R&D-uitgaven staan tijdens een economische crisis vaak ter discussie. Enerzijds beschouwen de meeste managers R&D-uitgaven als luxe-uitgaven die kunnen wachten op economisch betere tijden. Anderzijds vat een minderheid de economische onzekerheid net op als een opportuniteit om te innoveren en de marktpositie te versterken. Een onderzoek op basis van 3681 Europese ondernemingen bewijst dat de minderheid het bij het rechte eind heeft. R&D-investeringen leiden immers zowel voor, tijdens, als na de economische crisis van 2008-2009 tot de groei van ondernemingen.

Bovendien heeft het onderzoek uitgewezen dat de impact van R&D-inspanningen niet verschilt tussen hoog- en laagtechnologische ondernemingen. Daarnaast groeien West- en Midden-Europese ondernemingen dankzij hun R&D-inspanningen voor en tijdens de economische crisis sterker dan Zuid-Europese ondernemingen. Na de crisis is dit echter niet meer het geval. Alle ondernemingen uit West-, Midden- en Zuid-Europa zien na de crisis hun R&D-investeringen weerspiegeld in ondernemingsgroei. Bijgevolg doen ondernemingen er goed aan om in te zetten op innovatie.

Deze bevindingen leiden ook tot een belangrijk inzicht voor beleidsmakers. De Europese Commissie streeft ernaar dat ondernemingen tegen 2020 meer dan 3% van het BBP spenderen aan onderzoek en ontwikkeling. Ondanks dat in de Westerse kenniseconomie al veel belang wordt gehecht aan R&D, biedt het een sterke stimulans om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. De groei van ondernemingen zorgt namelijk voor de creatie van welvaart en werkgelegenheid.

Dries Van Ransbeeck doet mee aan de Vlaamse Scriptieprijs 2014. Stuur ook jouw scriptie in voor deelname en maak kans op 2500 euro en persaandacht voor je eindwerk. Alle info op www.scriptieprijs.be

R&D-uitgaven staan tijdens een economische crisis vaak ter discussie. Enerzijds beschouwen de meeste managers R&D-uitgaven als luxe-uitgaven die kunnen wachten op economisch betere tijden. Anderzijds vat een minderheid de economische onzekerheid net op als een opportuniteit om te innoveren en de marktpositie te versterken. Een onderzoek op basis van 3681 Europese ondernemingen bewijst dat de minderheid het bij het rechte eind heeft. R&D-investeringen leiden immers zowel voor, tijdens, als na de economische crisis van 2008-2009 tot de groei van ondernemingen.Bovendien heeft het onderzoek uitgewezen dat de impact van R&D-inspanningen niet verschilt tussen hoog- en laagtechnologische ondernemingen. Daarnaast groeien West- en Midden-Europese ondernemingen dankzij hun R&D-inspanningen voor en tijdens de economische crisis sterker dan Zuid-Europese ondernemingen. Na de crisis is dit echter niet meer het geval. Alle ondernemingen uit West-, Midden- en Zuid-Europa zien na de crisis hun R&D-investeringen weerspiegeld in ondernemingsgroei. Bijgevolg doen ondernemingen er goed aan om in te zetten op innovatie.Deze bevindingen leiden ook tot een belangrijk inzicht voor beleidsmakers. De Europese Commissie streeft ernaar dat ondernemingen tegen 2020 meer dan 3% van het BBP spenderen aan onderzoek en ontwikkeling. Ondanks dat in de Westerse kenniseconomie al veel belang wordt gehecht aan R&D, biedt het een sterke stimulans om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. De groei van ondernemingen zorgt namelijk voor de creatie van welvaart en werkgelegenheid.