Sinds het invoeren van de taxshift hebben 25 procent meer starters voor het eerst een werknemer aangeworven in vergelijking met dezelfde periode in 2015, meldt hr-dienstenleverancier SD Worx.

De maatregel, die in januari van dit jaar van kracht werd, brengt mee dat wie een eerste werknemer aanwerft geen patronale werkgeversbijdragen moet betalen. Het is wel enkel het patronaal basispercentage dat wordt vrijgesteld, de bijzondere en sectorale patronale bijdragen blijven gelden.

De vrijstelling geldt voor de volledige tewerkstellingsperiode, dus in principe voor onbepaalde duur. De werknemer moet wel voor 2020 in dienst worden genomen.

Volgens cijfers van SD Worx betekent dat concreet voor wie een bediende (pc 200) in dienst neemt die maandelijks 3.000 euro bruto verdient, daar sinds begin dit jaar een maandelijkse patronale bijdrage van 23 euro (0,77 procent) voor betaalt. In 2015 bedroeg die bijdrage nog 324 euro (10,80 procent), een verschil van 301 euro.

Jan Boden, business manager divisie kmo bij SD Worx, reageert verheugd op het succes van de maatregel: "Goed nieuws voor de Belgische economie, want de overheidsmaatregelen zorgen voor een golf van nieuwe aanwervingen." Volgens Boden voelen starters zich door de nieuwe maatregel veiliger en durven ze vaker de stap te zetten om vaste medewerkers in dienst te nemen.

Boden merkt op dat de meeste jonge ondernemers op de hoogte blijken van de taxshift, maar niet altijd volledig geïnformeerd zijn over de exacte inhoud en voordelen van de maatregel.

(BO)

Sinds het invoeren van de taxshift hebben 25 procent meer starters voor het eerst een werknemer aangeworven in vergelijking met dezelfde periode in 2015, meldt hr-dienstenleverancier SD Worx.De maatregel, die in januari van dit jaar van kracht werd, brengt mee dat wie een eerste werknemer aanwerft geen patronale werkgeversbijdragen moet betalen. Het is wel enkel het patronaal basispercentage dat wordt vrijgesteld, de bijzondere en sectorale patronale bijdragen blijven gelden.De vrijstelling geldt voor de volledige tewerkstellingsperiode, dus in principe voor onbepaalde duur. De werknemer moet wel voor 2020 in dienst worden genomen.Volgens cijfers van SD Worx betekent dat concreet voor wie een bediende (pc 200) in dienst neemt die maandelijks 3.000 euro bruto verdient, daar sinds begin dit jaar een maandelijkse patronale bijdrage van 23 euro (0,77 procent) voor betaalt. In 2015 bedroeg die bijdrage nog 324 euro (10,80 procent), een verschil van 301 euro.Jan Boden, business manager divisie kmo bij SD Worx, reageert verheugd op het succes van de maatregel: "Goed nieuws voor de Belgische economie, want de overheidsmaatregelen zorgen voor een golf van nieuwe aanwervingen." Volgens Boden voelen starters zich door de nieuwe maatregel veiliger en durven ze vaker de stap te zetten om vaste medewerkers in dienst te nemen.Boden merkt op dat de meeste jonge ondernemers op de hoogte blijken van de taxshift, maar niet altijd volledig geïnformeerd zijn over de exacte inhoud en voordelen van de maatregel. (BO)