U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Als een werkgever een gsm ter beschikking stelt, biedt hij aan de werknemer doorgaans drie opties aan. De eerste optie is die van het 'split billing'. Telkens als hij een gesprek voert, moet de werknemer dan aanduiden of het contact beroepsmatig of privé is, waardoor de privégesprekken rechtstreeks aan de medewerker worden gefactureerd. Dat systeem moet vermijden dat de fiscus en de RSZ ervan zouden uitgaan dat er sprake is van een voordeel in natura.

Daarnaast is het mogelijk dat de werknemer ervoor kiest een forfaitair bedrag te betalen (ongeveer 6 euro per maand als belastbaar voordeel), ofwel een document ondertekent waarin hij op erewoord verklaart dat het gsm-verbruik strikt beperkt blijft tot professionele communicatie, en dus elk privégebruik wordt uitgesloten.

In het geval van de lezer mocht de werknemer de gsm wel privé gebruiken, werd het abonnement door de werkgever betaald en werd de werknemer belast op een voordeel van alle aard. De vraag of de werknemer na zijn ontslag zijn gsm-nummer en zijn sim-kaart mag behouden (en die dus als privé mag beschouwen), hangt vooreerst af van de afspraken die bij het aangaan van het contract zijn gemaakt. Als vooraf niets contractueel werd afgesproken, moet hij nagaan of er in het arbeidsreglement of in de gsm-policy iets over wordt gezegd. Is dat niet zo, dan moet hij uitzoeken wie het gsm-abonnement bij de provider heeft aangegaan: de werkgever of de werknemer.

In de meeste gevallen sluit de werkgever het abonnement af. In dat geval is hij ook de eigenaar van het gsm-nummer en beslist hij wat er nadien gebeurt met het nummer en de sim-kaart. Zo wil hij het nummer mogelijk behouden voor nieuwe werknemers. Als de werkgever het contract met de provider heeft gesloten, is het volstrekt aanvaardbaar dat hij de ex-werknemer verzoekt de pincode en de simkaart terug te geven. De ex-werknemer heeft wel het recht om eerst alle gegevens, die privé zijn, van de sim-kaart te halen.

Als een werkgever een gsm ter beschikking stelt, biedt hij aan de werknemer doorgaans drie opties aan. De eerste optie is die van het 'split billing'. Telkens als hij een gesprek voert, moet de werknemer dan aanduiden of het contact beroepsmatig of privé is, waardoor de privégesprekken rechtstreeks aan de medewerker worden gefactureerd. Dat systeem moet vermijden dat de fiscus en de RSZ ervan zouden uitgaan dat er sprake is van een voordeel in natura. Daarnaast is het mogelijk dat de werknemer ervoor kiest een forfaitair bedrag te betalen (ongeveer 6 euro per maand als belastbaar voordeel), ofwel een document ondertekent waarin hij op erewoord verklaart dat het gsm-verbruik strikt beperkt blijft tot professionele communicatie, en dus elk privégebruik wordt uitgesloten.In het geval van de lezer mocht de werknemer de gsm wel privé gebruiken, werd het abonnement door de werkgever betaald en werd de werknemer belast op een voordeel van alle aard. De vraag of de werknemer na zijn ontslag zijn gsm-nummer en zijn sim-kaart mag behouden (en die dus als privé mag beschouwen), hangt vooreerst af van de afspraken die bij het aangaan van het contract zijn gemaakt. Als vooraf niets contractueel werd afgesproken, moet hij nagaan of er in het arbeidsreglement of in de gsm-policy iets over wordt gezegd. Is dat niet zo, dan moet hij uitzoeken wie het gsm-abonnement bij de provider heeft aangegaan: de werkgever of de werknemer.In de meeste gevallen sluit de werkgever het abonnement af. In dat geval is hij ook de eigenaar van het gsm-nummer en beslist hij wat er nadien gebeurt met het nummer en de sim-kaart. Zo wil hij het nummer mogelijk behouden voor nieuwe werknemers. Als de werkgever het contract met de provider heeft gesloten, is het volstrekt aanvaardbaar dat hij de ex-werknemer verzoekt de pincode en de simkaart terug te geven. De ex-werknemer heeft wel het recht om eerst alle gegevens, die privé zijn, van de sim-kaart te halen.