U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Wie denkt dat alleen een ondertekende verkoopovereenkomst bindend is, zou weleens sneller een deal kunnen sluiten dan hij eigenlijk van plan was. Er moeten slechts twee voorwaarden vervuld zijn opdat een verkoop rond zou zijn: de partijen moeten het eens zijn over wat er wordt verkocht en over de prijs. Zodra de koper en de verkoper daarover een akkoord hebben bereikt, is de koop gesloten. Zelfs een mondelinge afspraak is voor allebei bindend.

Soms gebeurt het dat een partij achteraf terugkrabbelt. Soms is dat de verkoper, bijvoorbeeld omdat hij na de verkoop wordt benaderd door een kandidaat-koper die bereid is een hogere prijs neer te tellen. Soms is dat de koper, omdat hij erachter is gekomen dat hij niet voldoende kan lenen en dus te snel heeft toegehapt.

In beide gevallen heeft de partij die afhaakt er alle belang bij te bewijzen dat er nooit een verkoop heeft plaatsgevonden. De ander moet dan het tegendeel aantonen. Een schriftelijk document is het meest voor de hand liggende bewijs. Dat hoeft geen ondertekende verkoopovereenkomst te zijn, ook faxen en e-mails volstaan.

Onlangs oordeelde een rechtbank dat zelfs een sms kan dienen als het bewijs van een verkoopovereenkomst. In die zaak had de verkoper per sms bevestigd dat hij akkoord ging met het bod dat de koper had gedaan. Ook contacten via het internet zoals vastgoedsites en sociaalnetwerksites zoals Facebook, kunnen worden ingeroepen als bewijs.

Wie denkt dat alleen een ondertekende verkoopovereenkomst bindend is, zou weleens sneller een deal kunnen sluiten dan hij eigenlijk van plan was. Er moeten slechts twee voorwaarden vervuld zijn opdat een verkoop rond zou zijn: de partijen moeten het eens zijn over wat er wordt verkocht en over de prijs. Zodra de koper en de verkoper daarover een akkoord hebben bereikt, is de koop gesloten. Zelfs een mondelinge afspraak is voor allebei bindend.Soms gebeurt het dat een partij achteraf terugkrabbelt. Soms is dat de verkoper, bijvoorbeeld omdat hij na de verkoop wordt benaderd door een kandidaat-koper die bereid is een hogere prijs neer te tellen. Soms is dat de koper, omdat hij erachter is gekomen dat hij niet voldoende kan lenen en dus te snel heeft toegehapt.In beide gevallen heeft de partij die afhaakt er alle belang bij te bewijzen dat er nooit een verkoop heeft plaatsgevonden. De ander moet dan het tegendeel aantonen. Een schriftelijk document is het meest voor de hand liggende bewijs. Dat hoeft geen ondertekende verkoopovereenkomst te zijn, ook faxen en e-mails volstaan.Onlangs oordeelde een rechtbank dat zelfs een sms kan dienen als het bewijs van een verkoopovereenkomst. In die zaak had de verkoper per sms bevestigd dat hij akkoord ging met het bod dat de koper had gedaan. Ook contacten via het internet zoals vastgoedsites en sociaalnetwerksites zoals Facebook, kunnen worden ingeroepen als bewijs.