Bij een economische noodzaak zoals een crisis, maakt de wet het mogelijk een arbeider tijdelijk op non-actief te zetten. Sommige sectoren hebben een afwijkende regeling uitgewerkt, maar dat is niet het geval voor Paritair comité 100. Dat is een aanvullend comité voor werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en die niet onder een eigen paritair comité vallen. Voor uw vraag is dus de algemene regeling van toepassing.

De werkgever heeft twee manieren om een arbeider tijdelijk op non-actief te zetten. De eerste is de arbeidsovereenkomst volledig (elke werkdag) te schorsen. Dat mag maximaal vier weken duren. De tweede optie is een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren. Arbeidsdagen kunnen in dat geval worden afgewisseld met werkloosheidsdagen. Kan de arbeider slechts één dag per twee weken werken, dan wordt dat gelijkgesteld met een volledige schorsing. Een gedeeltelijke schorsing kan maximaal drie of twaalf maanden duren.

Voor de dagen van inactiviteit kan de arbeider een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering) krijgen. Opdat de arbeider recht kan hebben op een werkloosheidsuitkering, moet hij arbeidsgeschikt zijn. Dat een arbeider ziek is, is geen geldige reden om hem op non-actief te plaatsen. Wanneer een arbeider ten onrechte tijdelijk werkloos wordt gesteld, zal de RVA weigeren de werkloosheidsuitkering te betalen of de uitkering terugvorderen. Ter compensatie heeft de arbeider recht op loon, ook al heeft hij die dagen niet gewerkt. Bij ziekte van een werknemer blijft het loon in de eerste fase ten laste van de werkgever. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer, dan moet de arbeider dat melden aan zijn ziekenfonds en zal hij een vervangingsinkomen ontvangen dat vergoed wordt door de verplichte ziekteverzekering.

Bij een economische noodzaak zoals een crisis, maakt de wet het mogelijk een arbeider tijdelijk op non-actief te zetten. Sommige sectoren hebben een afwijkende regeling uitgewerkt, maar dat is niet het geval voor Paritair comité 100. Dat is een aanvullend comité voor werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en die niet onder een eigen paritair comité vallen. Voor uw vraag is dus de algemene regeling van toepassing.De werkgever heeft twee manieren om een arbeider tijdelijk op non-actief te zetten. De eerste is de arbeidsovereenkomst volledig (elke werkdag) te schorsen. Dat mag maximaal vier weken duren. De tweede optie is een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren. Arbeidsdagen kunnen in dat geval worden afgewisseld met werkloosheidsdagen. Kan de arbeider slechts één dag per twee weken werken, dan wordt dat gelijkgesteld met een volledige schorsing. Een gedeeltelijke schorsing kan maximaal drie of twaalf maanden duren.Voor de dagen van inactiviteit kan de arbeider een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering) krijgen. Opdat de arbeider recht kan hebben op een werkloosheidsuitkering, moet hij arbeidsgeschikt zijn. Dat een arbeider ziek is, is geen geldige reden om hem op non-actief te plaatsen. Wanneer een arbeider ten onrechte tijdelijk werkloos wordt gesteld, zal de RVA weigeren de werkloosheidsuitkering te betalen of de uitkering terugvorderen. Ter compensatie heeft de arbeider recht op loon, ook al heeft hij die dagen niet gewerkt. Bij ziekte van een werknemer blijft het loon in de eerste fase ten laste van de werkgever. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer, dan moet de arbeider dat melden aan zijn ziekenfonds en zal hij een vervangingsinkomen ontvangen dat vergoed wordt door de verplichte ziekteverzekering.