Als werkgever moet u een risicoanalyse verrichten van de thermische omstandigheden op de werkvloer. Die analyse houdt rekening met zaken als de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de luchtstroomsnelheid. Op basis van die risicoanalyse moet u een actieplan opstellen met een reeks maatregelen die van kracht worden bij extreme hitte: koude drankjes uitdelen bijvoorbeeld, maar ook technische maatregelen zoals een luchtbevochtiger plaatsen of beschermende kledij ter beschikking stellen. Ook met creatievere maatregelen _ uw personeel trakteren op een ijsje bijvoorbeeld _ kunt u uw medewerkers de hitte even doen vergeten.

De maatregelen van het actieplan moeten worden toegepast bij overschrijding van de drempelwaarde van de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). Die drempelwaarde hangt af van de fysieke werkbelasting: 29°C bij zeer lichte (een kantoorbaan) of lichte fysieke werkbelasting (zittende handenarbeid); 26°C bij middelmatige fysieke werkbelasting (staande arbeid); 22°C bij zware fysieke werkbelasting (staande arbeid met veel verplaatsingen en tillen) en 18°C bij zeer zware fysieke werkbelasting.

De wet voorziet niet in behoud van loon wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt opgeschort wegens de weersomstandigheden zoals buitensporige hitte. Toch kunnen arbeiders onder bepaalde voorwaarden een werkloosheidsuitkering krijgen in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. Een bediende daarentegen heeft tijdens zo'n opschorting geen recht op loon of op een werkloosheidsuitkering.

Als werkgever moet u een risicoanalyse verrichten van de thermische omstandigheden op de werkvloer. Die analyse houdt rekening met zaken als de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de luchtstroomsnelheid. Op basis van die risicoanalyse moet u een actieplan opstellen met een reeks maatregelen die van kracht worden bij extreme hitte: koude drankjes uitdelen bijvoorbeeld, maar ook technische maatregelen zoals een luchtbevochtiger plaatsen of beschermende kledij ter beschikking stellen. Ook met creatievere maatregelen _ uw personeel trakteren op een ijsje bijvoorbeeld _ kunt u uw medewerkers de hitte even doen vergeten.De maatregelen van het actieplan moeten worden toegepast bij overschrijding van de drempelwaarde van de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). Die drempelwaarde hangt af van de fysieke werkbelasting: 29°C bij zeer lichte (een kantoorbaan) of lichte fysieke werkbelasting (zittende handenarbeid); 26°C bij middelmatige fysieke werkbelasting (staande arbeid); 22°C bij zware fysieke werkbelasting (staande arbeid met veel verplaatsingen en tillen) en 18°C bij zeer zware fysieke werkbelasting.De wet voorziet niet in behoud van loon wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt opgeschort wegens de weersomstandigheden zoals buitensporige hitte. Toch kunnen arbeiders onder bepaalde voorwaarden een werkloosheidsuitkering krijgen in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. Een bediende daarentegen heeft tijdens zo'n opschorting geen recht op loon of op een werkloosheidsuitkering.