In beeld: Cosmetica van honing

In beeld: Cosmetica van honing
© Raphael Demaret

Goedkeuring van het recept © Raphael Demaret

Bee Nature biedt een tiental producten aan. Elk nieuw product wordt eerst ontwikkeld bij Bee Nature en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan Conpalux. "Conpalux gaat na of onze ideeën realiseerbaar zijn en past het recept eventueel aan, rekening houdend met technische aspecten zoals de stabiliteit van het product", aldus Marine André, de oprichter van Bee Nature. "Doorgaans moet je rekenen op een tot twee jaar werk om een nieuwe formule goedgekeurd te krijgen."

Opslaan © Raphael Demaret

De verzorgingsproducten van Bee Nature bevatten gemiddeld 2 tot 5 procent honing. "Dat is ongeveer tien keer méér dan andere cosmetica op basis van honing", zegt Marine André. Bee Nature gebruikt biologische honing uit de eerlijke handel. "We kunnen niet meer werken met Belgische imkers. Zij mogen sinds 2013 niet langer honing leveren voor cosmeticaproducten."

Wegen © Raphael Demaret

De ingrediënten worden tot op de gram nauwkeurig gewogen. Dat gebeurt in een uiterst zuivere omgeving. Maskers en brillen zijn hier gangbaar en alle recipiënten worden met alcohol gedesinfecteerd. Voor 1050 kg product is 21 kg honing nodig. "Ons gamma bestaat voor ruim 99 procent uit natuurlijke ingrediënten", aldus de CEO. "Alle ingrediënten staan op de verpakking vermeld, maar de exacte verhoudingen houden we geheim."

Bereiden © Raphael Demaret

De ingrediënten gaan in een grote kuip, waar ze circa zes uur worden gemengd. Het product wordt verhit tot 75 graden en de ingrediënten worden op welbepaalde momenten aan het mengsel toegevoegd. De honing wordt pas op het laatst toegevoegd. "We werken de honing pas onder het mengsel wanneer dat nog slechts 30 graden is. We mogen de honing niet steriliseren, want dan gaan alle heilzame eigenschappen verloren", verduidelijkt ze.

Leeglaten © Raphael Demaret

Wanneer de bereiding klaar is, ondergaat ze een reeks conformiteitstesten. Zo worden de viscositeit en de zuurtegraad gecontroleerd. Daarna wordt het product overgeheveld van de mengkuip naar een opslagkuip. De bereiding wordt overgebracht naar de andere kant van het gebouw, waar de verpakkingen worden gevuld.

Vullen © Raphael Demaret

De vulmachine vult 22 tubes per minuut. "Ook over de keuze van de tubes is goed nagedacht", zegt André. "Ze moesten bijvoorbeeld lichtdicht zijn om bederf door zonlicht te vermijden. We hechten ook veel belang aan onze ecologische voetafdruk. Vandaar dat we tubes verkiezen boven pompflacons, want de productie daarvan vervuilt meer. Onze producten worden ook verkocht zonder extra verpakking om de hoeveelheid afval te beperken."

Controleren © Raphael Demaret

Na het vullen worden alle tubes visueel geïnspecteerd om de oriëntatie van de sluiting en de zuiverheid van de lasnaad te controleren. Om de 20 minuten wordt een tube geselecteerd om na te gaan of het gewicht conform is. "De wetgeving staat een foutmarge toe van 5 procent in vergelijking met wat op de verpakking vermeld staat", zegt de CEO. "Maar het gemiddelde van het hele lot moet dat wel gelijk zijn aan het vermelde gewicht."