U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Tijdens voltijds ouderschapsverlof wordt de arbeidsovereenkomst opgeschort: de werknemer hoeft geen arbeid meer te presteren, de werkgever hoeft hem geen werk meer te geven en geen loon meer te betalen.

Aangezien de werkgeversbijdrage voor de groepsverzekering wel degelijk een onderdeel is van het verloningspakket, hoeft de werkgever tijdens het ouderschapsverlof geen premie meer te storten. Bij deeltijds ouderschapsverlof moet het bedrag van de premie trouwens worden verminderd, zodat het opnieuw in verhouding staat tot de daadwerkelijk geleverde arbeidsprestaties en het verschuldigde loon.

Een werkgever die tijdens het ouderschapsverlof (en dat geldt ook voor elke vorm van tijdskrediet) de premie voor de groepsverzekering volledig blijft doorbetalen, neemt nogal wat risico's. Andere werknemers zouden bijvoorbeeld hetzelfde voordeel kunnen eisen. Als de werkgever, tegen de regels in, dezelfde premie blijft betalen, is zoiets een loonvoordeel waarop zowel gewone RSZ-bijdragen als bedrijfsvoorheffing moeten worden betaald. Van de betaalde premie moet ook een fiche worden opgemaakt, zo niet kan de fiscale aftrekbaarheid ervan in het gedrang komen en kan er zelfs een 'aanslag geheim commissielonen' op worden geheven.

Overigens is het niet mogelijk een uitzondering op het groepsverzekeringsplan in te bouwen voor werknemers met tijdskrediet, omdat de tewerkstellingsgraad niet wordt aanvaard als een objectief criterium voor een aparte categorie.

Een werkgever die voor een werknemer met voltijds tijdskrediet toch een gedeeltelijke dekking wenst te behouden, kan echter overwegen hem een IPT (individuele pensioentoezegging) toe te kennen. Hij moet daarbij wel strikte wettelijke regels in acht nemen (zoals het maximumbedrag van een dergelijke toezegging).

Tijdens voltijds ouderschapsverlof wordt de arbeidsovereenkomst opgeschort: de werknemer hoeft geen arbeid meer te presteren, de werkgever hoeft hem geen werk meer te geven en geen loon meer te betalen.Aangezien de werkgeversbijdrage voor de groepsverzekering wel degelijk een onderdeel is van het verloningspakket, hoeft de werkgever tijdens het ouderschapsverlof geen premie meer te storten. Bij deeltijds ouderschapsverlof moet het bedrag van de premie trouwens worden verminderd, zodat het opnieuw in verhouding staat tot de daadwerkelijk geleverde arbeidsprestaties en het verschuldigde loon.Een werkgever die tijdens het ouderschapsverlof (en dat geldt ook voor elke vorm van tijdskrediet) de premie voor de groepsverzekering volledig blijft doorbetalen, neemt nogal wat risico's. Andere werknemers zouden bijvoorbeeld hetzelfde voordeel kunnen eisen. Als de werkgever, tegen de regels in, dezelfde premie blijft betalen, is zoiets een loonvoordeel waarop zowel gewone RSZ-bijdragen als bedrijfsvoorheffing moeten worden betaald. Van de betaalde premie moet ook een fiche worden opgemaakt, zo niet kan de fiscale aftrekbaarheid ervan in het gedrang komen en kan er zelfs een 'aanslag geheim commissielonen' op worden geheven.Overigens is het niet mogelijk een uitzondering op het groepsverzekeringsplan in te bouwen voor werknemers met tijdskrediet, omdat de tewerkstellingsgraad niet wordt aanvaard als een objectief criterium voor een aparte categorie.Een werkgever die voor een werknemer met voltijds tijdskrediet toch een gedeeltelijke dekking wenst te behouden, kan echter overwegen hem een IPT (individuele pensioentoezegging) toe te kennen. Hij moet daarbij wel strikte wettelijke regels in acht nemen (zoals het maximumbedrag van een dergelijke toezegging).