Het is een van de opvallende voorstellen in het verkiezingsmemorandum van ondernemersorganisatie Unizo: een omvorming van de vennootschapsbelasting voor kmo's naar een duaal systeem om de belastingdruk te verlagen.

Een kmo moet daarbij gedurende een aantal jaren kiezen tussen een vereenvoudigde vennootschapsbelasting aan 20 procent en afzien van een reeks aftrekmaatregelen (zoals de notionele-intrestaftrek), of het bestaande tarief van 33 procent met inbegrip van verschillende aftrekposten inclusief de notionele-intrestaftrek.

Uit een enquête van Unizo blijkt dat 66,2 procent van de kmo's gewonnen is voor het verlaagde tarief, ook ondernemers die nu gebruikmaken van de notionele-intrestaftrek. "Een verlaging van de belastingdruk en een vereenvoudiging van het stelsel zijn de redenen waarom bedrijven voor zo'n lager tarief kiezen", weet Karel Van Eetvelt van Unizo. De werkgeversorganisatie benadrukt dat haar nieuwe vorm van winstbelasting een vrije keuze moet blijven. Van Eetvelt: "We willen gewoon een bedrijfsfiscaliteit die aangepast is aan de 21ste eeuw en op het lijf van de kmo's is geschreven."

Niche-aanpak

Het huidige stelsel heeft volgens Unizo te veel nadelen. Zo is er in België het te hoog nominaal tarief van 33,99 procent. Wat de vennootschapsbelasting betreft werd de voorbije jaren wel voor een niche-aanpak gekozen om het reëel tarief te verlagen: de aftrek voor risicokapitaal (notionele-intrestaftrek), de vrijstelling voor octrooi-inkomsten en andere maatregelen moeten helpen om de effectieve belastingdruk in de vennootschapsbelasting dichter bij het Europese gemiddelde te krijgen. Maar een van de kenmerken van deze nichemaatregelen is dat ze vooral op het lijf van de grote en multinationale ondernemingen geschreven zijn. Het gevolg is dat de effectieve belastingdruk voor kmo's veel hoger ligt dan die voor grote en multinationale ondernemingen. Heel wat kortingen of steunmaatregelen zijn niet aangepast aan het leefpatroon van een kmo-ondernemer, is bij Unizo te horen. Zo is de notionele-intrestaftrek interessanter naarmate het eigen vermogen hoger is.

Maar heel wat kmo-ondernemers leven van de winst van hun vennootschap, onder de vorm van dividenden die worden uitgekeerd. Daarom is de notionele-intrestaftrek niet direct interessant voor kmo's.

Transparant en voorspelbaar

Unizo wil een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting dat transparant, eenvoudig en voorspelbaar moet zijn. Zodat wie start als ondernemer zekerheid heeft gedurende de eerste levensjaren en in de latere jaren van groei. Van Eetvelt: "Dat betekent onder meer zekerheid over het tarief en de belastbare grondslag, gedurende minstens vijf tot tien jaar. Op die manier worden de start- en groeiplannen niet doorkruist door wijzigingen in de fiscale wetgeving." Vandaar dat Unizo er voorstander van is om de bedrijven inderdaad de keuze te laten tussen ofwel het tarief van 20 procent zonder aftrekken ofwel het tarief van 33 procent met aftrekken, maar dan wel telkens gedurende vijf opeenvolgende aanslagjaren. Wel is het zo dat de vereenvoudigde vennootschapsbelasting enkel kan gebruikt worden door kmo's.

Het is een van de opvallende voorstellen in het verkiezingsmemorandum van ondernemersorganisatie Unizo: een omvorming van de vennootschapsbelasting voor kmo's naar een duaal systeem om de belastingdruk te verlagen. Een kmo moet daarbij gedurende een aantal jaren kiezen tussen een vereenvoudigde vennootschapsbelasting aan 20 procent en afzien van een reeks aftrekmaatregelen (zoals de notionele-intrestaftrek), of het bestaande tarief van 33 procent met inbegrip van verschillende aftrekposten inclusief de notionele-intrestaftrek.Uit een enquête van Unizo blijkt dat 66,2 procent van de kmo's gewonnen is voor het verlaagde tarief, ook ondernemers die nu gebruikmaken van de notionele-intrestaftrek. "Een verlaging van de belastingdruk en een vereenvoudiging van het stelsel zijn de redenen waarom bedrijven voor zo'n lager tarief kiezen", weet Karel Van Eetvelt van Unizo. De werkgeversorganisatie benadrukt dat haar nieuwe vorm van winstbelasting een vrije keuze moet blijven. Van Eetvelt: "We willen gewoon een bedrijfsfiscaliteit die aangepast is aan de 21ste eeuw en op het lijf van de kmo's is geschreven." Niche-aanpakHet huidige stelsel heeft volgens Unizo te veel nadelen. Zo is er in België het te hoog nominaal tarief van 33,99 procent. Wat de vennootschapsbelasting betreft werd de voorbije jaren wel voor een niche-aanpak gekozen om het reëel tarief te verlagen: de aftrek voor risicokapitaal (notionele-intrestaftrek), de vrijstelling voor octrooi-inkomsten en andere maatregelen moeten helpen om de effectieve belastingdruk in de vennootschapsbelasting dichter bij het Europese gemiddelde te krijgen. Maar een van de kenmerken van deze nichemaatregelen is dat ze vooral op het lijf van de grote en multinationale ondernemingen geschreven zijn. Het gevolg is dat de effectieve belastingdruk voor kmo's veel hoger ligt dan die voor grote en multinationale ondernemingen. Heel wat kortingen of steunmaatregelen zijn niet aangepast aan het leefpatroon van een kmo-ondernemer, is bij Unizo te horen. Zo is de notionele-intrestaftrek interessanter naarmate het eigen vermogen hoger is.Maar heel wat kmo-ondernemers leven van de winst van hun vennootschap, onder de vorm van dividenden die worden uitgekeerd. Daarom is de notionele-intrestaftrek niet direct interessant voor kmo's. Transparant en voorspelbaarUnizo wil een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting dat transparant, eenvoudig en voorspelbaar moet zijn. Zodat wie start als ondernemer zekerheid heeft gedurende de eerste levensjaren en in de latere jaren van groei. Van Eetvelt: "Dat betekent onder meer zekerheid over het tarief en de belastbare grondslag, gedurende minstens vijf tot tien jaar. Op die manier worden de start- en groeiplannen niet doorkruist door wijzigingen in de fiscale wetgeving." Vandaar dat Unizo er voorstander van is om de bedrijven inderdaad de keuze te laten tussen ofwel het tarief van 20 procent zonder aftrekken ofwel het tarief van 33 procent met aftrekken, maar dan wel telkens gedurende vijf opeenvolgende aanslagjaren. Wel is het zo dat de vereenvoudigde vennootschapsbelasting enkel kan gebruikt worden door kmo's.