Arbeidsongeschiktheid is een van de schorsingsgevallen waarbij van de regel wordt afgeweken: de werkgever blijft het (gewaarborgde) loon betalen gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode heeft de werknemer nog altijd recht op voordelen als gsm of firmawagen. Die voordelen worden beschouwd als een deel van zijn loon. Als de werkgever hem deze voordelen afneemt tijdens de periode van gewaarborgd loon, kan de werknemer een schadevergoeding eisen.

Na deze eerste 30 dagen heeft de werknemer geen recht meer op (gewaarborgd) loon noch op de voordelen die als een deel van zijn loon worden beschouwd. Hij ontvangt dan een uitkering van het ziekenfonds, die overeenstemt met een percentage van het (begrensde) loon. Omdat die uitkering vaak fors lager ligt dan het normale loon, gaan veel werkgevers een verzekering aan die voorziet in een tijdelijke aanvullende vergoeding of kennen werkgevers zelf gedurende een aantal maanden een toeslag toe aan de zieke werknemer.

Na de periode van gewaarborgd loon heeft de werknemer geen recht meer op loon. De werkgever kan dus vragen dat hij de voordelen waarover hij beschikt, teruggeeft. Als de werknemer weigert, kan de werkgever een schadevergoeding eisen. Het is dus zeker verstandig om duidelijke afspraken te maken. Enkele suggesties. Om discussies te vermijden, regelt u het best - in een policy, in het arbeidsreglement of in een individuele overeenkomst - of een arbeidsongeschikte werknemer zijn gsm of zijn firmawagen na de periode van gewaarborgd loon moet teruggeven.

Een groepsverzekeringspolis bevat vaak een aparte verzekering die de arbeidsongeschiktheid van de werknemer dekt, zodat de werkgever geen premies hoeft te betalen voor een arbeidsongeschikte werknemer. Zo'n verzekering dekt niet alle ziektes of vormen van arbeidsongeschiktheid. Als de ziekte niet door de verzekering gedekt wordt, kan de werkgever overwegen om geen premies meer te betalen en dezelfde principes toe te passen als eerder uitgelegd voor de gsm en de firmawagen.

Arbeidsongeschiktheid is een van de schorsingsgevallen waarbij van de regel wordt afgeweken: de werkgever blijft het (gewaarborgde) loon betalen gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode heeft de werknemer nog altijd recht op voordelen als gsm of firmawagen. Die voordelen worden beschouwd als een deel van zijn loon. Als de werkgever hem deze voordelen afneemt tijdens de periode van gewaarborgd loon, kan de werknemer een schadevergoeding eisen.Na deze eerste 30 dagen heeft de werknemer geen recht meer op (gewaarborgd) loon noch op de voordelen die als een deel van zijn loon worden beschouwd. Hij ontvangt dan een uitkering van het ziekenfonds, die overeenstemt met een percentage van het (begrensde) loon. Omdat die uitkering vaak fors lager ligt dan het normale loon, gaan veel werkgevers een verzekering aan die voorziet in een tijdelijke aanvullende vergoeding of kennen werkgevers zelf gedurende een aantal maanden een toeslag toe aan de zieke werknemer.Na de periode van gewaarborgd loon heeft de werknemer geen recht meer op loon. De werkgever kan dus vragen dat hij de voordelen waarover hij beschikt, teruggeeft. Als de werknemer weigert, kan de werkgever een schadevergoeding eisen. Het is dus zeker verstandig om duidelijke afspraken te maken. Enkele suggesties. Om discussies te vermijden, regelt u het best - in een policy, in het arbeidsreglement of in een individuele overeenkomst - of een arbeidsongeschikte werknemer zijn gsm of zijn firmawagen na de periode van gewaarborgd loon moet teruggeven.Een groepsverzekeringspolis bevat vaak een aparte verzekering die de arbeidsongeschiktheid van de werknemer dekt, zodat de werkgever geen premies hoeft te betalen voor een arbeidsongeschikte werknemer. Zo'n verzekering dekt niet alle ziektes of vormen van arbeidsongeschiktheid. Als de ziekte niet door de verzekering gedekt wordt, kan de werkgever overwegen om geen premies meer te betalen en dezelfde principes toe te passen als eerder uitgelegd voor de gsm en de firmawagen.