Elektronische communicatie op het werk gebeurt met de middelen die een werkgever ter beschikking stelt. Hij kan dan ook bepalen wie toegang heeft tot het netwerk en hoe dat gebeurt. Uw werkgever kan daarbij toepassingen zoals Facebook en YouTube verbieden of blokkeren. Hij mag ook controleren op welke manier u elektronische communicatie gebruikt om uw werk te doen.

Uw e-mails mogen beperkt worden gecontroleerd. Zo mag hij nakijken aan wie u e-mails richt, hoeveel dat er zijn en wanneer u die verstuurt. Andere geldige redenen om e-mails te controleren zijn de zorg voor het functioneren van het netwerk, de bescherming van de belangen van het bedrijf en de preventie van ongeoorloofd gedrag. Uw werkgever moet die controle wel in alle openheid doen. Hij moet de overlegorganen in de onderneming en de werknemers informeren over de controles en de redenen ervoor.

Maar uw werkgever mag de inhoud van uw elektronische communicatie - bijvoorbeeld uw professionele e-mails - niet lezen. Daar zijn geen uitzonderingen op. Doet hij dat wel en kunt u dat bewijzen, dan kunt u aanvoeren dat uw recht op privacy is geschonden. (JS)

Elektronische communicatie op het werk gebeurt met de middelen die een werkgever ter beschikking stelt. Hij kan dan ook bepalen wie toegang heeft tot het netwerk en hoe dat gebeurt. Uw werkgever kan daarbij toepassingen zoals Facebook en YouTube verbieden of blokkeren. Hij mag ook controleren op welke manier u elektronische communicatie gebruikt om uw werk te doen. Uw e-mails mogen beperkt worden gecontroleerd. Zo mag hij nakijken aan wie u e-mails richt, hoeveel dat er zijn en wanneer u die verstuurt. Andere geldige redenen om e-mails te controleren zijn de zorg voor het functioneren van het netwerk, de bescherming van de belangen van het bedrijf en de preventie van ongeoorloofd gedrag. Uw werkgever moet die controle wel in alle openheid doen. Hij moet de overlegorganen in de onderneming en de werknemers informeren over de controles en de redenen ervoor. Maar uw werkgever mag de inhoud van uw elektronische communicatie - bijvoorbeeld uw professionele e-mails - niet lezen. Daar zijn geen uitzonderingen op. Doet hij dat wel en kunt u dat bewijzen, dan kunt u aanvoeren dat uw recht op privacy is geschonden. (JS)