De werkgever mag geschenken in natura of in de vorm van geschenkcheques zoals surprisecheques, boekenbonnen, sportcheques, cultuurvouchers of aankoopbonnen enkel aftrekken als beroepskosten indien aan volgende voorwaarden is voldaan.

Een ervan is dat alle personeelsleden het voordeel krijgen. Dat moet gebeuren naar aanleiding van een feest of jaarlijkse gebeurtenis zoals Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, een patroonsfeest of verjaardag.

Het maximum per werknemer bedraagt 35 euro, al kan dat met 35 euro worden verhoogd voor elk kind ten laste. De cheque mag maar een jaar geldig zijn, moet worden ingeruild bij een bedrijf waarmee de werkgever op voorhand een akkoord heeft gesloten en mag niet cash worden uitbetaald.

Deze geschenken of geschenkcheques vormen een voordeel van alle aard. Er moeten dus belastingen én bedrijfsvoorheffing op worden betaald.

Maar minieme voordelen die de werkgever toekent om de relatie met zijn personeel te verbeteren en de band tussen het personeel en het bedrijf aan te halen, vormen daar een uitzondering op.

In fiscaal opzicht kan het bedrag van 50 euro fungeren als referentie voor het begrip 'miniem voordeel'.

Belangrijk: de geschenken of geschenkcheques die beantwoorden aan de aftrekbaarheidsvoorwaarden voor de werkgever, zijn ook vrijgesteld van belasting voor de werknemer, zelfs wanneer de waarde van de voordelen hoger ligt dan 50 euro.

Isabelle Caluwaerts, legal advisor Partena Professional

De werkgever mag geschenken in natura of in de vorm van geschenkcheques zoals surprisecheques, boekenbonnen, sportcheques, cultuurvouchers of aankoopbonnen enkel aftrekken als beroepskosten indien aan volgende voorwaarden is voldaan. Een ervan is dat alle personeelsleden het voordeel krijgen. Dat moet gebeuren naar aanleiding van een feest of jaarlijkse gebeurtenis zoals Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, een patroonsfeest of verjaardag. Het maximum per werknemer bedraagt 35 euro, al kan dat met 35 euro worden verhoogd voor elk kind ten laste. De cheque mag maar een jaar geldig zijn, moet worden ingeruild bij een bedrijf waarmee de werkgever op voorhand een akkoord heeft gesloten en mag niet cash worden uitbetaald.Deze geschenken of geschenkcheques vormen een voordeel van alle aard. Er moeten dus belastingen én bedrijfsvoorheffing op worden betaald. Maar minieme voordelen die de werkgever toekent om de relatie met zijn personeel te verbeteren en de band tussen het personeel en het bedrijf aan te halen, vormen daar een uitzondering op. In fiscaal opzicht kan het bedrag van 50 euro fungeren als referentie voor het begrip 'miniem voordeel'. Belangrijk: de geschenken of geschenkcheques die beantwoorden aan de aftrekbaarheidsvoorwaarden voor de werkgever, zijn ook vrijgesteld van belasting voor de werknemer, zelfs wanneer de waarde van de voordelen hoger ligt dan 50 euro.Isabelle Caluwaerts, legal advisor Partena Professional