De Belgische compressoren van de A380

De Belgische compressoren van de A380
© Raphael Demaret

Een lagedrukcompressor (in kleur) bevat 3 grote onderdelen: de trommel, de statoren en de bewegende schoepen. De schoepen jagen lucht naar de lagedrukcompressor en naar de straalpijp achterin de motor © Raphael Demaret

De lasser moet tussen 2 ringen vaste schoepen assembleren die samen de stator vormen. Het vereiste basisstuk voor een lagedrukcompressor van een A380 weegt 350 kg en meet ongeveer 1,5 meter. © Raphael Demaret

Frezen kan complexe vormen tot stand brengen. Een bekend voorbeeld zijn de inkepingen in de turbineschijf met de grote schoepen die zichtbaar zijn aan de motorinlaat. © Raphael Demaret

De operator braamt de trommel af. Dat betekent dat oneffenheden worden verwijderd. Die manuele klus kan uren duren. © Raphael Demaret

Met driedimensionale controles worden de turbineschijf en de onderdelen van de compressor onderzocht. Het onderdeel gaat op een werkbank waar een robot de complexe vorm van de componenten onderzoekt. © Raphael Demaret

Het materiaal wordt nu onderzocht op scheurtjes. De operator spuit een fluorescerende vloeistof op de stukken en brengt de stukken onder uv-licht om er zich van te vergewissen dat er geen probleem is. © Raphael Demaret

Zodra alle onderdelen klaar liggen (trommel, statoren, turbineschijf, schroefwerk, verbindingen), kan het assembleren beginnen. Dat gebeurt manueel, in minder dan een dag. © Raphael Demaret

Hier wordt de lagedrukcompressor nagebalanceerd. Zo nodig zal, net als bij het uitbalanceren van een autoband, een beetje extra gewicht een onevenwicht compenseren. © Raphael Demaret