Marc Lambotte kijkt uit naar de sociaaleconomische maatregelen die de volgende federale regering zal nemen. "Met wat geluk komt er een federale regering die doet wat nodig is", hoopt de gedelegeerd bestuurder van technologiefederatie Agoria (hij volgde in mei Paul Soete op). "Enerzijds moet ze de inkomsten en uitgaven in evenwicht brengen en anderzijds moet ze werken aan de competitiviteit van de bedrijven. Concreet betekent dat dat ondernemingen niet langer gedwongen worden te verhuizen, want daar gaat het eigenlijk over. Er is geen enkel bedrijf dat hier met plezier vertrekt. Het is een overlevingstactiek."

De regering-Di Rupo sprak in haar regeerakkoord amper over concurrentiekracht. De ploeg die nu in de steigers staat, lijkt daar wel aandacht aan te willen besteden. Bent u optimistisch?

Marc Lambotte: "Kostencompetitiviteit blijft het belangrijkste thema voor Agoria. Daarnaast moet werk worden gemaakt van activering en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Ook alles wat te maken heeft met onderzoek en ontwikkeling blijft een prioriteit. Als de regering daaraan aandacht besteedt, dan wordt België opnieuw een aantrekkelijk land voor ondernemingen die toegevoegde waarde willen creëren.

Hoe groot moet de lastenverlaging voor de bedrijven zijn? Sommige werkgeversorganisaties hebben gepleit voor een vermindering van de loonkosten met 7 miljard euro. Van aan de federale onderhandelingstafel klinken bedragen van 2 tot 4 miljard euro, met een verlaging van de werkgeversbijdrage van 33 naar 25 procent.

Marc Lambotte: "Het debat begint al bij de precieze omvang van de loonkostenhandicap ten opzichte van onze drie buurlanden. Het officiële cijfer is 4,8 procent. Wij hebben in het verleden aangetoond dat de historische loonkostenhandicap 16,5 procent bedraagt, als je ook de periode voor de wet op het concurrentievermogen van 1996 meetelt. Voor de industrie bedraagt de loonkostenhandicap zelfs 19 procent ten opzichte van de drie buurlanden. Ga je breder en neem je de eurozone als benchmark, dan zitten we al aan een handicap van 41 procent. Ik weet dat we die kloof van 41 procent niet kunnen wegwerken. Wel valt me op dat onze leden niet enkel wijzen op het concurrentieprobleem met de buurlanden. Voor hen komt de echte concurrentie van landen als Spanje, die aan een relance bezig zijn. Daar praten we van een loonverschil in de orde van 25 procent."

Moet de volgende regering kiezen voor lineaire lastenverlagingen? Of voor bepaalde doelgroepen zoals jongeren of ouderen? Of moet de focus liggen op nacht- en ploegenarbeid?

Marc Lambotte: "Agoria vraagt dat de bestaande maatregelen behouden blijven. Ik denk aan de korting van 80 procent op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, of aan de voordelen voor ploegenarbeid. Die maatregelen hebben een positief effect op de competitiviteit van onze ondernemingen. Alles wat erbij komt, gebeurt het best via lineaire loonkostenverlagingen. Waarom? Omdat de loonkostenhandicap is er voor alle bedrijven en sectoren."

Wat denkt u van de plannen om de fiscaliteit op kapitaal en vermogen te verhogen? Zoals een meerwaardebelasting op aandelen?

Marc Lambotte: "Iedereen is het erover eens dat de sterke schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Maar we moeten toch het evenwicht bewaren tussen inkomsten- en vermogensbelastingen. Veronderstel nu dat zo'n vermogenswinstbelasting zelfs beperkt wordt tot meerwaarden op aandelen, dan maakt mij dat toch ongerust. Wie investeert in aandelen loopt een risico. Onze bedrijven hebben dat risicokapitaal nodig. Ga je dat nog eens extra belasten? Mijn angst is dat er dan minder kapitaal zal zijn om investeringen mogelijk te maken. Ik vraag mij trouwens af of er dan ook geen belastingkredieten moeten worden gegeven indien er minwaarden worden geboekt."

Lees het volledige interview in Trends van deze week

Marc Lambotte kijkt uit naar de sociaaleconomische maatregelen die de volgende federale regering zal nemen. "Met wat geluk komt er een federale regering die doet wat nodig is", hoopt de gedelegeerd bestuurder van technologiefederatie Agoria (hij volgde in mei Paul Soete op). "Enerzijds moet ze de inkomsten en uitgaven in evenwicht brengen en anderzijds moet ze werken aan de competitiviteit van de bedrijven. Concreet betekent dat dat ondernemingen niet langer gedwongen worden te verhuizen, want daar gaat het eigenlijk over. Er is geen enkel bedrijf dat hier met plezier vertrekt. Het is een overlevingstactiek."Marc Lambotte: "Kostencompetitiviteit blijft het belangrijkste thema voor Agoria. Daarnaast moet werk worden gemaakt van activering en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Ook alles wat te maken heeft met onderzoek en ontwikkeling blijft een prioriteit. Als de regering daaraan aandacht besteedt, dan wordt België opnieuw een aantrekkelijk land voor ondernemingen die toegevoegde waarde willen creëren. Marc Lambotte: "Het debat begint al bij de precieze omvang van de loonkostenhandicap ten opzichte van onze drie buurlanden. Het officiële cijfer is 4,8 procent. Wij hebben in het verleden aangetoond dat de historische loonkostenhandicap 16,5 procent bedraagt, als je ook de periode voor de wet op het concurrentievermogen van 1996 meetelt. Voor de industrie bedraagt de loonkostenhandicap zelfs 19 procent ten opzichte van de drie buurlanden. Ga je breder en neem je de eurozone als benchmark, dan zitten we al aan een handicap van 41 procent. Ik weet dat we die kloof van 41 procent niet kunnen wegwerken. Wel valt me op dat onze leden niet enkel wijzen op het concurrentieprobleem met de buurlanden. Voor hen komt de echte concurrentie van landen als Spanje, die aan een relance bezig zijn. Daar praten we van een loonverschil in de orde van 25 procent."Marc Lambotte: "Agoria vraagt dat de bestaande maatregelen behouden blijven. Ik denk aan de korting van 80 procent op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, of aan de voordelen voor ploegenarbeid. Die maatregelen hebben een positief effect op de competitiviteit van onze ondernemingen. Alles wat erbij komt, gebeurt het best via lineaire loonkostenverlagingen. Waarom? Omdat de loonkostenhandicap is er voor alle bedrijven en sectoren."Marc Lambotte: "Iedereen is het erover eens dat de sterke schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Maar we moeten toch het evenwicht bewaren tussen inkomsten- en vermogensbelastingen. Veronderstel nu dat zo'n vermogenswinstbelasting zelfs beperkt wordt tot meerwaarden op aandelen, dan maakt mij dat toch ongerust. Wie investeert in aandelen loopt een risico. Onze bedrijven hebben dat risicokapitaal nodig. Ga je dat nog eens extra belasten? Mijn angst is dat er dan minder kapitaal zal zijn om investeringen mogelijk te maken. Ik vraag mij trouwens af of er dan ook geen belastingkredieten moeten worden gegeven indien er minwaarden worden geboekt."Lees het volledige interview in Trends van deze week