In de Antwerpse haven komt aan het Delwaidedok op de Rechterscheldeoever mogelijk een 'waste-to-chemicalsfabriek' van de Saoedische vennootschap Energy Recovery Systems, een investering van naar schatting 3,7 miljard euro, die 900 jobs kan opleveren. De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen sprak - op basis van een marktbevraging - diens voorkeur uit om met dit bedrijf onderhandelingen op te starten om de zuidelijke kant van het Delwaidedok op te vullen. Het nieuws werd gisteravond bekendgemaakt door Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Door de geplande verhuis van rederij en terminaloperator MSC naar het Deurganckdok de Linkerscheldeoever diende een opvolger gezocht te worden voor de Delwaideterminal.

Afval omzetten

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen startte eind vorig jaar een marktbevraging om te zien hoe het Delwaidedok het best opnieuw kon worden ingevuld. 'De raad van bestuur heeft kennis genomen van de resultaten van de bevraging voor de zuidelijke en noordoostelijke zone van het Delwaidedok die eind vorig jaar was gelanceerd. Op basis van de ingediende kandidaturen besliste de raad van bestuur dat het project van Energy Recovery Systems (ERS) inhoudelijk het meest geschikte project is voor de invulling van het Delwaidedok', klinkt het in een persbericht. 'De directie van het Havenbedrijf krijgt nu de opdracht om verdere onderhandelingen met de firma aan te gaan met het oog op het afsluiten van een concessieovereenkomst.'

Als het project - 150 hectare groot en naar schatting goed voor 3,7 miljard euro - wordt gerealiseerd, zal Antwerpen volgens het stadsbestuur meteen de grootste 'waste-to-chemicalssite' ter wereld hebben. Op de site zal afval worden omgezet in ammoniak en ureum via vergassingstechnologie. 'Een investering van deze omvang in een volledig nieuwe productiesite binnen de petrochemische cluster zou de positie van de haven versterken. Door in te zetten op het verduurzamen van de economische activiteit in de haven kunnen we Antwerpen nog beter op de kaart zetten als belangrijke en toekomstgerichte speler in de chemiesector', stelt De Wever.

Jobs

Van de 900 verwachte jobs zijn er naar verluidt 750 bestemd zijn voor technische basisprofielen. 140 jobs zouden geen diplomavereiste kennen. 'Dit is het soort van projecten dat Antwerpen nodig heeft om in te zetten op jobcreatie. Ik kan dat alleen toejuichen', aldus de burgemeester.

ERS geeft dinsdag een toelichting over de investeringsplannen, in aanwezigheid van havenschepen Marc Van Peel (CD&V) en gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx.

'Ik ben heel positief gestemd', stelde Van Peel al in De Ochtend op Radio 1. 'Maar er moet nog veel bekeken en onderzocht worden.'

Wat met Doel?

Van Peel herhaalde in De Ochtend dat 'uit alle berekeningen blijkt dat het Deurganckdok tegen 2021 vol zal zitten. Daardoor belandt het dossier van het Saeftinghedok opnieuw op tafel.

Dat dok staat iets verderop gepland, maar is controversieel omdat dan het polderdorp Doel moet verdwijnen. Daar is zo'n 80% van de woningen al onteigend.

'Helaas voor ons wordt daar soms heel mediageniek protest gevoerd', stelde Van Peel nog. 'Er moet maar iemand op een kerktoren kruipen en alle media staan daar.'

Van Peel verwijst naar de vroeger uitbreidingen van de haven en de vooruitgang die dat altijd met zich heeft meegebracht.

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) zei dat hij zo snel mogelijk rechtszekerheid wil creëren. Hij wacht de resultaten af van het onderzoek dat nug gevoerd zal worden.

'Ontwikkeling havengebied Antwerpen'

Het havenbedrijf liet gisteravond nog weten dat het de Vlaamse regering nu officieel zal vragen om een aantal maatregelen te nemen. Het gaat onder meer om de vraag om "de noodzaak van het project" en de "dwingende timing" te onderschrijven. Men vraagt verder om onteigeningsplannen uit te voeren en de verwerving van de benodigde gronden verder te zetten, de natuurkerngebieden Nieuw Arenberg fase 1 en Doelpolder tijdig te realiseren, de monumenten van Doel (het Hooghuis, de molen en het kerkorgel) te verplaatsen, alsook om de westelijke ontsluiting naar de E34 tijdig te realiseren.

Verder vraagt men ook om aanlegbaggerwerken te starten en om het actieprogramma 'Ontwikkeling Havengebied Antwerpen' uit te voeren, alsook om kredieten te voorzien voor de financiering van projectonderdelen waarvoor het Vlaams Gewest verantwoordelijk is.

De Vlaamse regering heeft in haar bestuursakkoord de intentie opgenomen om de Saeftinghezone met daarin inbegrepen een dok te realiseren.

Tegen de aanleg van het getijdedok, dat containerbehandeling vóór de sluizen aanbiedt, is er protest van onder meer de actiegroep Doel 2020. De groep vindt de aanleg onverantwoord. Men twijfelt aan de noodzaak van het dok en de opbrengsten. Tegelijkertijd vrezen de actievoerders voor grote kosten en voor veel verkeersellende in het Waasland en het Antwerpse

(Belga/AVE/JH)

In de Antwerpse haven komt aan het Delwaidedok op de Rechterscheldeoever mogelijk een 'waste-to-chemicalsfabriek' van de Saoedische vennootschap Energy Recovery Systems, een investering van naar schatting 3,7 miljard euro, die 900 jobs kan opleveren. De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen sprak - op basis van een marktbevraging - diens voorkeur uit om met dit bedrijf onderhandelingen op te starten om de zuidelijke kant van het Delwaidedok op te vullen. Het nieuws werd gisteravond bekendgemaakt door Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).Door de geplande verhuis van rederij en terminaloperator MSC naar het Deurganckdok de Linkerscheldeoever diende een opvolger gezocht te worden voor de Delwaideterminal. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen startte eind vorig jaar een marktbevraging om te zien hoe het Delwaidedok het best opnieuw kon worden ingevuld. 'De raad van bestuur heeft kennis genomen van de resultaten van de bevraging voor de zuidelijke en noordoostelijke zone van het Delwaidedok die eind vorig jaar was gelanceerd. Op basis van de ingediende kandidaturen besliste de raad van bestuur dat het project van Energy Recovery Systems (ERS) inhoudelijk het meest geschikte project is voor de invulling van het Delwaidedok', klinkt het in een persbericht. 'De directie van het Havenbedrijf krijgt nu de opdracht om verdere onderhandelingen met de firma aan te gaan met het oog op het afsluiten van een concessieovereenkomst.'Als het project - 150 hectare groot en naar schatting goed voor 3,7 miljard euro - wordt gerealiseerd, zal Antwerpen volgens het stadsbestuur meteen de grootste 'waste-to-chemicalssite' ter wereld hebben. Op de site zal afval worden omgezet in ammoniak en ureum via vergassingstechnologie. 'Een investering van deze omvang in een volledig nieuwe productiesite binnen de petrochemische cluster zou de positie van de haven versterken. Door in te zetten op het verduurzamen van de economische activiteit in de haven kunnen we Antwerpen nog beter op de kaart zetten als belangrijke en toekomstgerichte speler in de chemiesector', stelt De Wever.Van de 900 verwachte jobs zijn er naar verluidt 750 bestemd zijn voor technische basisprofielen. 140 jobs zouden geen diplomavereiste kennen. 'Dit is het soort van projecten dat Antwerpen nodig heeft om in te zetten op jobcreatie. Ik kan dat alleen toejuichen', aldus de burgemeester.ERS geeft dinsdag een toelichting over de investeringsplannen, in aanwezigheid van havenschepen Marc Van Peel (CD&V) en gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx.'Ik ben heel positief gestemd', stelde Van Peel al in De Ochtend op Radio 1. 'Maar er moet nog veel bekeken en onderzocht worden.'Wat met Doel?Van Peel herhaalde in De Ochtend dat 'uit alle berekeningen blijkt dat het Deurganckdok tegen 2021 vol zal zitten. Daardoor belandt het dossier van het Saeftinghedok opnieuw op tafel. Dat dok staat iets verderop gepland, maar is controversieel omdat dan het polderdorp Doel moet verdwijnen. Daar is zo'n 80% van de woningen al onteigend. 'Helaas voor ons wordt daar soms heel mediageniek protest gevoerd', stelde Van Peel nog. 'Er moet maar iemand op een kerktoren kruipen en alle media staan daar.'Van Peel verwijst naar de vroeger uitbreidingen van de haven en de vooruitgang die dat altijd met zich heeft meegebracht.Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) zei dat hij zo snel mogelijk rechtszekerheid wil creëren. Hij wacht de resultaten af van het onderzoek dat nug gevoerd zal worden.Het havenbedrijf liet gisteravond nog weten dat het de Vlaamse regering nu officieel zal vragen om een aantal maatregelen te nemen. Het gaat onder meer om de vraag om "de noodzaak van het project" en de "dwingende timing" te onderschrijven. Men vraagt verder om onteigeningsplannen uit te voeren en de verwerving van de benodigde gronden verder te zetten, de natuurkerngebieden Nieuw Arenberg fase 1 en Doelpolder tijdig te realiseren, de monumenten van Doel (het Hooghuis, de molen en het kerkorgel) te verplaatsen, alsook om de westelijke ontsluiting naar de E34 tijdig te realiseren. Verder vraagt men ook om aanlegbaggerwerken te starten en om het actieprogramma 'Ontwikkeling Havengebied Antwerpen' uit te voeren, alsook om kredieten te voorzien voor de financiering van projectonderdelen waarvoor het Vlaams Gewest verantwoordelijk is. De Vlaamse regering heeft in haar bestuursakkoord de intentie opgenomen om de Saeftinghezone met daarin inbegrepen een dok te realiseren. Tegen de aanleg van het getijdedok, dat containerbehandeling vóór de sluizen aanbiedt, is er protest van onder meer de actiegroep Doel 2020. De groep vindt de aanleg onverantwoord. Men twijfelt aan de noodzaak van het dok en de opbrengsten. Tegelijkertijd vrezen de actievoerders voor grote kosten en voor veel verkeersellende in het Waasland en het Antwerpse(Belga/AVE/JH)