Een prachtig initiatief van Netflix. Zijn werknemers kunnen al hun aandacht schenken aan deze nieuwe aanwinst in hun gezin. Op geen enkel ogenblik hoeft een conflict te ontstaan tussen de vereisten van hun job en hun privéleven. Immers, ze mogen gedurende het eerste levensjaar van hun kind er alle voorrang aan geven. Netflix erkent dat deze maatregel bedoeld is om talentvol personeel te kunnen aantrekken en behouden. Het wil zijn personeel de flexibiliteit en het vertrouwen geven om er te zijn voor hun gezin zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over hun werk of over geld.

De bredere context

Ik denk dat er toch nog meer aan de hand is.: Netflix is gevestigd in Los Gatos, Californië. Afhankelijk van de route die je neemt, ligt die plek 14 tot 17 mijl van Silicon Valley. En laat daar nu net sommige jongere internetbedrijven (genre Uber) gevestigd zijn die er door meer gevestigde internetbedrijven van beschuldigd worden hun goede medewerkers weg te kapen met beloftes tot verdubbeling van hun huidige loon. Eigenlijk is dat niet meer dan het spel van vraag en aanbod in deze regio met hoogtechnologische internetbedrijven: hoe zorg ik ervoor dat ik goede medewerkers tegen een aanvaardbare prijs kan aanwerven en dat ik ze ook in dienst kan houden? Bovendien is Netflix er in geslaagd met zijn aanbod zeer positief in de aandacht te komen. Hr-beleid gebruiken als marketing voor het bedrijf: proficiat.

Netflix geeft nieuwe ouders onbeperkte vakantierechten: geweldig toch?

Belgische bril

Als we hiernaar kijken door een Belgische bril, mogen we bovendien niet vergeten dat in het algemeen de vakantierechten in de Verenigde Staten veeleer beperkt zijn. Hun socialezekerheidsstelsel is ook veel minder uitgebreid dan het onze: voor hen geen moederschapsuitkering gedurende vijftien weken, geen recht op tien dagen vaderschapsverlof en geen ouderschapsverlof in de vorm van tijdskrediet.

Ik kies dan toch voor het systeem in de Europese landen (ondersteund door Europese regelgeving), waarbij elke nieuwe mama (en eventueel ook papa) bij de geboorte van een kind aanspraak kan maken op een aantal weken betaalde afwezigheid op basis van een algemene wettelijke regel. Ik hoef dan niet het geluk te hebben dat ik werk bij een internetbedrijf dat in een competitieve aanwervingsstrijd is gewikkeld met andere bedrijven die zich op de korte termijn van de kosten niets hoeven aan te trekken.

Ten gronde is het natuurlijk wezenlijk dat een bedrijf aandacht heeft voor de behoeften van de werknemer, ook als het niet in hevige concurrentiestrijd is verwikkeld met andere bedrijven op een krappe arbeidsmarkt. Die behoeften situeren zich in de job die hij wil uitoefenen en in de manier waarop hij dat kan doen, hoe hij maximaal zijn talenten kan benutten. Maar een werkgever die betrokken is met zijn werknemer zal eveneens, binnen de perken van wat kan in de arbeidsorganisatie, oplossingen zoeken voor de wisselende noden van deze werknemer om arbeid en gezin met elkaar te kunnen verzoenen. Op die manier zal de werkgever meewerken aan de betrokkenheid van zijn werknemers. Zo bereik je een win-winsituatie voor beide partijen. En dat is meer dan een tijdelijke behoefte aan extra vrije tijd omdat er een nieuwe baby is geboren in het gezin.

Dirk Wijns

Director van Acerta Consult

Een prachtig initiatief van Netflix. Zijn werknemers kunnen al hun aandacht schenken aan deze nieuwe aanwinst in hun gezin. Op geen enkel ogenblik hoeft een conflict te ontstaan tussen de vereisten van hun job en hun privéleven. Immers, ze mogen gedurende het eerste levensjaar van hun kind er alle voorrang aan geven. Netflix erkent dat deze maatregel bedoeld is om talentvol personeel te kunnen aantrekken en behouden. Het wil zijn personeel de flexibiliteit en het vertrouwen geven om er te zijn voor hun gezin zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over hun werk of over geld.Ik denk dat er toch nog meer aan de hand is.: Netflix is gevestigd in Los Gatos, Californië. Afhankelijk van de route die je neemt, ligt die plek 14 tot 17 mijl van Silicon Valley. En laat daar nu net sommige jongere internetbedrijven (genre Uber) gevestigd zijn die er door meer gevestigde internetbedrijven van beschuldigd worden hun goede medewerkers weg te kapen met beloftes tot verdubbeling van hun huidige loon. Eigenlijk is dat niet meer dan het spel van vraag en aanbod in deze regio met hoogtechnologische internetbedrijven: hoe zorg ik ervoor dat ik goede medewerkers tegen een aanvaardbare prijs kan aanwerven en dat ik ze ook in dienst kan houden? Bovendien is Netflix er in geslaagd met zijn aanbod zeer positief in de aandacht te komen. Hr-beleid gebruiken als marketing voor het bedrijf: proficiat. Als we hiernaar kijken door een Belgische bril, mogen we bovendien niet vergeten dat in het algemeen de vakantierechten in de Verenigde Staten veeleer beperkt zijn. Hun socialezekerheidsstelsel is ook veel minder uitgebreid dan het onze: voor hen geen moederschapsuitkering gedurende vijftien weken, geen recht op tien dagen vaderschapsverlof en geen ouderschapsverlof in de vorm van tijdskrediet. Ik kies dan toch voor het systeem in de Europese landen (ondersteund door Europese regelgeving), waarbij elke nieuwe mama (en eventueel ook papa) bij de geboorte van een kind aanspraak kan maken op een aantal weken betaalde afwezigheid op basis van een algemene wettelijke regel. Ik hoef dan niet het geluk te hebben dat ik werk bij een internetbedrijf dat in een competitieve aanwervingsstrijd is gewikkeld met andere bedrijven die zich op de korte termijn van de kosten niets hoeven aan te trekken. Ten gronde is het natuurlijk wezenlijk dat een bedrijf aandacht heeft voor de behoeften van de werknemer, ook als het niet in hevige concurrentiestrijd is verwikkeld met andere bedrijven op een krappe arbeidsmarkt. Die behoeften situeren zich in de job die hij wil uitoefenen en in de manier waarop hij dat kan doen, hoe hij maximaal zijn talenten kan benutten. Maar een werkgever die betrokken is met zijn werknemer zal eveneens, binnen de perken van wat kan in de arbeidsorganisatie, oplossingen zoeken voor de wisselende noden van deze werknemer om arbeid en gezin met elkaar te kunnen verzoenen. Op die manier zal de werkgever meewerken aan de betrokkenheid van zijn werknemers. Zo bereik je een win-winsituatie voor beide partijen. En dat is meer dan een tijdelijke behoefte aan extra vrije tijd omdat er een nieuwe baby is geboren in het gezin.Dirk WijnsDirector van Acerta Consult