"Er blijkt een relatie te zijn tussen leeftijd en bevlogenheid", zegt Bernie Caessens van CPM, "We vinden bij de oudere werknemers een groter aandeel 'gemiddeld' en 'hoog' bevlogen medewerkers dan bij de jongere groep. Analyse leert dat bevlogenheid stijgt met de leeftijd, en dat effect is statistisch significant. Die bevinding is niet nieuw: eerdere studies hebben al herhaaldelijk gevonden dat bevlogenheid stijgt met de leeftijd. Een verklaring voor deze resultaten is er evenwel nog niet."

Uit de studie van CPM komt naar voren dat ruim een op de vier 55-plussers (26,68%) elke dag weer trots is op het werk dat hij doet. Bij de jongste leeftijdsgroep, onder 29 jaar, is dat maar 12,53 procent. Bijna zes op de tien 55-plussers voelt zich 'dikwijls tot elke dag' gedreven in zijn werk, terwijl dat voor de andere leeftijdscategorieën nog niet de helft is.

De studie toont volgens Caessens aan dat bedrijven in hun streven naar het duurzaam inzetten van werknemers beter niet enkel focussen op de oudere, maar ook op jongere werknemers. "Hoe zorgen we ervoor dat werknemers langer kunnen, maar vooral ook willen aan de slag blijven? We lossen dat probleem niet op door enkel 55-plussers aan te pakken. De volgende generatie is er al én ze zal nog lang na de huidige 55-plussers blijven. Om op lange termijn resultaat te boeken, moeten we de bevlogenheid verhogen bij alle leeftijdsgroepen en zeker bij de jongere collega's."

"Er blijkt een relatie te zijn tussen leeftijd en bevlogenheid", zegt Bernie Caessens van CPM, "We vinden bij de oudere werknemers een groter aandeel 'gemiddeld' en 'hoog' bevlogen medewerkers dan bij de jongere groep. Analyse leert dat bevlogenheid stijgt met de leeftijd, en dat effect is statistisch significant. Die bevinding is niet nieuw: eerdere studies hebben al herhaaldelijk gevonden dat bevlogenheid stijgt met de leeftijd. Een verklaring voor deze resultaten is er evenwel nog niet." Uit de studie van CPM komt naar voren dat ruim een op de vier 55-plussers (26,68%) elke dag weer trots is op het werk dat hij doet. Bij de jongste leeftijdsgroep, onder 29 jaar, is dat maar 12,53 procent. Bijna zes op de tien 55-plussers voelt zich 'dikwijls tot elke dag' gedreven in zijn werk, terwijl dat voor de andere leeftijdscategorieën nog niet de helft is. De studie toont volgens Caessens aan dat bedrijven in hun streven naar het duurzaam inzetten van werknemers beter niet enkel focussen op de oudere, maar ook op jongere werknemers. "Hoe zorgen we ervoor dat werknemers langer kunnen, maar vooral ook willen aan de slag blijven? We lossen dat probleem niet op door enkel 55-plussers aan te pakken. De volgende generatie is er al én ze zal nog lang na de huidige 55-plussers blijven. Om op lange termijn resultaat te boeken, moeten we de bevlogenheid verhogen bij alle leeftijdsgroepen en zeker bij de jongere collega's."