Om uit te rekenen hoeveel gewaarborgd loon een arbeidsongeschikte werknemer krijgt, moet je rekening houden met het vaste uur- of maandloon én met alle variabele loonelementen die geregeld terugkeren en vrij stabiel zijn.

Volgens de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten (WAO) schorst de "onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval" de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op. In sommige gevallen moet de werkgever het loon een tijdje blijven betalen. Dat is het gewaarborgd loon. Ondanks het eenheidsstatuut zijn er voor dat gewaarborgd loon nog verschillen tussen het stelsel van arbeiders en dat van bedienden: zowel de periodes als de percentages, de toekenningsvoorwaarden en de berekeningsbasis zijn anders.

Volgens de WAO heeft een arbeider bij arbeidsongeschiktheid recht op zijn normale loon, maar enkel "voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te werken". Dat normale loon wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. Het loon voor feestdagen omvat onder meer de geldpremies voor de werknemers. Variabele loonelementen tellen dus mee bij de berekening van het gewaarborgd loon, op voorwaarde dat ze geregeld terugkeren en vrij stabiel zijn. Die elementen hoeven evenwel niet in de arbeidsovereenkomst vermeld te staan. Denk aan 'overloon' voor overuren die regelmatig worden gepresteerd en aan premies voor onregelmatige prestaties zoals 's nachts, op zondag, in opeenvolgende ploegen of wachtdienst.

Voor bedienden is de wet veel laconieker: ze zegt simpelweg dat een bediende "het recht op zijn loon" behoudt bij arbeidsongeschiktheid. De WAO zegt niet wat dat 'loon' inhoudt en verwijst niet expliciet naar de wetgeving op de feestdagen. Telt enkel het vaste maandloon mee bij de berekening van het gewaarborgd loon? Toch niet. Volgens de definitie van het Hof van Cassatie is 'loon' de tegenprestatie voor de arbeid die werd verricht in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. In de praktijk moet je daarom rekening houden met de periodieke variabele loonelementen bij gewaarborgd loon. Neem een handelsvertegenwoordiger die commissies krijgt op de bestellingen die hij binnenhaalt. Bij de berekening van zijn gewaarborgd loon moet je rekening houden met die commissies. De WAO zegt er zelfs bij hoe dat precies moet: uitgaan van het maandgemiddelde van de commissies die de vertegenwoordiger kreeg in de twaalf maanden voor de arbeidsonderbreking.

Premies of andere voordelen die slechts eenmaal per jaar worden betaald, de eindejaarspremie bijvoorbeeld, worden niet meegenomen bij de berekening van het gewaarborgd loon.

Om uit te rekenen hoeveel gewaarborgd loon een arbeidsongeschikte werknemer krijgt, moet je rekening houden met het vaste uur- of maandloon én met alle variabele loonelementen die geregeld terugkeren en vrij stabiel zijn.Volgens de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten (WAO) schorst de "onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval" de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op. In sommige gevallen moet de werkgever het loon een tijdje blijven betalen. Dat is het gewaarborgd loon. Ondanks het eenheidsstatuut zijn er voor dat gewaarborgd loon nog verschillen tussen het stelsel van arbeiders en dat van bedienden: zowel de periodes als de percentages, de toekenningsvoorwaarden en de berekeningsbasis zijn anders.Volgens de WAO heeft een arbeider bij arbeidsongeschiktheid recht op zijn normale loon, maar enkel "voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te werken". Dat normale loon wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. Het loon voor feestdagen omvat onder meer de geldpremies voor de werknemers. Variabele loonelementen tellen dus mee bij de berekening van het gewaarborgd loon, op voorwaarde dat ze geregeld terugkeren en vrij stabiel zijn. Die elementen hoeven evenwel niet in de arbeidsovereenkomst vermeld te staan. Denk aan 'overloon' voor overuren die regelmatig worden gepresteerd en aan premies voor onregelmatige prestaties zoals 's nachts, op zondag, in opeenvolgende ploegen of wachtdienst.Voor bedienden is de wet veel laconieker: ze zegt simpelweg dat een bediende "het recht op zijn loon" behoudt bij arbeidsongeschiktheid. De WAO zegt niet wat dat 'loon' inhoudt en verwijst niet expliciet naar de wetgeving op de feestdagen. Telt enkel het vaste maandloon mee bij de berekening van het gewaarborgd loon? Toch niet. Volgens de definitie van het Hof van Cassatie is 'loon' de tegenprestatie voor de arbeid die werd verricht in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. In de praktijk moet je daarom rekening houden met de periodieke variabele loonelementen bij gewaarborgd loon. Neem een handelsvertegenwoordiger die commissies krijgt op de bestellingen die hij binnenhaalt. Bij de berekening van zijn gewaarborgd loon moet je rekening houden met die commissies. De WAO zegt er zelfs bij hoe dat precies moet: uitgaan van het maandgemiddelde van de commissies die de vertegenwoordiger kreeg in de twaalf maanden voor de arbeidsonderbreking.Premies of andere voordelen die slechts eenmaal per jaar worden betaald, de eindejaarspremie bijvoorbeeld, worden niet meegenomen bij de berekening van het gewaarborgd loon.