Er zijn ongeveer 132.000 freelancers actief in Vlaanderen. Dat aantal blijft toenemen. Veel Vlamingen kiezen voor een carrière als freelancer omdat ze eenvoudig en snel kunnen starten.

"Ze hoeven niet te investeren in machines of in een gebouw. Een laptop, een smartphone en een internetverbinding volstaan vaak", zegt Karel Van Eetvelt, de topman van Unizo.

Volgens de unie zullen freelancers een almaar belangrijkere rol spelen in onze economie. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier ondernemers gelooft dat het belang van tijdelijke opdrachten en freelanceactiviteiten zal toenemen.

Kopzorgen freelancers

Toch maakt Unizo zich zorgen. Freelancers kampen met dezelfde problemen als gewone ondernemers, heeft een enquête bij 641 freelancers uitgewezen. Het vinden van klanten blijkt de grootste kopzorg te zijn bij de helft van de freelancers. Vier op de tien moeten het hoofd bieden aan opdrachtgevers die te goedkope tarieven vragen, en evenveel freelancers vinden moeilijk een evenwicht tussen werk en privé.

Daarnaast kampen drie op de tien freelancers met administratieve rompslomp en heeft een kwart problemen met klanten die hun facturen niet tijdig betalen. Het valt Unizo ook op dat één op de vier freelancers nooit een schriftelijk contract afsluit, nochtans is dat "de basis om jezelf te beschermen".

UNIZO definieert een freelancer als "een ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk in een business-to-business (B2B) context diensten verleent en dit op basis van tijdelijke contracten, opdrachten of projecten.

Administratieve vereenvoudiging

Unizo pleit voor een administratieve vereenvoudiging over alle departementen en overheden heen. Door een duaal tarief in te voeren in de vennootschapsbelasting wil het freelancers gemakkelijker maken om een vennootschap op te richten.

"We moeten ook de betalingsachterstand aanpakken door het betalingsbevel aan te passen en de totale betalingstermijn te beperken tot zestig dagen", zegt Unizo.

Ten slotte vraagt Unizo om een bedenktermijn van dertig dagen in te voeren voor samenwerkingsovereenkomsten waarbij intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen. "Op die manier krijgen freelancers de tijd het contract grondig te screenen, advies in te winnen en het nodig aan te passen", klinkt het.

Er zijn ongeveer 132.000 freelancers actief in Vlaanderen. Dat aantal blijft toenemen. Veel Vlamingen kiezen voor een carrière als freelancer omdat ze eenvoudig en snel kunnen starten. Volgens de unie zullen freelancers een almaar belangrijkere rol spelen in onze economie. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier ondernemers gelooft dat het belang van tijdelijke opdrachten en freelanceactiviteiten zal toenemen. Toch maakt Unizo zich zorgen. Freelancers kampen met dezelfde problemen als gewone ondernemers, heeft een enquête bij 641 freelancers uitgewezen. Het vinden van klanten blijkt de grootste kopzorg te zijn bij de helft van de freelancers. Vier op de tien moeten het hoofd bieden aan opdrachtgevers die te goedkope tarieven vragen, en evenveel freelancers vinden moeilijk een evenwicht tussen werk en privé. Daarnaast kampen drie op de tien freelancers met administratieve rompslomp en heeft een kwart problemen met klanten die hun facturen niet tijdig betalen. Het valt Unizo ook op dat één op de vier freelancers nooit een schriftelijk contract afsluit, nochtans is dat "de basis om jezelf te beschermen". Unizo pleit voor een administratieve vereenvoudiging over alle departementen en overheden heen. Door een duaal tarief in te voeren in de vennootschapsbelasting wil het freelancers gemakkelijker maken om een vennootschap op te richten. "We moeten ook de betalingsachterstand aanpakken door het betalingsbevel aan te passen en de totale betalingstermijn te beperken tot zestig dagen", zegt Unizo. Ten slotte vraagt Unizo om een bedenktermijn van dertig dagen in te voeren voor samenwerkingsovereenkomsten waarbij intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen. "Op die manier krijgen freelancers de tijd het contract grondig te screenen, advies in te winnen en het nodig aan te passen", klinkt het.