Er zijn tal van manieren om aan werknemers gunsttarieven toe te staan: van een korting op een product tot de kosteloze levering van diensten. Een paar voorbeelden? Een energieleverancier die zijn medewerkers korting geeft op hun elektriciteitsfactuur, een kledingwinkel die een shoppingbudget toekent aan zijn verkopers, een meubelfabrikant die zijn eigen meubels aan een gunstprijs verkoopt aan zijn personeel.

Om vrijgesteld te zijn van RSZ en belastingen moet het gaan om kortingen die worden toegestaan op goederen die de onderneming zelf produceert of verkoopt of om diensten die ze zelf levert. Bovendien mag de hoeveelheid goederen die aan elke werknemer wordt verkocht of de hoeveelheid diensten die aan elke werknemer wordt geleverd, het normale verbruik van het gezin van de werknemer niet overschrijden. De fiscus stelt hierbij als extra voorwaarde dat het moet gaan om goederen voor dagelijks gebruik of om duurzame goederen van relatief geringe waarde (een televisietoestel, een fiets, kleding, een courante wagen...). Luxegoederen (een sportwagen of een zeilboot) worden door de fiscus niet beschouwd als duurzame goederen van geringe waarde. Kortingen op dergelijke producten zijn dan ook niet vrijgesteld van belastingen.

Voor de fiscus mag het aan de werknemer toegekende gunsttarief niet lager liggen dan de kostprijs die de werkgever heeft betaald. Betalen de werknemers een nóg lagere prijs, dan moeten ze belastingen betalen op het verschil tussen die kostprijs en de door hen betaalde prijs. Om vrijgesteld te zijn van RSZ, mag de korting ook niet groter zijn dan 30 procent van de normale prijs. Bij een grotere korting wordt het gedeelte van de korting dat de 30 procent overschrijdt, beschouwd als loon en dan moet er dus RSZ op worden betaald.

Een werkgever kan goederen of diensten ook gratis toekennen aan zijn personeel. In dat geval bedraagt de korting dus 100 procent. Als een fabrikant van fietsen zijn werknemers een gratis fiets schenkt, moeten die werknemers belastingen betalen op de volledige kostprijs van de fiets voor de werkgever. Indien een werkgever zijn werknemers verplicht om kleding te dragen uit de eigen winkel én het geen gewone stads- of vrijetijdskledij betreft, kan de tussenkomst van de werkgever worden beschouwd als "kost eigen aan de werkgever". Op het shoppingbudget zijn dan noch belastingen noch RSZ verschuldigd.

Besluit: zelfs als de werknemer belastingen of RSZ moet betalen op (een deel van) de toegekende producten of diensten, blijft het voor hem een voordelige regeling. Maar opdat dit voordeel voor de werknemer zo interessant en gunstig mogelijk zou zijn, is het raadzaam om de korting te beperken tot 30 procent van de normale prijs én om niet onder de kostprijs voor de werkgever te duiken. In dat geval geeft het toegekende gunsttarief geen aanleiding tot de heffing van RSZ of belastingen.

Tijdens de zomermaanden krijgt u de Bizz By Mail-nieuwsbrief op maandag, woensdag en vrijdag in plaats van elke weekdag.

Er zijn tal van manieren om aan werknemers gunsttarieven toe te staan: van een korting op een product tot de kosteloze levering van diensten. Een paar voorbeelden? Een energieleverancier die zijn medewerkers korting geeft op hun elektriciteitsfactuur, een kledingwinkel die een shoppingbudget toekent aan zijn verkopers, een meubelfabrikant die zijn eigen meubels aan een gunstprijs verkoopt aan zijn personeel.Om vrijgesteld te zijn van RSZ en belastingen moet het gaan om kortingen die worden toegestaan op goederen die de onderneming zelf produceert of verkoopt of om diensten die ze zelf levert. Bovendien mag de hoeveelheid goederen die aan elke werknemer wordt verkocht of de hoeveelheid diensten die aan elke werknemer wordt geleverd, het normale verbruik van het gezin van de werknemer niet overschrijden. De fiscus stelt hierbij als extra voorwaarde dat het moet gaan om goederen voor dagelijks gebruik of om duurzame goederen van relatief geringe waarde (een televisietoestel, een fiets, kleding, een courante wagen...). Luxegoederen (een sportwagen of een zeilboot) worden door de fiscus niet beschouwd als duurzame goederen van geringe waarde. Kortingen op dergelijke producten zijn dan ook niet vrijgesteld van belastingen.Voor de fiscus mag het aan de werknemer toegekende gunsttarief niet lager liggen dan de kostprijs die de werkgever heeft betaald. Betalen de werknemers een nóg lagere prijs, dan moeten ze belastingen betalen op het verschil tussen die kostprijs en de door hen betaalde prijs. Om vrijgesteld te zijn van RSZ, mag de korting ook niet groter zijn dan 30 procent van de normale prijs. Bij een grotere korting wordt het gedeelte van de korting dat de 30 procent overschrijdt, beschouwd als loon en dan moet er dus RSZ op worden betaald.Een werkgever kan goederen of diensten ook gratis toekennen aan zijn personeel. In dat geval bedraagt de korting dus 100 procent. Als een fabrikant van fietsen zijn werknemers een gratis fiets schenkt, moeten die werknemers belastingen betalen op de volledige kostprijs van de fiets voor de werkgever. Indien een werkgever zijn werknemers verplicht om kleding te dragen uit de eigen winkel én het geen gewone stads- of vrijetijdskledij betreft, kan de tussenkomst van de werkgever worden beschouwd als "kost eigen aan de werkgever". Op het shoppingbudget zijn dan noch belastingen noch RSZ verschuldigd.Besluit: zelfs als de werknemer belastingen of RSZ moet betalen op (een deel van) de toegekende producten of diensten, blijft het voor hem een voordelige regeling. Maar opdat dit voordeel voor de werknemer zo interessant en gunstig mogelijk zou zijn, is het raadzaam om de korting te beperken tot 30 procent van de normale prijs én om niet onder de kostprijs voor de werkgever te duiken. In dat geval geeft het toegekende gunsttarief geen aanleiding tot de heffing van RSZ of belastingen.Tijdens de zomermaanden krijgt u de Bizz By Mail-nieuwsbrief op maandag, woensdag en vrijdag in plaats van elke weekdag.