U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

De problematiek van de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden is in het Belgisch arbeidsrecht zeer ingewikkeld. Kort gezegd: zelfs al bevat de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding, dan nog kan uw werkgever de arbeidsvoorwaarden die contractueel zijn vastgelegd en die als essentieel worden beschouwd zoals de functie of de plaats van tewerkstelling, niet eenzijdig wijzigen. Een dergelijke wijziging kan, indien het om een belangrijke wijziging gaat, zelfs - na een ingebrekestelling - beschouwd worden als een verbreking van de arbeidsovereenkomst. Dat wordt een 'impliciet ontslag' genoemd. Dat is wel alleen het geval als de wijziging van de functie echt werd uitgevoerd, want enkel de intentie van de werkgever volstaat niet.

Wanneer een werkgever geconfronteerd wordt met een werknemer die de functiewijziging weigert, dreigt hij er soms mee om de werknemer om dringende reden te ontslaan voor werkweigering. Over het algemeen zullen de arbeidsrechtbanken daar niet mee akkoord gaan omdat de werkgever het recht niet had om de wijziging aan de werknemer op te leggen. Daardoor is er geen sprake van werkweigering. In twee gevallen neemt de rechtbank de dringende toch in aanmerking. Ten eerste wanneer de werknemer de wijziging eerst heeft aanvaard en hem pas daarna weigert. Deze aanvaarding kan zelfs impliciet gebeuren door bijvoorbeeld maanden voort te blijven werken onder de gewijzigde arbeidsvoorwaarden. Ten tweede wanneer de wijziging gering en tijdelijk is, al bestaat er hierover nog heel wat discussie.

Als u niet akkoord gaat het het voorstel van uw werkgever dient u dus schriftelijk (per e-mail of per brief) zo snel mogelijk te reageren door aan te geven over welke wijziging het gaat en dat het om een wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde gaat. U weigert deze wijziging te aanvaarden en u stelt de werkgever in gebreke om u in uw oude functie te herstellen anders behoudt u zich het recht voor om andere middelen te nemen zoals gerechtelijke ontbinding of impliciet ontslag, maar deze oplossing kan gevaarlijk zijn.

De problematiek van de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden is in het Belgisch arbeidsrecht zeer ingewikkeld. Kort gezegd: zelfs al bevat de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding, dan nog kan uw werkgever de arbeidsvoorwaarden die contractueel zijn vastgelegd en die als essentieel worden beschouwd zoals de functie of de plaats van tewerkstelling, niet eenzijdig wijzigen. Een dergelijke wijziging kan, indien het om een belangrijke wijziging gaat, zelfs - na een ingebrekestelling - beschouwd worden als een verbreking van de arbeidsovereenkomst. Dat wordt een 'impliciet ontslag' genoemd. Dat is wel alleen het geval als de wijziging van de functie echt werd uitgevoerd, want enkel de intentie van de werkgever volstaat niet. Wanneer een werkgever geconfronteerd wordt met een werknemer die de functiewijziging weigert, dreigt hij er soms mee om de werknemer om dringende reden te ontslaan voor werkweigering. Over het algemeen zullen de arbeidsrechtbanken daar niet mee akkoord gaan omdat de werkgever het recht niet had om de wijziging aan de werknemer op te leggen. Daardoor is er geen sprake van werkweigering. In twee gevallen neemt de rechtbank de dringende toch in aanmerking. Ten eerste wanneer de werknemer de wijziging eerst heeft aanvaard en hem pas daarna weigert. Deze aanvaarding kan zelfs impliciet gebeuren door bijvoorbeeld maanden voort te blijven werken onder de gewijzigde arbeidsvoorwaarden. Ten tweede wanneer de wijziging gering en tijdelijk is, al bestaat er hierover nog heel wat discussie. Als u niet akkoord gaat het het voorstel van uw werkgever dient u dus schriftelijk (per e-mail of per brief) zo snel mogelijk te reageren door aan te geven over welke wijziging het gaat en dat het om een wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde gaat. U weigert deze wijziging te aanvaarden en u stelt de werkgever in gebreke om u in uw oude functie te herstellen anders behoudt u zich het recht voor om andere middelen te nemen zoals gerechtelijke ontbinding of impliciet ontslag, maar deze oplossing kan gevaarlijk zijn.