U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

De leden van de ondernemingsraad krijgen geregeld informatie van de bedrijfsleider. Er wordt van hen discretie verwacht: het is niet de bedoeling dat ze die informatie meteen in de openbaarheid gooien. Toch volstaat dat niet altijd om lekken te vermijden.

De werkgever kan naar eigen goeddunken inlichtingen die hij meedeelt aan de ondernemingsraad en waarvan de verspreiding de onderneming nadeel kan berokkenen, als vertrouwelijk bestempelen. In dat geval mogen de personeelsvertegenwoordigers die informatie niet doorgeven aan andere personeelsleden of aan derden. Met die reglementering kan de werkgever controle uitoefenen op de informatie die hij verstrekt.

De personeelsvertegenwoordigers kunnen het vertrouwelijke karakter van die inlichtingen betwisten. Als daarover tijdens de ondernemingsraad onenigheid ontstaat, moet het geschil worden voorgelegd aan de sociale inspectie. Daarbij wordt dezelfde procedure gevolgd die geldt wanneer de bedrijfsleider inlichtingen weigert mee te delen aan de ondernemingsraad.

Tot de sociale inspectie zich definitief heeft uitgesproken, blijft de informatie vertrouwelijk en mag ze niet buiten de ondernemingsraad worden verspreid. In veel gevallen slaagt de werkgever op die manier in zijn opzet om de informatie nog een tijdlang geheim te houden, zelfs al betwist de sociale inspectie nadien het vertrouwelijke karakter ervan.

Een lid van de ondernemingsraad dat het vertrouwelijke karakter van de informatie schendt, riskeert een tuchtstraf en zelfs een ontslag om een dringende reden. Bovendien kan hij een strafsanctie krijgen voor de onrechtmatige openbaarmaking van inlichtingen die de belangen van de onderneming kunnen schaden.

De leden van de ondernemingsraad krijgen geregeld informatie van de bedrijfsleider. Er wordt van hen discretie verwacht: het is niet de bedoeling dat ze die informatie meteen in de openbaarheid gooien. Toch volstaat dat niet altijd om lekken te vermijden.De werkgever kan naar eigen goeddunken inlichtingen die hij meedeelt aan de ondernemingsraad en waarvan de verspreiding de onderneming nadeel kan berokkenen, als vertrouwelijk bestempelen. In dat geval mogen de personeelsvertegenwoordigers die informatie niet doorgeven aan andere personeelsleden of aan derden. Met die reglementering kan de werkgever controle uitoefenen op de informatie die hij verstrekt.De personeelsvertegenwoordigers kunnen het vertrouwelijke karakter van die inlichtingen betwisten. Als daarover tijdens de ondernemingsraad onenigheid ontstaat, moet het geschil worden voorgelegd aan de sociale inspectie. Daarbij wordt dezelfde procedure gevolgd die geldt wanneer de bedrijfsleider inlichtingen weigert mee te delen aan de ondernemingsraad.Tot de sociale inspectie zich definitief heeft uitgesproken, blijft de informatie vertrouwelijk en mag ze niet buiten de ondernemingsraad worden verspreid. In veel gevallen slaagt de werkgever op die manier in zijn opzet om de informatie nog een tijdlang geheim te houden, zelfs al betwist de sociale inspectie nadien het vertrouwelijke karakter ervan.Een lid van de ondernemingsraad dat het vertrouwelijke karakter van de informatie schendt, riskeert een tuchtstraf en zelfs een ontslag om een dringende reden. Bovendien kan hij een strafsanctie krijgen voor de onrechtmatige openbaarmaking van inlichtingen die de belangen van de onderneming kunnen schaden.