U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

In België bestaat er geen algemene wettelijke regeling die zegt dat een werkgever sowieso de intellectuele eigendomsrechten verwerft op uitvindingen die door zijn werknemers worden gerealiseerd. Voor auteursrechten, computerprogramma's, databanken, tekeningen en modellen bestaan er wel regelingen. Algemeen gesteld is het de arbeidsovereenkomst die moet bepalen of de intellectuele eigendomsrechten al dan niet overgaan op de werkgever.

Om uit te maken aan wie de rechten toekomen, is het volgende onderscheid van groot belang:

Dienstuitvindingen zijn uitvindingen door de werknemer in het raam van de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst.

Vrije uitvindingen zijn uitvindingen die de werknemer buiten de werkuren en met eigen middelen heeft gedaan en die geen verband houden met zijn taken voor de werkgever.

Gemengde of afhankelijke uitvindingen zijn uitvindingen buiten de werkuren, maar met behulp van de middelen van de werkgever.

Alleen bij dienstuitvindingen verwerft de werkgever automatisch de intellectuele eigendomsrechten. Kunt u als werkgever aantonen dat de werknemer de opdracht had om iets uit te vinden en daarvoor ook werd betaald, dan bent u de eigenaar van zijn uitvinding zonder dat u hem daar iets voor hoeft te betalen.

Voor de laatste hypothese bestaat er geen wettelijke regeling en de rechtspraak is verdeeld. Indien de werkgever een uitvinding van een werknemer in zijn eigen voordeel gebruikt, loopt hij altijd het risico dat die creatieve werknemer een eis tot schadevergoeding en zelfs tot stopzetting inleidt. Zoiets kan de onderneming behoorlijk op kosten jagen. Vandaar ons advies om het lot van de intellectuele eigendomsrechten op uitvindingen door personeelsleden altijd duidelijk te regelen in de arbeidsovereenkomst of in een ander contractueel document.

In België bestaat er geen algemene wettelijke regeling die zegt dat een werkgever sowieso de intellectuele eigendomsrechten verwerft op uitvindingen die door zijn werknemers worden gerealiseerd. Voor auteursrechten, computerprogramma's, databanken, tekeningen en modellen bestaan er wel regelingen. Algemeen gesteld is het de arbeidsovereenkomst die moet bepalen of de intellectuele eigendomsrechten al dan niet overgaan op de werkgever.Om uit te maken aan wie de rechten toekomen, is het volgende onderscheid van groot belang:Dienstuitvindingen zijn uitvindingen door de werknemer in het raam van de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst.Vrije uitvindingen zijn uitvindingen die de werknemer buiten de werkuren en met eigen middelen heeft gedaan en die geen verband houden met zijn taken voor de werkgever.Gemengde of afhankelijke uitvindingen zijn uitvindingen buiten de werkuren, maar met behulp van de middelen van de werkgever.Alleen bij dienstuitvindingen verwerft de werkgever automatisch de intellectuele eigendomsrechten. Kunt u als werkgever aantonen dat de werknemer de opdracht had om iets uit te vinden en daarvoor ook werd betaald, dan bent u de eigenaar van zijn uitvinding zonder dat u hem daar iets voor hoeft te betalen.Voor de laatste hypothese bestaat er geen wettelijke regeling en de rechtspraak is verdeeld. Indien de werkgever een uitvinding van een werknemer in zijn eigen voordeel gebruikt, loopt hij altijd het risico dat die creatieve werknemer een eis tot schadevergoeding en zelfs tot stopzetting inleidt. Zoiets kan de onderneming behoorlijk op kosten jagen. Vandaar ons advies om het lot van de intellectuele eigendomsrechten op uitvindingen door personeelsleden altijd duidelijk te regelen in de arbeidsovereenkomst of in een ander contractueel document.