U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Dat een werknemer die arbeidsongeschikt is toch een beroepsactiviteit uitoefent, kan in principe een dringende reden voor een ontslag zijn, maar alles hangt af van de omstandigheden. Is de activiteit bijvoorbeeld gelijkaardig aan de activiteit bij de werkgever?

De dringende reden mag via elk rechtsmiddel worden bewezen. Zo kunt u de situatie inderdaad laten vaststellen door een deurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder mag meer doen dan enkel wettelijke opdrachten uitvoeren, hij mag ook "vaststellingen doen van zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien".

Zelfs als aan de rechter zo'n vaststelling door een deurwaarder wordt voorgelegd, behoudt hij zijn beoordelingsvrijheid. De omstandigheden waarin de vaststellingen werden gedaan, moet hij dan wel voor authentiek aannemen (de datum, de aanwezigheid van de deurwaarder, de locatie enzovoort), maar die materiële vaststellingen worden niet beschouwd als een professioneel proces-verbaal, en hebben dus niet de bewijskracht van een authentieke akte. De vaststellingen gelden enkel als inlichtingen en vermoedens. De rechter zal wel aandacht hebben voor de hoedanigheid van de persoon die de vaststellingen heeft gedaan, en doorgaans geneigd zijn er geloof aan te hechten.

De wet verplicht de deurwaarder er niet toe zich bekend te maken. Als hij dat niet doet, heeft dat dus geen weerslag op de geldigheid van zijn vaststellingen. De deurwaarder moet er wel op letten dat hij de privacy van de onderzochte persoon niet schendt: hij moet zijn vaststellingen doen op voor het publiek toegankelijke plaatsen en hij moet verslag uitbrengen van feiten en uitspraken die iedereen zou kunnen vaststellen.

Behalve een deurwaarder kunt u in uw situatie ook een privédetective inschakelen. Sinds dat beroep strikt is gereglementeerd, erkennen almaar meer rechtbanken de bewijskracht van detectiveverslagen, op voorwaarde dat de wettelijke regels worden nageleefd en dat er geen inbreuken worden begaan op de privacy van de mensen op wie het onderzoek betrekking heeft.

Dat een werknemer die arbeidsongeschikt is toch een beroepsactiviteit uitoefent, kan in principe een dringende reden voor een ontslag zijn, maar alles hangt af van de omstandigheden. Is de activiteit bijvoorbeeld gelijkaardig aan de activiteit bij de werkgever? De dringende reden mag via elk rechtsmiddel worden bewezen. Zo kunt u de situatie inderdaad laten vaststellen door een deurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder mag meer doen dan enkel wettelijke opdrachten uitvoeren, hij mag ook "vaststellingen doen van zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien".Zelfs als aan de rechter zo'n vaststelling door een deurwaarder wordt voorgelegd, behoudt hij zijn beoordelingsvrijheid. De omstandigheden waarin de vaststellingen werden gedaan, moet hij dan wel voor authentiek aannemen (de datum, de aanwezigheid van de deurwaarder, de locatie enzovoort), maar die materiële vaststellingen worden niet beschouwd als een professioneel proces-verbaal, en hebben dus niet de bewijskracht van een authentieke akte. De vaststellingen gelden enkel als inlichtingen en vermoedens. De rechter zal wel aandacht hebben voor de hoedanigheid van de persoon die de vaststellingen heeft gedaan, en doorgaans geneigd zijn er geloof aan te hechten.De wet verplicht de deurwaarder er niet toe zich bekend te maken. Als hij dat niet doet, heeft dat dus geen weerslag op de geldigheid van zijn vaststellingen. De deurwaarder moet er wel op letten dat hij de privacy van de onderzochte persoon niet schendt: hij moet zijn vaststellingen doen op voor het publiek toegankelijke plaatsen en hij moet verslag uitbrengen van feiten en uitspraken die iedereen zou kunnen vaststellen.Behalve een deurwaarder kunt u in uw situatie ook een privédetective inschakelen. Sinds dat beroep strikt is gereglementeerd, erkennen almaar meer rechtbanken de bewijskracht van detectiveverslagen, op voorwaarde dat de wettelijke regels worden nageleefd en dat er geen inbreuken worden begaan op de privacy van de mensen op wie het onderzoek betrekking heeft.