Uit de halfjaarlijkse enquête van het VBO blijkt dat het bedrijfsleven optimistisch is over de economische vooruitzichten voor ons land. De helft van de sectoren verwacht de komende maanden een toename van de economische activiteit.

De werkgeversorganisatie verwacht dat het Belgische bbp in het eerste halfjaar van 2018 verder zal versnellen tot een gemiddelde groei voor het volledige jaar van 2 procent, 'onder impuls van een aantrekkende consumptievraag, meer publieke investeringen en een aanhoudende sterke groei van de bedrijfsinvesteringen'.

40 procent van de sectoren, waaronder de bouw, de industrie en de IT-sector, houdt er rekening mee de komende tijd personeel aan te werven. Ter vergelijking: in mei ging amper 10 procent van de bevraagde sectoren uit van een stijging van de tewerkstelling. Enkel de bank- en de energiesector kijkt volgens de enquête dit jaar aan tegen een afname van de werkgelegenheid. Binnen bepaalde sectoren wordt evenwel gevreesd voor krapte op de arbeidsmarkt.

Bedrijven klagen er nu al over dat ze moeite hebben om voor bepaalde profielen mensen te vinden. Die krapte zou wel eens kunnen veralgemenen en de verdere groei afremmen, vreest het VBO. "De jobs zijn er, de uitdaging wordt om ze in te vullen", zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.

De VBO-topman benadrukt dat de 'ondernemingen woord hebben gehouden en jobs hebben gecreëerd'.

"Het vinden van geschikt personeel zal niet evident zijn, want onder invloed van de vergrijzing zullen in de komende jaren honderdduizenden personen moeten worden vervangen", aldus Timmermans.

Een andere uitdaging volgens het VBO is het ontwarren van de mobiliteitsknopen in Antwerpen en Brussel.

Ten slotte zijn er eind dit jaar ook de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuw akkoord over loon- en arbeidsvoorwaarden (IPA) voor 2019 en 2020.

Het VBO hoopt dat de vakbonden geen buitensporige looneisen op tafel leggen. "We mogen niet ontsporen, anders zijn alle inspanningen die we gedaan hebben om competitiever te worden voor niets geweest. De nieuwe loonnormwet helpt ons, maar je moet ook nog tot een akkoord kunnen komen".

Uit de halfjaarlijkse enquête van het VBO blijkt dat het bedrijfsleven optimistisch is over de economische vooruitzichten voor ons land. De helft van de sectoren verwacht de komende maanden een toename van de economische activiteit. De werkgeversorganisatie verwacht dat het Belgische bbp in het eerste halfjaar van 2018 verder zal versnellen tot een gemiddelde groei voor het volledige jaar van 2 procent, 'onder impuls van een aantrekkende consumptievraag, meer publieke investeringen en een aanhoudende sterke groei van de bedrijfsinvesteringen'.40 procent van de sectoren, waaronder de bouw, de industrie en de IT-sector, houdt er rekening mee de komende tijd personeel aan te werven. Ter vergelijking: in mei ging amper 10 procent van de bevraagde sectoren uit van een stijging van de tewerkstelling. Enkel de bank- en de energiesector kijkt volgens de enquête dit jaar aan tegen een afname van de werkgelegenheid. Binnen bepaalde sectoren wordt evenwel gevreesd voor krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven klagen er nu al over dat ze moeite hebben om voor bepaalde profielen mensen te vinden. Die krapte zou wel eens kunnen veralgemenen en de verdere groei afremmen, vreest het VBO. "De jobs zijn er, de uitdaging wordt om ze in te vullen", zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. De VBO-topman benadrukt dat de 'ondernemingen woord hebben gehouden en jobs hebben gecreëerd'. "Het vinden van geschikt personeel zal niet evident zijn, want onder invloed van de vergrijzing zullen in de komende jaren honderdduizenden personen moeten worden vervangen", aldus Timmermans.Een andere uitdaging volgens het VBO is het ontwarren van de mobiliteitsknopen in Antwerpen en Brussel. Ten slotte zijn er eind dit jaar ook de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuw akkoord over loon- en arbeidsvoorwaarden (IPA) voor 2019 en 2020. Het VBO hoopt dat de vakbonden geen buitensporige looneisen op tafel leggen. "We mogen niet ontsporen, anders zijn alle inspanningen die we gedaan hebben om competitiever te worden voor niets geweest. De nieuwe loonnormwet helpt ons, maar je moet ook nog tot een akkoord kunnen komen".