U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

De recente sneeuwval maakte verplaatsingen met de wagen en met de trein bijzonder moeilijk. Op maandag 11 maart stond er in ons land 's avonds 600 kilometer file, de ochtend daarna zelfs meer dan 1600 kilometer. Ook veel bussen en trams stonden stil. Zulke verkeersproblemen kunnen zich ook voordoen bij stakingen of betogingen. Zijn die omstandigheden een afdoend excuus om te laat of helemaal niet op uw werk te verschijnen en toch uw loon te krijgen?

Het principe is dat de verplichtingen van beide partijen bij overmacht worden opgeschort, dat wil zeggen bij een onvoorzienbare gebeurtenis die zich buiten de wil van zowel de werkgever als de werknemer voordoet, en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk of definitief en gedeeltelijk of geheel onmogelijk maakt. De werknemer is dan niet meer verplicht te werken, de werkgever niet meer verplicht het loon te betalen. Voorbeelden van overmacht zijn een staking, een sneeuwstorm of brand op de werkplek, bijvoorbeeld bij een oproer.

Er geldt een uitzondering op dat principe: de werknemer behoudt zijn recht op loon in geval van overmacht, als hij zich op een normale manier naar zijn werk begaf, hij arbeidsgeschikt is en zijn vertraging of afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die zich op de weg naar zijn werk en buiten zijn wil om heeft voorgedaan. Het is aan de werknemer om te bewijzen _ en dat is niet gemakkelijk _ dat die voorwaarden zijn vervuld. Is dat het geval, dan krijgt hij ook loon voor de verloren werktijd.

Als de werknemer geen poging heeft gedaan om op zijn werk te raken of als de oorzaak van de vertraging of afwezigheid te voorzien was of al bestond voordat hij zijn woonplaats verliet _ een aangekondigde algemene staking of een voorspelde sneeuwstorm _ is zijn werkgever hem geen loon verschuldigd. Vorige week werd vooraf duidelijk aangekondigd dat er een pak sneeuw zou vallen. De werkgever kan dus weigeren het loon van de verloren dag uit te betalen. Tenzij de werknemer een dag vakantie neemt uiteraard.

Een gewaarschuwd man telt voor twee. Wordt er sneeuw voorspeld, dan moet u vroeger vertrekken, een andere regeling treffen, vakantie nemen of (met toestemming van uw baas) van thuis uit werken.

De recente sneeuwval maakte verplaatsingen met de wagen en met de trein bijzonder moeilijk. Op maandag 11 maart stond er in ons land 's avonds 600 kilometer file, de ochtend daarna zelfs meer dan 1600 kilometer. Ook veel bussen en trams stonden stil. Zulke verkeersproblemen kunnen zich ook voordoen bij stakingen of betogingen. Zijn die omstandigheden een afdoend excuus om te laat of helemaal niet op uw werk te verschijnen en toch uw loon te krijgen?Het principe is dat de verplichtingen van beide partijen bij overmacht worden opgeschort, dat wil zeggen bij een onvoorzienbare gebeurtenis die zich buiten de wil van zowel de werkgever als de werknemer voordoet, en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk of definitief en gedeeltelijk of geheel onmogelijk maakt. De werknemer is dan niet meer verplicht te werken, de werkgever niet meer verplicht het loon te betalen. Voorbeelden van overmacht zijn een staking, een sneeuwstorm of brand op de werkplek, bijvoorbeeld bij een oproer.Er geldt een uitzondering op dat principe: de werknemer behoudt zijn recht op loon in geval van overmacht, als hij zich op een normale manier naar zijn werk begaf, hij arbeidsgeschikt is en zijn vertraging of afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die zich op de weg naar zijn werk en buiten zijn wil om heeft voorgedaan. Het is aan de werknemer om te bewijzen _ en dat is niet gemakkelijk _ dat die voorwaarden zijn vervuld. Is dat het geval, dan krijgt hij ook loon voor de verloren werktijd.Als de werknemer geen poging heeft gedaan om op zijn werk te raken of als de oorzaak van de vertraging of afwezigheid te voorzien was of al bestond voordat hij zijn woonplaats verliet _ een aangekondigde algemene staking of een voorspelde sneeuwstorm _ is zijn werkgever hem geen loon verschuldigd. Vorige week werd vooraf duidelijk aangekondigd dat er een pak sneeuw zou vallen. De werkgever kan dus weigeren het loon van de verloren dag uit te betalen. Tenzij de werknemer een dag vakantie neemt uiteraard.Een gewaarschuwd man telt voor twee. Wordt er sneeuw voorspeld, dan moet u vroeger vertrekken, een andere regeling treffen, vakantie nemen of (met toestemming van uw baas) van thuis uit werken.