt de tweede grootste groep, de statutaire ambtenaren, en als derde volgen de zelfstandigen. Dat neemt niet weg dat de voorbijeweken en maanden al verschillende maatregelen genomen zijn die het leven van zelfstandigen toch makkelijker en beter maken." Het kabinet-De Block verwijst onder andere naar het "overbruggingsrecht" dat eraan zit te komen, en waarvoor de ministerraad half juli een voorontwerp van wet en ontwerp van KB goedkeurde.'Daardoor zullen zelfstandigen die financieel in de problemen komen en hun zaak moeten stopzetten, kort op bijstand kunnen rekenen. 'Een andere maatregel is de uitbreiding en de flexibilisering van het moederschapsverlof', zegt Cleemput. 'En sinds goed een jaar kunnen zelfstandigen gemakkelijker weer professioneel actief worden zonder te moeten vrezen voor een volledig verlies van hun uitkering.' "Met de re-integratie van werknemers hopen we voor eind dit jaar rond te zijn", zegt Cleemput. Smaers zegt niet in te zien waarom er "getreuzeld" wordt voor de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen. "De zelfstandige is even belangrijk", luidt het. Bij De Block klinkt het dat ze "niet alles tegelijkertijd kunnen doen". "Bovendien is de volgorde zo in de regering afgesproken." (Belga/BO)