U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Dat klopt niet. Ondanks de wijzigingen die de wet van 27 december 2013 heeft aangebracht, is het nog altijd mogelijk een arbeidsovereenkomst van een werknemer met ziekteverlof te beëindigen. Overigens zegt het artikel 38 §2 uitdrukkelijk dat de werkgever, mits een opzeggingstermijn, het recht heeft een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd werd gesloten, te beëindigen tijdens de schorsing van de uitvoering wegens ziekte. Maar als de werkgever ontslaat met een opzeggingstermijn, loopt die termijn niet tijdens het ziekteverlof. Vandaar dat hij, tenzij dat uitdrukkelijk bij wet is verboden, ook mag ontslaan zonder opzeggingstermijn: de enige sanctie is dan dat hij een compenserende opzeggingsvergoeding moet betalen, zoals trouwens het geval is bij elk ander ontslag zonder toereikende opzeggingstermijn.

Ook als de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, bevestigen de nieuwe artikels 37/9 en 37/10 het recht van de werkgever om de overeenkomst te beëindigen tijdens het ziekteverlof.

De verwarring over de wetswijziging is wellicht te wijten aan twee factoren. Enerzijds aan de opheffing van artikel 78: bij ontslag zonder opzeggingstermijn na meer dan zes maanden ziekte werd van de opzeggingsvergoeding het loon afgetrokken dat sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid werd betaald. Anderzijds is er het nieuwe artikel 37/8: wordt de werknemer ziek na de betekening van een ontslag dat onmiddellijk ingaat, dan wordt de periode die wordt gedekt door het gewaarborgde loon afgetrokken van de opzeggingstermijn. Die termijn dient als basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding.

In werkelijkheid doen die wijzigingen geen afbreuk aan het recht van de werkgever om de arbeidsovereenkomst tijdens het ziekteverlof te beëindigen: ze regelen enkel de vraag of hij het gewaarborgde loon al dan niet mag aftrekken van de verbrekingsvergoeding die hij aan de werknemer moet betalen.

Vroeger mocht de werkgever krachtens artikel 78 het gewaarborgde loon aftrekken van de opzeggingsvergoeding, als hij een werknemer na meer dan zes maanden ziekte ontsloeg met onmiddellijke ingang. Of de werknemer al in zijn opzeggingstermijn zat toen hij ziek werd, speelde daarbij geen rol. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bepaalt de wet vandaag alleen in die aftrekmogelijkheid als de ziekte is begonnen toen de werknemer al in zijn opzeggingstermijn zat.

Dat klopt niet. Ondanks de wijzigingen die de wet van 27 december 2013 heeft aangebracht, is het nog altijd mogelijk een arbeidsovereenkomst van een werknemer met ziekteverlof te beëindigen. Overigens zegt het artikel 38 §2 uitdrukkelijk dat de werkgever, mits een opzeggingstermijn, het recht heeft een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd werd gesloten, te beëindigen tijdens de schorsing van de uitvoering wegens ziekte. Maar als de werkgever ontslaat met een opzeggingstermijn, loopt die termijn niet tijdens het ziekteverlof. Vandaar dat hij, tenzij dat uitdrukkelijk bij wet is verboden, ook mag ontslaan zonder opzeggingstermijn: de enige sanctie is dan dat hij een compenserende opzeggingsvergoeding moet betalen, zoals trouwens het geval is bij elk ander ontslag zonder toereikende opzeggingstermijn.Ook als de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, bevestigen de nieuwe artikels 37/9 en 37/10 het recht van de werkgever om de overeenkomst te beëindigen tijdens het ziekteverlof. De verwarring over de wetswijziging is wellicht te wijten aan twee factoren. Enerzijds aan de opheffing van artikel 78: bij ontslag zonder opzeggingstermijn na meer dan zes maanden ziekte werd van de opzeggingsvergoeding het loon afgetrokken dat sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid werd betaald. Anderzijds is er het nieuwe artikel 37/8: wordt de werknemer ziek na de betekening van een ontslag dat onmiddellijk ingaat, dan wordt de periode die wordt gedekt door het gewaarborgde loon afgetrokken van de opzeggingstermijn. Die termijn dient als basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding.In werkelijkheid doen die wijzigingen geen afbreuk aan het recht van de werkgever om de arbeidsovereenkomst tijdens het ziekteverlof te beëindigen: ze regelen enkel de vraag of hij het gewaarborgde loon al dan niet mag aftrekken van de verbrekingsvergoeding die hij aan de werknemer moet betalen. Vroeger mocht de werkgever krachtens artikel 78 het gewaarborgde loon aftrekken van de opzeggingsvergoeding, als hij een werknemer na meer dan zes maanden ziekte ontsloeg met onmiddellijke ingang. Of de werknemer al in zijn opzeggingstermijn zat toen hij ziek werd, speelde daarbij geen rol. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bepaalt de wet vandaag alleen in die aftrekmogelijkheid als de ziekte is begonnen toen de werknemer al in zijn opzeggingstermijn zat.