Op basis van een Europese verordening kan de douane in geval van inbreuk op de intellectuele rechten namaakgoederen bij binnenkomst in de Europese Unie tegenhouden. Mogelijk staat op uw smartphone een merk dat daarop zonder toestemming van de merkhouder werd aangebracht. Maar het is ook mogelijk dat een inbreuk op het model van de smartphone is gemaakt. Zelfs als er geen merk wordt vermeld op de smartphone, kan er dus toch sprake zijn van een inbreuk op de intellectuele rechten.

De douane kan namaakgoederen tegenhouden op eigen initiatief of na een verzoek van de houder van de intellectuele rechten. Tegen de inbeslagname kunt u proberen aan te voeren dat u het product legaal hebt gekocht. U moet dan bewijzen dat er geen sprake is van een inbreuk op de intellectuele rechten. Als u daar niet in slaagt en er sprake is van namaak, kunnen de goederen worden vernietigd zonder dat u daarvoor wordt gecompenseerd. Meer nog, de houder van de intellectuele rechten zou zelfs een schadevergoeding van u kunnen eisen.

Een vaak gebruikt argument is dat de producten voor privégebruik bestemd zijn en er daarom geen sprake kan zijn van een inbreuk op de intellectuele rechten. Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs een zaak over privégebruik behandeld. Een Deen had via een buitenlandse website een namaak-Rolex gekocht. De Deense douane hield het horloge tegen om het te vernietigen. De koper verzette zich daartegen en voerde aan dat hij het horloge enkel had besteld voor persoonlijk gebruik, waardoor hij geen inbreuk zou maken op het merkenrecht van Rolex. Volgens de koper golden in het land vanwaar de website opereerde ook geen intellectuele rechten op Rolex.

Het Europees Hof van Justitie was het niet eens met die argumentatie. Het oordeelde dat de goederen die via de buitenlandse website werden verkocht, ook waren bestemd voor in Denemarken gevestigde consumenten, wat duidelijk werd aangetoond door de aankoop en levering van het namaakhorloge aan de Deense consument.

In juli en augustus krijgt u de Bizz By Mail-nieuwsbrief op maandag, woensdag en vrijdag in plaats van elke weekdag.

Op basis van een Europese verordening kan de douane in geval van inbreuk op de intellectuele rechten namaakgoederen bij binnenkomst in de Europese Unie tegenhouden. Mogelijk staat op uw smartphone een merk dat daarop zonder toestemming van de merkhouder werd aangebracht. Maar het is ook mogelijk dat een inbreuk op het model van de smartphone is gemaakt. Zelfs als er geen merk wordt vermeld op de smartphone, kan er dus toch sprake zijn van een inbreuk op de intellectuele rechten.De douane kan namaakgoederen tegenhouden op eigen initiatief of na een verzoek van de houder van de intellectuele rechten. Tegen de inbeslagname kunt u proberen aan te voeren dat u het product legaal hebt gekocht. U moet dan bewijzen dat er geen sprake is van een inbreuk op de intellectuele rechten. Als u daar niet in slaagt en er sprake is van namaak, kunnen de goederen worden vernietigd zonder dat u daarvoor wordt gecompenseerd. Meer nog, de houder van de intellectuele rechten zou zelfs een schadevergoeding van u kunnen eisen.Een vaak gebruikt argument is dat de producten voor privégebruik bestemd zijn en er daarom geen sprake kan zijn van een inbreuk op de intellectuele rechten. Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs een zaak over privégebruik behandeld. Een Deen had via een buitenlandse website een namaak-Rolex gekocht. De Deense douane hield het horloge tegen om het te vernietigen. De koper verzette zich daartegen en voerde aan dat hij het horloge enkel had besteld voor persoonlijk gebruik, waardoor hij geen inbreuk zou maken op het merkenrecht van Rolex. Volgens de koper golden in het land vanwaar de website opereerde ook geen intellectuele rechten op Rolex. Het Europees Hof van Justitie was het niet eens met die argumentatie. Het oordeelde dat de goederen die via de buitenlandse website werden verkocht, ook waren bestemd voor in Denemarken gevestigde consumenten, wat duidelijk werd aangetoond door de aankoop en levering van het namaakhorloge aan de Deense consument.In juli en augustus krijgt u de Bizz By Mail-nieuwsbrief op maandag, woensdag en vrijdag in plaats van elke weekdag.