De Nationale Bank heeft een raming gemaakt van de werkgelegenheid die direct en indirect gerelateerd is met uitvoer, niet alleen rechtstreeks via exporterende bedrijven, maar ook indirect via de toeleveranciers. Wat blijkt: bijna 30 procent van de Belgische werkgelegenheid was in 2010 direct of indirect gerelateerd aan onze uitvoer. De Belgische uitvoer genereerde in dat jaar ook direct en indirect 109,9 miljard euro aan toegevoegde waarde, of 32,5 procent van het bbp.

Cijfers uit 2010? Klopt: volgens de Nationale Bank worden de erg gedetailleerde cijfers waarop de studie is gebaseerd maar om de vijf jaar geproduceerd, en komen ze dan nog eens met enkele jaren vertraging toe bij de bank. Dat verklaart waarom de studiedienst moet teruggrijpen naar cijfers van tien jaar oud. De Nationale Bank gaat er evenwel van uit dat de conclusies "structureel van aard" zijn, en dat ze dus ook vandaag actueel zijn

De Nationale Bank heeft een raming gemaakt van de werkgelegenheid die direct en indirect gerelateerd is met uitvoer, niet alleen rechtstreeks via exporterende bedrijven, maar ook indirect via de toeleveranciers. Wat blijkt: bijna 30 procent van de Belgische werkgelegenheid was in 2010 direct of indirect gerelateerd aan onze uitvoer. De Belgische uitvoer genereerde in dat jaar ook direct en indirect 109,9 miljard euro aan toegevoegde waarde, of 32,5 procent van het bbp. Cijfers uit 2010? Klopt: volgens de Nationale Bank worden de erg gedetailleerde cijfers waarop de studie is gebaseerd maar om de vijf jaar geproduceerd, en komen ze dan nog eens met enkele jaren vertraging toe bij de bank. Dat verklaart waarom de studiedienst moet teruggrijpen naar cijfers van tien jaar oud. De Nationale Bank gaat er evenwel van uit dat de conclusies "structureel van aard" zijn, en dat ze dus ook vandaag actueel zijn