Goed nieuws in investeringsland. Meer en meer vrouwen beschikken over de fondsen om te investeren, en zij die de stap zetten, behalen grotere successen dan mannen, blijkt uit studies. Hoewel België heel wat vrouwelijk managementtalent en buying power heeft, hebben de meeste fondsen geen vrouwen als partner. Ik geloof sterk dat er een trendbreuk in de maak is. Ons investeringsfonds We Are Jane zet in op bedrijven die geloven in diversiteit. Dat blijkt de sleutel tot succes te zijn.

1. Vrouwen worden almaar rijker. De Boston Consulting Group meldde dat het privévermogen van vrouwen tussen 2010 en 2015 is gegroeid van 34 biljoen naar 51 biljoen dollar. Het grootste deel van het privévermogen dat in de komende twintig à dertig jaar van eigenaar verandert, zal in handen van vrouwen komen. Daar zijn meerdere oorzaken voor, meldt The Economist. Een daarvan is dat de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt toeneemt en dat ze meer betaald krijgen. Een andere is dat vrouwen meer geld erven van hun echtgenoten of hun ouders. Ouders zijn meer geneigd hun zonen en dochters gelijk te behandelen dan ze vroeger zouden hebben gedaan. Vrouwen zullen wel degelijk de middelen hebben om te investeren en kunnen dus meer invloed uitoefenen op investeringsbeslissingen.

Meer vrouwelijke investeerders, meer succes.

2. Vrouwen gaan voor duurzaamheid. Diverse onderzoeken tonen aan dat mannen eerder geneigd zijn investeren als een doel op zich te zien. Vrouwen daarentegen beschouwen hun investering meer als een middel om een doel te bereiken. Het gevolg is dat vrouwen meer op zoek gaan naar bedrijven die een sociaal doel hebben of op zijn minst duurzaam zijn. Financieel redacteur en auteur LouAnna Lofton, die de gewoontes van Warren Buffett bestudeerde en die vergeleek met onderzoek naar gender en beleggen, heeft er ook op gewezen dat vrouwen hun beleggingen beter afstemmen op hun doelen en rustiger blijven tijdens marktturbulenties.

3. Vrouwen zetten in op onderzoek. Vrouwen blijken ook meer onderzoek te doen alvorens ze investeren. Uit een studie van HSBC bleek dat 17 procent van de vrouwen, tegenover 13 procent van de mannen, meer dan een maand onderzoek doet naar investeringsmogelijkheden. Erika Karp, de oprichter en CEO van Cornerstone Capital en het voormalige hoofd van Global Sector Research bij UBS Investment Bank, stelt dat transparantie de kern van duurzaam beleggen is, en dat vrouwen graag grondig worden geïnformeerd voordat ze handelen.

4. Het groeipotentieel van vrouwelijke klanten. Het bewijs van het toenemende succes van vrouwen in de beleggerswereld is af te leiden van de op vrouwen gerichte fondsen die zijn ontstaan. We Are Jane is daarvan een voorbeeld in België. In de Verenigde staten vinden we inspiratie bij onder meer Ellevest, een platform dat vrouwen helpt hun middelen te beheren. Ook vermogensbeheerders beseffen dat er veel groeipotentieel zit bij hun vrouwelijke klanten. De grootste uitdaging is gelegen in het krijgen van een diepgaand inzicht in de behoeften, voorkeuren en gedragingen van vrouwen als het gaat om het beheer van hun financiën.

5. Succes is gelegen in diversiteit. Een onderzoek van McKinsey & Company wees uit dat bedrijven in het hoogste kwartiel voor genderdiversiteit in hun uitvoerende teams 21 procent meer kans hadden om bovengemiddelde winstgevendheid te ervaren. Diverse teams zijn dus wel degelijk succesvoller. Dat we met We Are Jane vooral ook vrouwelijke investeerders hebben overtuigd om in ons fonds te investeren, is dan ook een terechte aanpak, waar we op blijven inzetten. Maar wees gerust, we hebben ook mannelijke investeerders. Diversiteit is goed voor het bedrijfsleven en blijft de kern van onze investeringsstrategie.

Goed nieuws in investeringsland. Meer en meer vrouwen beschikken over de fondsen om te investeren, en zij die de stap zetten, behalen grotere successen dan mannen, blijkt uit studies. Hoewel België heel wat vrouwelijk managementtalent en buying power heeft, hebben de meeste fondsen geen vrouwen als partner. Ik geloof sterk dat er een trendbreuk in de maak is. Ons investeringsfonds We Are Jane zet in op bedrijven die geloven in diversiteit. Dat blijkt de sleutel tot succes te zijn. 1. Vrouwen worden almaar rijker. De Boston Consulting Group meldde dat het privévermogen van vrouwen tussen 2010 en 2015 is gegroeid van 34 biljoen naar 51 biljoen dollar. Het grootste deel van het privévermogen dat in de komende twintig à dertig jaar van eigenaar verandert, zal in handen van vrouwen komen. Daar zijn meerdere oorzaken voor, meldt The Economist. Een daarvan is dat de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt toeneemt en dat ze meer betaald krijgen. Een andere is dat vrouwen meer geld erven van hun echtgenoten of hun ouders. Ouders zijn meer geneigd hun zonen en dochters gelijk te behandelen dan ze vroeger zouden hebben gedaan. Vrouwen zullen wel degelijk de middelen hebben om te investeren en kunnen dus meer invloed uitoefenen op investeringsbeslissingen. 2. Vrouwen gaan voor duurzaamheid. Diverse onderzoeken tonen aan dat mannen eerder geneigd zijn investeren als een doel op zich te zien. Vrouwen daarentegen beschouwen hun investering meer als een middel om een doel te bereiken. Het gevolg is dat vrouwen meer op zoek gaan naar bedrijven die een sociaal doel hebben of op zijn minst duurzaam zijn. Financieel redacteur en auteur LouAnna Lofton, die de gewoontes van Warren Buffett bestudeerde en die vergeleek met onderzoek naar gender en beleggen, heeft er ook op gewezen dat vrouwen hun beleggingen beter afstemmen op hun doelen en rustiger blijven tijdens marktturbulenties. 3. Vrouwen zetten in op onderzoek. Vrouwen blijken ook meer onderzoek te doen alvorens ze investeren. Uit een studie van HSBC bleek dat 17 procent van de vrouwen, tegenover 13 procent van de mannen, meer dan een maand onderzoek doet naar investeringsmogelijkheden. Erika Karp, de oprichter en CEO van Cornerstone Capital en het voormalige hoofd van Global Sector Research bij UBS Investment Bank, stelt dat transparantie de kern van duurzaam beleggen is, en dat vrouwen graag grondig worden geïnformeerd voordat ze handelen. 4. Het groeipotentieel van vrouwelijke klanten. Het bewijs van het toenemende succes van vrouwen in de beleggerswereld is af te leiden van de op vrouwen gerichte fondsen die zijn ontstaan. We Are Jane is daarvan een voorbeeld in België. In de Verenigde staten vinden we inspiratie bij onder meer Ellevest, een platform dat vrouwen helpt hun middelen te beheren. Ook vermogensbeheerders beseffen dat er veel groeipotentieel zit bij hun vrouwelijke klanten. De grootste uitdaging is gelegen in het krijgen van een diepgaand inzicht in de behoeften, voorkeuren en gedragingen van vrouwen als het gaat om het beheer van hun financiën. 5. Succes is gelegen in diversiteit. Een onderzoek van McKinsey & Company wees uit dat bedrijven in het hoogste kwartiel voor genderdiversiteit in hun uitvoerende teams 21 procent meer kans hadden om bovengemiddelde winstgevendheid te ervaren. Diverse teams zijn dus wel degelijk succesvoller. Dat we met We Are Jane vooral ook vrouwelijke investeerders hebben overtuigd om in ons fonds te investeren, is dan ook een terechte aanpak, waar we op blijven inzetten. Maar wees gerust, we hebben ook mannelijke investeerders. Diversiteit is goed voor het bedrijfsleven en blijft de kern van onze investeringsstrategie.