Voorbereiding. Zorg voor duidelijke regels en procedures om alcohol- en drugmisbruik te voorkomen en te bestrijden. Beschrijf het disfunctioneren van de werknemer op basis van incidenten met datum, plaats en de manier van constatering.

Gesprek. Formuleer eerst het doel van het gesprek en vermeld wat u is opgevallen. Vraag hem of hij dit herkent en of hij manieren ziet om zijn functioneren te verbeteren. Wat zijn de achtergronden en oorzaken van het probleem? Zeg dat u vermoedt dat alcoholgebruik een rol speelt. Spreek uw zorg uit en bied hulp aan. Als hij dit ontkent, respecteert u dit, maar u herhaalt de aanmerkingen op het functioneren. Leg de gemaakte afspraken vast in een vertrouwelijk verslag dat u beiden ondertekent.

Evaluatie. Start ieder gesprek met het herhalen van de afspraken en geef aan wat de resultaten zijn. Maak nieuwe afspraken en geef aan wat de sancties zijn als de situatie niet verbetert. Blijf de mogelijkheden tot hulpverlening noemen.

Vervolg. Als de werknemer is opgeknapt, kan hij weer aan het werk. Als de stappen tot niets hebben geleid, kunt u een ontslagprocedure beginnen.

Bron: bizz

Voorbereiding. Zorg voor duidelijke regels en procedures om alcohol- en drugmisbruik te voorkomen en te bestrijden. Beschrijf het disfunctioneren van de werknemer op basis van incidenten met datum, plaats en de manier van constatering. Gesprek. Formuleer eerst het doel van het gesprek en vermeld wat u is opgevallen. Vraag hem of hij dit herkent en of hij manieren ziet om zijn functioneren te verbeteren. Wat zijn de achtergronden en oorzaken van het probleem? Zeg dat u vermoedt dat alcoholgebruik een rol speelt. Spreek uw zorg uit en bied hulp aan. Als hij dit ontkent, respecteert u dit, maar u herhaalt de aanmerkingen op het functioneren. Leg de gemaakte afspraken vast in een vertrouwelijk verslag dat u beiden ondertekent. Evaluatie. Start ieder gesprek met het herhalen van de afspraken en geef aan wat de resultaten zijn. Maak nieuwe afspraken en geef aan wat de sancties zijn als de situatie niet verbetert. Blijf de mogelijkheden tot hulpverlening noemen. Vervolg. Als de werknemer is opgeknapt, kan hij weer aan het werk. Als de stappen tot niets hebben geleid, kunt u een ontslagprocedure beginnen. Bron: bizz