Volgens Van Droogenbroeck brengen langere openingsuren (tot 22 uur) niet het soelaas voor de kleine zelfstandigen, integendeel. "Als de liberalen zeggen dat ze hiermee de kleine zelfstandige willen helpen, moeten ze beseffen dat ze in feite de kmo's de doodsteek aan het geven zijn", aldus LBC-secretaris.

Hij gelooft ook niet dat het voorstel extra tewerkstelling zal creëren. "Er zal vooral geschoven worden met uurroosters".

De huidige wetgeving laat handelszaken nu al toe om open te blijven tot 20 uur of 21 uur. "Al zijn het vooral de grotere winkelketens die daar profijt uit halen", vertelt Van Droogenbroeck. De meeste middenstanders zijn volgens de LBC-secretaris geen vragende partij: er is het probleem van personeel en van extra kosten, zonder dat er meer omzet tegenover staat.

Binnen de grote winkelketens staat het personeel niet te springen om nog langer te werken, meent de secretaris. "Ze werken nu al langer dan de openingsuren zelf, soms tot 21 uur of 21.30 uur. Bovendien zijn 43 procent van alle winkelbedienden jonger dan 35 jaar, het gaat vaak om gezinnen met jonge kinderen voor wie laatavondwerk geen evidentie is."

Van Droogenbroeck wijst erop dat de sector het al zo moeilijk heeft. "De handel wordt langs alle kanten belaagd. Men heeft juist behoefte aan een stabiel kader."

'Goed voor de e-commerce'

Ruimere openingsuren ziet Comeos -dat de grote winkelketens vertegenwoordigt- zeker zitten, maar dan vooral om bestellingen te verwerken, de winkel te beleveren, enzovoort... "We hebben een enorm probleem van werktijden in de sector, als we willen kunnen concurreren met onlinewinkels".

Volgens gedelegeerd bestuurder, Dominique Michel zouden handelszaken tot laat moeten kunnen doorwerken om nog bestellingen door te geven, die dan daags nadien in de winkel arriveren.

"Nu kan dat niet in België, maar bijvoorbeeld wel in Nederland."

Dit zorgt er volgens hem voor dat steeds meer winkelketens -"niet van de minste"- discreet maar concreet aan het onderzoeken zijn om hun logistiek vanuit Nederland te organiseren. "Dit zou niet alleen een verlies van jobs betekenen, maar ook een verlies van belastinginkomsten."

"Er zijn in België nog teveel obstakels om goed aan e-commerce te kunnen doen", vat Michel prioriteiten samen.

Het blijft ook afwachten of er veel winkelketens effectief van de maatregel van langere openingstijden gebruik zullen maken. Bij Carrefour bijvoorbeeld zegt men de meerwaarde te moeten bekijken.

"Sommige van onze hypermarkten zijn al tot 21 uur open. De langere openingsuren hebben een positief effect. Het werkt op vrijdag, maar niet op de andere dagen van de week. We zouden de kosten-baten analyse moeten maken."

Tegenkanting liberale vakbond

Ook de liberale vakbond verwerpt het voorstel. "Open Vld wil handelaars meer vrijheid geven om hun zaak langer open te houden. Die 'vrijheid' is echter nefast voor het personeel van de winkelketens, dat gedwongen zal worden om nog meer onregelmatige (over)uren te kloppen.

Bovendien is ook de zelfstandige, die onvermijdelijk ook langer zal moeten openblijven om te kunnen blijven concurreren, niet gebaat bij deze maatregel", staat in een persbericht.

Volgens de initiatiefnemers wil men een aantal euvels oplossen zoals die van de concept stores: waar shoppers ook iets kunnen eten of drinken. De liberale vakbond vraagt zich af of de individuele problemen niet beter apart voor deze groep moeten bekeken worden.

Geen prioriteit voor ondernemersorganisaties

Unizo wijst erop dat dit geen prioriteit hoeft te zijn, "want winkelen of een kappersbezoek na de kantooruren is nu al perfect toegelaten". De wetgeving -die openingen toelaat van 5 uur tot 20 of 21 uur (daags voor een weekend of feestdag)- is volgens Unizo nu al flexibel genoeg.

De ondernemersorganisatie wijst erop dat de wetgeving enkel van toepassing is op handelszaken die goederen verkopen. Ondernemingen die diensten aanbieden, zoals fitnesszaken, kappers, horecazaken, ... kunnen nu al langer open zijn. Ook toeristische centra zoals de kust vallen buiten de wetgeving.

Tot slot zijn er jaarlijks tot vijftien koopavonden mogelijk. "Er is geen enkele reden om de wetgeving te veranderen", aldus Unizo, die opmerkt dat ook ondernemers "in geen geval vragende partij zijn".

Dat laatste wordt ook bevestigd door het NSZ. Uit een eigen onderzoek bij 692 handelszaken uit diverse sectoren blijkt dat 76 procent gekant is tegen een openingstijd tot 22 uur. "Volgens 81 procent van de handelaars is de klant evenmin vragende partij hiervoor." Nu al zijn een meerderheid van de kleinhandelaars (62 pct) zes dagen op zeven open met werkdagen van 11 uur of meer per dag, aldus NSZ. Een opening tot 22 uur is voor 85 procent van de handelaars niet te verzoenen met een gezinsleven.

Zowel Unizo als NSZ meent dat verruimde openingsuren niet leiden tot meer omzet voor de kleinhandel, maar wel tot meer kosten. Bovendien is er de opmars van onlinewinkelen, waardoor klanten al buiten de reguliere openingsuren inkopen kunnen doen.

Tot slot zal ook de arbeidswetgeving moeten worden aangepast, want tussen 20 uur en 6 uur mag volgens Unizo geen personeel tewerkgesteld worden.

Opn Vld wil de openingsuren uitbreiden tot 22 uur. Met het voorstel van Open Vld-Kamerleden Vincent Van Quickenborne, Ine Somers en Patricia Ceysens wil men de winkels niet verplichten, maar wel de mogelijkheid bieden langer open te blijven. Het voorstel zou over enkele weken behandeld worden in de commissie Bedrijfsleven en is een absolute prioriteit voor de partij, luidt het in Het Laatste Nieuws. (Belga/NS)

Volgens Van Droogenbroeck brengen langere openingsuren (tot 22 uur) niet het soelaas voor de kleine zelfstandigen, integendeel. "Als de liberalen zeggen dat ze hiermee de kleine zelfstandige willen helpen, moeten ze beseffen dat ze in feite de kmo's de doodsteek aan het geven zijn", aldus LBC-secretaris. Hij gelooft ook niet dat het voorstel extra tewerkstelling zal creëren. "Er zal vooral geschoven worden met uurroosters".De huidige wetgeving laat handelszaken nu al toe om open te blijven tot 20 uur of 21 uur. "Al zijn het vooral de grotere winkelketens die daar profijt uit halen", vertelt Van Droogenbroeck. De meeste middenstanders zijn volgens de LBC-secretaris geen vragende partij: er is het probleem van personeel en van extra kosten, zonder dat er meer omzet tegenover staat. Binnen de grote winkelketens staat het personeel niet te springen om nog langer te werken, meent de secretaris. "Ze werken nu al langer dan de openingsuren zelf, soms tot 21 uur of 21.30 uur. Bovendien zijn 43 procent van alle winkelbedienden jonger dan 35 jaar, het gaat vaak om gezinnen met jonge kinderen voor wie laatavondwerk geen evidentie is." Van Droogenbroeck wijst erop dat de sector het al zo moeilijk heeft. "De handel wordt langs alle kanten belaagd. Men heeft juist behoefte aan een stabiel kader."Ruimere openingsuren ziet Comeos -dat de grote winkelketens vertegenwoordigt- zeker zitten, maar dan vooral om bestellingen te verwerken, de winkel te beleveren, enzovoort... "We hebben een enorm probleem van werktijden in de sector, als we willen kunnen concurreren met onlinewinkels". "Nu kan dat niet in België, maar bijvoorbeeld wel in Nederland."Dit zorgt er volgens hem voor dat steeds meer winkelketens -"niet van de minste"- discreet maar concreet aan het onderzoeken zijn om hun logistiek vanuit Nederland te organiseren. "Dit zou niet alleen een verlies van jobs betekenen, maar ook een verlies van belastinginkomsten." "Er zijn in België nog teveel obstakels om goed aan e-commerce te kunnen doen", vat Michel prioriteiten samen. Het blijft ook afwachten of er veel winkelketens effectief van de maatregel van langere openingstijden gebruik zullen maken. Bij Carrefour bijvoorbeeld zegt men de meerwaarde te moeten bekijken. "Sommige van onze hypermarkten zijn al tot 21 uur open. De langere openingsuren hebben een positief effect. Het werkt op vrijdag, maar niet op de andere dagen van de week. We zouden de kosten-baten analyse moeten maken."Ook de liberale vakbond verwerpt het voorstel. "Open Vld wil handelaars meer vrijheid geven om hun zaak langer open te houden. Die 'vrijheid' is echter nefast voor het personeel van de winkelketens, dat gedwongen zal worden om nog meer onregelmatige (over)uren te kloppen.Bovendien is ook de zelfstandige, die onvermijdelijk ook langer zal moeten openblijven om te kunnen blijven concurreren, niet gebaat bij deze maatregel", staat in een persbericht.Volgens de initiatiefnemers wil men een aantal euvels oplossen zoals die van de concept stores: waar shoppers ook iets kunnen eten of drinken. De liberale vakbond vraagt zich af of de individuele problemen niet beter apart voor deze groep moeten bekeken worden.De ondernemersorganisatie wijst erop dat de wetgeving enkel van toepassing is op handelszaken die goederen verkopen. Ondernemingen die diensten aanbieden, zoals fitnesszaken, kappers, horecazaken, ... kunnen nu al langer open zijn. Ook toeristische centra zoals de kust vallen buiten de wetgeving. Tot slot zijn er jaarlijks tot vijftien koopavonden mogelijk. "Er is geen enkele reden om de wetgeving te veranderen", aldus Unizo, die opmerkt dat ook ondernemers "in geen geval vragende partij zijn". Dat laatste wordt ook bevestigd door het NSZ. Uit een eigen onderzoek bij 692 handelszaken uit diverse sectoren blijkt dat 76 procent gekant is tegen een openingstijd tot 22 uur. "Volgens 81 procent van de handelaars is de klant evenmin vragende partij hiervoor." Nu al zijn een meerderheid van de kleinhandelaars (62 pct) zes dagen op zeven open met werkdagen van 11 uur of meer per dag, aldus NSZ. Een opening tot 22 uur is voor 85 procent van de handelaars niet te verzoenen met een gezinsleven. Zowel Unizo als NSZ meent dat verruimde openingsuren niet leiden tot meer omzet voor de kleinhandel, maar wel tot meer kosten. Bovendien is er de opmars van onlinewinkelen, waardoor klanten al buiten de reguliere openingsuren inkopen kunnen doen. Tot slot zal ook de arbeidswetgeving moeten worden aangepast, want tussen 20 uur en 6 uur mag volgens Unizo geen personeel tewerkgesteld worden. Opn Vld wil de openingsuren uitbreiden tot 22 uur. Met het voorstel van Open Vld-Kamerleden Vincent Van Quickenborne, Ine Somers en Patricia Ceysens wil men de winkels niet verplichten, maar wel de mogelijkheid bieden langer open te blijven. Het voorstel zou over enkele weken behandeld worden in de commissie Bedrijfsleven en is een absolute prioriteit voor de partij, luidt het in Het Laatste Nieuws. (Belga/NS)