Een artikel van de programmawet die voor het parlementaire reces werd aangenomen, legt ondernemingen die per jaar voor meer dan 100.000 euro betalingen verrichten aan bedrijven en personen in Hongkong, de verplichting op die voortaan aan te geven aan de fiscus. Daarmee komt Hongkong op de lijst van belastingparadijzen. Op die lijst staan ook landen als Andorra, de Bahama's, de Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Jersey, de Kaaimaneilanden en Monaco. Volgens het artikel 307 van het wetboek voor inkom...

Een artikel van de programmawet die voor het parlementaire reces werd aangenomen, legt ondernemingen die per jaar voor meer dan 100.000 euro betalingen verrichten aan bedrijven en personen in Hongkong, de verplichting op die voortaan aan te geven aan de fiscus. Daarmee komt Hongkong op de lijst van belastingparadijzen. Op die lijst staan ook landen als Andorra, de Bahama's, de Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Jersey, de Kaaimaneilanden en Monaco. Volgens het artikel 307 van het wetboek voor inkomstenbelastingen moeten vennootschappen sinds 1 januari 2010 betalingen aan die landen aangeven. "Daarmee verliest Hongkong zijn charme als discreet belastingparadijs", zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat bij Bloom Law.Als betalingen aan die belastingparadijzen niet worden aangegeven, zijn ze niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. "De belastingplichtige moet bovendien bewijzen dat de betalingen zijn verricht als onderdeel van werkelijke en oprechte verrichtingen, en dat ze zijn gedaan aan rechtspersonen die geen artificiële constructies zijn", zegt Philippe. "De bewijslast over het al dan niet kunstmatige karakter wordt met andere woorden omgekeerd. Bovendien interpreteert de fiscus dat bewijs erg strikt."Philippe wijst erop dat heel wat cliënten "omvangrijke bedragen" verschuiven naar Hongkong. "Dat zijn vaak royalty's, dividenden of intresten aan gelieerde vennootschappen", getuigt hij. "Inkomsten zonder enig verband met Hongkong worden in dat land vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Heel veel cliënten konden dat soort constructies verborgen houden voor de fiscus. Daar komt nu een einde aan."Dat kan verregaande gevolgen hebben. Toen Luxemburg in 2014 op die lijst terechtkwam, bleek dat Belgische bedrijven samen zo'n 62 miljard euro hadden gestort op Luxemburgse rekeningen. Philippe: "Veel klanten moeten nu aan de fiscus uitleggen wat de aard van die betaling was, waardoor de uitgave soms verworpen zal worden als aftrekpost. Dat kan nu ook gebeuren voor verrichtingen naar Hongkong."Het zou kunnen dat de betalingen die zijn verricht in 2015 al onder de nieuwe aangifteplicht vallen. Dat gebeurt als het koninklijk besluit dat de nieuwe lijst van landen zonder of met een lage vennootschapsbelasting bevat, wordt gepubliceerd vooraleer de aangiftes ingediend zijn. "In die hypothese zullen belangrijke betalingen van 2015 moeten worden bekendgemaakt in de aangifte van de vennootschapsbelasting, die in september 2016 in principe moet worden ingediend", aldus Philippe.