U kunt zich hiernaast abonneren op de nieuwsbrief Bizz By Mail en zich uitschrijven door hierboven te klikken op de tab 'registreren' of 'registratie wijzigen'.

Scherpzinnig waarnemen. Veranderingen zien aankomen vóór anderen ze zien. Je onderzoekt de externe omgeving op gebreken en kansen en doorbreekt de complexiteit van iets om de handvol variabelen te bepalen waarop je je beslissing gaat baseren. Ook moet je je een beeld vormen van hoe je die variabelen kunt combineren in verschillende scenario's.

Kwalitatief beoordelen. Geef mensen de mogelijkheid om de juiste opties te formuleren en te selecteren. Dit komt naarmate je betrouwbare, sociale netwerken opbouwt, naarmate je van het grote geheel naar de concrete, specifieke elementen gaat, nadenkt over de tweede- en derdelijnsgevolgen en focust op de beslissingen die je zelf moet nemen en beslist wie de andere beslissingen moet nemen.

Geloofwaardigheid. Als je niet geloofwaardig bent, worden de beslissingen nooit geaccepteerd. Je bouwt geloofwaardigheid op door te luisteren naar tegenstrijdige meningen, door de steun van de raad van bestuur, de medewerkers en relevante externe betrokkenen te verwerven op basis van prestaties en transparantie, en door de moed te hebben om de beste beslissing te nemen, ook al is die niet populair.

Benny Debruyne

Bron: Harvard Business Review. Het interview met Ram Charan staat in Trends van 19 december 2012.

Scherpzinnig waarnemen. Veranderingen zien aankomen vóór anderen ze zien. Je onderzoekt de externe omgeving op gebreken en kansen en doorbreekt de complexiteit van iets om de handvol variabelen te bepalen waarop je je beslissing gaat baseren. Ook moet je je een beeld vormen van hoe je die variabelen kunt combineren in verschillende scenario's. Kwalitatief beoordelen. Geef mensen de mogelijkheid om de juiste opties te formuleren en te selecteren. Dit komt naarmate je betrouwbare, sociale netwerken opbouwt, naarmate je van het grote geheel naar de concrete, specifieke elementen gaat, nadenkt over de tweede- en derdelijnsgevolgen en focust op de beslissingen die je zelf moet nemen en beslist wie de andere beslissingen moet nemen. Geloofwaardigheid. Als je niet geloofwaardig bent, worden de beslissingen nooit geaccepteerd. Je bouwt geloofwaardigheid op door te luisteren naar tegenstrijdige meningen, door de steun van de raad van bestuur, de medewerkers en relevante externe betrokkenen te verwerven op basis van prestaties en transparantie, en door de moed te hebben om de beste beslissing te nemen, ook al is die niet populair.Benny DebruyneBron: Harvard Business Review. Het interview met Ram Charan staat in Trends van 19 december 2012.