Het evenement, georganiseerd door de gelijknamige internationale organisatie, draagt met zijn seminars actief het idee van de collaboratieve economie uit. Naast de evenementen helpt Crowdsourcing Week organisaties en bedrijven bij hun inspanningen om samenwerkingsmodellen te ontwikkelen.

De klemtoon van de evenementen ligt dit jaar op Europa en de organisatie heeft de uitgesproken ambitie ook beleidsmakers mee in het bad te trekken. Dat is te merken aan het programma dat Crowdsourcing Week in Brussel neerzet. Op de sprekerslijst staan politici als Annemie Turtelboom (Open Vld), Alexander De Croo (Open Vld), Pascal Smet (sp.a) en Els Ampe (Open Vld) naast economen als Peter De Keyzer en Herman Daems, een lange lijst sprekers uit grote ondernemingen of ervaringsdeskundigen met microkredieten, crowdfunding en nieuwe innovatiemodellen.

"Wij betalen onze sprekers geen fee", verrast organisator Epi Ludvik. "Wij werken sinds de eerste dag op deze manier en focussen vooral op het creëren van content. Als je dat juist aanpakt, volgen de resultaten vanzelf. Veel sprekers zijn echt gepassioneerd door crowdsourcing en ook ministers zien het als een opportuniteit. Zij kunnen leren van ons, wij van hen." Ludvik voegt eraan toe dat de organisatie wel haar eigen ideeën in de praktijk brengt. In september organiseerde ze nog een crowdfundingactie _ geld ophalen bij een grote groep mensen _ op een Brits platform om haar activiteiten te financieren.

Verbondenheid neemt toe

Toch mag je crowdsourcing niet verengen tot crowdfunding, benadrukt Epi Ludvik. Crowdsourcing is veel breder. Het is een methode om een menigte (crowd in het Engels) te engageren voor een gemeenschappelijk doel. In de bedrijfswereld kom je dan al snel terecht bij innovatieprojecten waarrond bedrijven onderling of met klanten samenwerken, maar ook bij modellen voor meer efficiëntie of gemeenschappelijke oplossingen voor prangende problemen.

Crowdsourcing Week ontwikkelde een diagram die de verschillende toepassingen van crowdsourcing samenvat. "Zo'n diagram lijkt complex, maar we hebben al gemerkt dat het veel bedrijven een duidelijker idee geeft hoe ze in crowdsourcing kunnen stappen", verklaart Epi Ludvik. "Open innovatie is bekend, maar het kan ook gaan om het delen van knowhow of het opzetten van onlinecommunities. Dat zijn vaak elementen die bedrijven al enigszins kennen. Ze kunnen heel concreet onderzoeken welke talenten en middelen ze kunnen samenbrengen om de echte kracht van crowdsourcing te benutten."

Volgens Ludvik is de toegenomen verbondenheid een van de motoren achter crowdsourcing. Het is eenvoudiger geworden voor individuen om collectief ideeën, ervaring, tijd of financiële middelen bij te dragen tot een project of doel. "Die collectieve mobilisering is de essentie van crowdsourcing", zegt Ludvik. "Crowdsourcing gaat om meer dan financiering. Door nauwer samen te werken met al wie betrokken is bij je bedrijf, kan je er veel meer dan enkel centen uithalen: nieuwe oplossingen, een sterker engagement van je klanten, co-creaties of kostenreducties."

Epi Ludvik ervoer het potentieel van crowdsourcing in de reclame- en marketingwereld. Voor hij naar Singapore verhuisde om er vanuit Azië Crowdsourcing Week op de kaart te zetten, runde hij in New York het reclamebureau Ludvik+Partners. Het bureau past crowdsourcing toe door creatieve platformen op te richten. Het haalde de mosterd bij de basisideeën van auteur Jeff Howe, die de term 'crowdsourcing' in 2006 lanceerde in een artikel in Wired Magazine. Howe had opgemerkt hoe met dank aan de verhoogde connectiviteit los-vaste groepen ontstonden die open naar oplossingen zochten.

Ludvik vertaalde dat naar zijn sector. "In de reclamewereld beperkte de creativiteit en content zich te sterk tot wat in de bureaus gebeurde", zegt hij. "We onderzochten wat zou gebeuren als we de klanten actiever aan dat proces lieten deelnemen. Daar moet de focus zijn en we leerden snel dat veel creativiteit op een andere manier kan ontstaan dan via de traditionele processen."

Ludvik+Partners organiseerde in 2011 zijn eerste crowdsourcingevenement. Dat leidde een jaar later tot de oprichting van Crowdsourcing Week om het concept overal ter wereld en in uiteenlopende sectoren ingang te laten vinden.

Wouter Temmerman

Het evenement, georganiseerd door de gelijknamige internationale organisatie, draagt met zijn seminars actief het idee van de collaboratieve economie uit. Naast de evenementen helpt Crowdsourcing Week organisaties en bedrijven bij hun inspanningen om samenwerkingsmodellen te ontwikkelen. De klemtoon van de evenementen ligt dit jaar op Europa en de organisatie heeft de uitgesproken ambitie ook beleidsmakers mee in het bad te trekken. Dat is te merken aan het programma dat Crowdsourcing Week in Brussel neerzet. Op de sprekerslijst staan politici als Annemie Turtelboom (Open Vld), Alexander De Croo (Open Vld), Pascal Smet (sp.a) en Els Ampe (Open Vld) naast economen als Peter De Keyzer en Herman Daems, een lange lijst sprekers uit grote ondernemingen of ervaringsdeskundigen met microkredieten, crowdfunding en nieuwe innovatiemodellen. "Wij betalen onze sprekers geen fee", verrast organisator Epi Ludvik. "Wij werken sinds de eerste dag op deze manier en focussen vooral op het creëren van content. Als je dat juist aanpakt, volgen de resultaten vanzelf. Veel sprekers zijn echt gepassioneerd door crowdsourcing en ook ministers zien het als een opportuniteit. Zij kunnen leren van ons, wij van hen." Ludvik voegt eraan toe dat de organisatie wel haar eigen ideeën in de praktijk brengt. In september organiseerde ze nog een crowdfundingactie _ geld ophalen bij een grote groep mensen _ op een Brits platform om haar activiteiten te financieren.Verbondenheid neemt toeToch mag je crowdsourcing niet verengen tot crowdfunding, benadrukt Epi Ludvik. Crowdsourcing is veel breder. Het is een methode om een menigte (crowd in het Engels) te engageren voor een gemeenschappelijk doel. In de bedrijfswereld kom je dan al snel terecht bij innovatieprojecten waarrond bedrijven onderling of met klanten samenwerken, maar ook bij modellen voor meer efficiëntie of gemeenschappelijke oplossingen voor prangende problemen. Crowdsourcing Week ontwikkelde een diagram die de verschillende toepassingen van crowdsourcing samenvat. "Zo'n diagram lijkt complex, maar we hebben al gemerkt dat het veel bedrijven een duidelijker idee geeft hoe ze in crowdsourcing kunnen stappen", verklaart Epi Ludvik. "Open innovatie is bekend, maar het kan ook gaan om het delen van knowhow of het opzetten van onlinecommunities. Dat zijn vaak elementen die bedrijven al enigszins kennen. Ze kunnen heel concreet onderzoeken welke talenten en middelen ze kunnen samenbrengen om de echte kracht van crowdsourcing te benutten." Volgens Ludvik is de toegenomen verbondenheid een van de motoren achter crowdsourcing. Het is eenvoudiger geworden voor individuen om collectief ideeën, ervaring, tijd of financiële middelen bij te dragen tot een project of doel. "Die collectieve mobilisering is de essentie van crowdsourcing", zegt Ludvik. "Crowdsourcing gaat om meer dan financiering. Door nauwer samen te werken met al wie betrokken is bij je bedrijf, kan je er veel meer dan enkel centen uithalen: nieuwe oplossingen, een sterker engagement van je klanten, co-creaties of kostenreducties."Epi Ludvik ervoer het potentieel van crowdsourcing in de reclame- en marketingwereld. Voor hij naar Singapore verhuisde om er vanuit Azië Crowdsourcing Week op de kaart te zetten, runde hij in New York het reclamebureau Ludvik+Partners. Het bureau past crowdsourcing toe door creatieve platformen op te richten. Het haalde de mosterd bij de basisideeën van auteur Jeff Howe, die de term 'crowdsourcing' in 2006 lanceerde in een artikel in Wired Magazine. Howe had opgemerkt hoe met dank aan de verhoogde connectiviteit los-vaste groepen ontstonden die open naar oplossingen zochten. Ludvik vertaalde dat naar zijn sector. "In de reclamewereld beperkte de creativiteit en content zich te sterk tot wat in de bureaus gebeurde", zegt hij. "We onderzochten wat zou gebeuren als we de klanten actiever aan dat proces lieten deelnemen. Daar moet de focus zijn en we leerden snel dat veel creativiteit op een andere manier kan ontstaan dan via de traditionele processen." Ludvik+Partners organiseerde in 2011 zijn eerste crowdsourcingevenement. Dat leidde een jaar later tot de oprichting van Crowdsourcing Week om het concept overal ter wereld en in uiteenlopende sectoren ingang te laten vinden. Wouter Temmerman