U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Over ontslag wegens dringende reden zegt artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 enkel dat dit ontslag moet plaatsvinden binnen de drie werkdagen na de kennisgeving van de tekortkoming die een dringende reden uitmaakt. Het artikel wordt trouwens ook zo geïnterpreteerd door de rechtbanken.

Vormelijke eisen voor het ontslag zijn er dus eigenlijk niet. Het ontslag mag worden meegedeeld tijdens een gesprek (onder vier ogen of telefonisch), per sms, per e-mail of uiteraard per brief. U moet wel kunnen bewijzen wanneer het ontslag precies heeft plaatsgevonden. Dat kan via een of meerdere getuigen of via het bewijs van verzending van de sms, de fax, de brief, enzovoort. De ontslagbrief verzenden via Taxipost of een andere operator is dus mogelijk.

De wet zegt echter ook dat de werknemer binnen de drie dagen na zijn ontslag via een aangetekende brief op de hoogte moet worden gebracht van de tekortkomingen die zijn ontslag wegens dringende reden rechtvaardigen. Om zo'n aangetekende brief te verzenden, moet u een beroep doen op een operator die beschikt over een licentie om aangetekende post te verzenden. Tot voor kort was bpost de enige actieve operator met een dergelijke licentie (geldig tot 31 december 2018; er zijn vijf andere licenties toegekend aan buitenlandse operatoren, maar die zijn niet actief). Maar in mei kreeg TBC-Post (momenteel Mosaïc bvba) van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie een licentie die eveneens geldt voor de verzending van aangetekende post.

Met deze twee operatoren zijn we dan ook rond: verzendt u een 'aangetekende' brief via een operator die niet over een licentie beschikt, dan is dat in de ogen van de wet geen aangetekende brief en zal het ontslag wegens dringende reden nietig zijn. Tot slot nog dit: u moet de aangetekende brief met de hand ondertekenen, want de geldigheid van een brief getekend met een ingescande en geprinte handtekening, staat ter discussie.

Over ontslag wegens dringende reden zegt artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 enkel dat dit ontslag moet plaatsvinden binnen de drie werkdagen na de kennisgeving van de tekortkoming die een dringende reden uitmaakt. Het artikel wordt trouwens ook zo geïnterpreteerd door de rechtbanken.Vormelijke eisen voor het ontslag zijn er dus eigenlijk niet. Het ontslag mag worden meegedeeld tijdens een gesprek (onder vier ogen of telefonisch), per sms, per e-mail of uiteraard per brief. U moet wel kunnen bewijzen wanneer het ontslag precies heeft plaatsgevonden. Dat kan via een of meerdere getuigen of via het bewijs van verzending van de sms, de fax, de brief, enzovoort. De ontslagbrief verzenden via Taxipost of een andere operator is dus mogelijk.De wet zegt echter ook dat de werknemer binnen de drie dagen na zijn ontslag via een aangetekende brief op de hoogte moet worden gebracht van de tekortkomingen die zijn ontslag wegens dringende reden rechtvaardigen. Om zo'n aangetekende brief te verzenden, moet u een beroep doen op een operator die beschikt over een licentie om aangetekende post te verzenden. Tot voor kort was bpost de enige actieve operator met een dergelijke licentie (geldig tot 31 december 2018; er zijn vijf andere licenties toegekend aan buitenlandse operatoren, maar die zijn niet actief). Maar in mei kreeg TBC-Post (momenteel Mosaïc bvba) van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie een licentie die eveneens geldt voor de verzending van aangetekende post.Met deze twee operatoren zijn we dan ook rond: verzendt u een 'aangetekende' brief via een operator die niet over een licentie beschikt, dan is dat in de ogen van de wet geen aangetekende brief en zal het ontslag wegens dringende reden nietig zijn. Tot slot nog dit: u moet de aangetekende brief met de hand ondertekenen, want de geldigheid van een brief getekend met een ingescande en geprinte handtekening, staat ter discussie.