Eind 2015 telde ons land 1.035.469 zelfstandigen, tegenover 1.015.902 het jaar daarvoor. Van die zelfstandigen zijn er 113.123 (11 procent) jonger dan 30. Opmerkelijk is dat het aantal zelfstandigen onder de 30 ruim dubbel zo snel toenam als het totaal aantal zelfstandigen, meer bepaald met 4,2 procent. Dat blijkt uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van gegevens van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Volgens het NSZ is die grotere toename onder meer te danken aan het stabielere economische klimaat. Daarnaast bestaat er binnen de technologiesector, waar voornamelijk jongeren actief zijn, een cultuur van start ups, die vaak niet gepaard gaan met hoge opstartkosten.

Het NSZ looft ook de maatregelen van de federale regering, die onder meer besloot studenten-ondernemers een volwaardig statuut te geven vanaf 2017. Zo kunnen meer studenten al tijdens hun studies proeven van het ondernemerschap.

Aanvullend positief element is de tax shelter voor startende ondernemers en de verlaging van de sociale bijdragen (20,5 procent in 2018) die zorgen voor een positieve impuls, stelt het NSZ. Via de tax shelter kan iedereen die aandelen aankoopt in een startende onderneming, afhankelijk of het een investering betreft in een kmo of in een micro-onderneming, 30 of 45 procent van dat geïnvesteerde bedrag terugvorderen via de belastingen

Toch heeft het NSZ ook enkele kritiekpunten opgesomd. Zo moet het sociaal vangnet van de zelfstandigen nog grondig verbeterd worden, en moet er meer aandacht besteed worden aan ondernemingszin in het onderwijs, zowel theoretisch als praktisch.

Het aantal ondernemers zit al jaren in de lift. Sinds het jaar 2000 steeg het aantal zelfstandigen met 20 procent, berekende L'Echo donderdag. (Belga/BO)

Eind 2015 telde ons land 1.035.469 zelfstandigen, tegenover 1.015.902 het jaar daarvoor. Van die zelfstandigen zijn er 113.123 (11 procent) jonger dan 30. Opmerkelijk is dat het aantal zelfstandigen onder de 30 ruim dubbel zo snel toenam als het totaal aantal zelfstandigen, meer bepaald met 4,2 procent. Dat blijkt uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van gegevens van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.Volgens het NSZ is die grotere toename onder meer te danken aan het stabielere economische klimaat. Daarnaast bestaat er binnen de technologiesector, waar voornamelijk jongeren actief zijn, een cultuur van start ups, die vaak niet gepaard gaan met hoge opstartkosten. Het NSZ looft ook de maatregelen van de federale regering, die onder meer besloot studenten-ondernemers een volwaardig statuut te geven vanaf 2017. Zo kunnen meer studenten al tijdens hun studies proeven van het ondernemerschap. Aanvullend positief element is de tax shelter voor startende ondernemers en de verlaging van de sociale bijdragen (20,5 procent in 2018) die zorgen voor een positieve impuls, stelt het NSZ. Via de tax shelter kan iedereen die aandelen aankoopt in een startende onderneming, afhankelijk of het een investering betreft in een kmo of in een micro-onderneming, 30 of 45 procent van dat geïnvesteerde bedrag terugvorderen via de belastingenToch heeft het NSZ ook enkele kritiekpunten opgesomd. Zo moet het sociaal vangnet van de zelfstandigen nog grondig verbeterd worden, en moet er meer aandacht besteed worden aan ondernemingszin in het onderwijs, zowel theoretisch als praktisch. Het aantal ondernemers zit al jaren in de lift. Sinds het jaar 2000 steeg het aantal zelfstandigen met 20 procent, berekende L'Echo donderdag. (Belga/BO)