In juli en augustus zijn in België 1.129 ondernemingen over de kop gegaan. Dat zijn er 18 procent minder dan in de zomervakantie van 2013. "De positieve tendens van het afnemend aantal faillissementen lijkt hiermee bevestigd", meldt het handelsinformatiekantoor Graydon.

'Positieve signalen'

Tijdens de eerste acht maanden - tot en met 31 augustus - van dit jaar noteerde Graydon 7.093 faillissementen. Dat stemt overeen met een daling met 6,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen er nog 7.568 faillissementen werden opgetekend.

Met uitzondering van februari ligt het aantal faillissementen dit jaar elke maand lager dan vorig jaar. Toen werd er zo goed als iedere maand een faillissementenrecord verpulverd.

"Dit zijn positieve signalen die wijzen op een voorzichtig economisch herstel", verduidelijkt Filip Hendrickx, specialist bedrijfsinformatie bij Graydon. Toch blijft Hendrickx behoedzaam: "We moeten wel realistisch blijven, want het faillissementsniveau ligt ook vandaag nog een stuk hoger in vergelijking met de jaren voorafgaand aan het 'recordjaar' 2013," luidt het.

Lichte toename in Wallonië

Ondanks de opmerkelijke afname van het aantal faillissementen in België blijven er grote regionale verschillen bestaan. Terwijl in Vlaanderen en Brussel na 8 maanden respectievelijk 5 procent en 22,9 procent minder faillissementen werden opgetekend, was er in Wallonië sprake van een lichte toename met 4,5 procent op jaarbasis.

Minder jobs verloren in Vlaanderen en Brussel, maar niet in Wallonië

Doordat ruim 7.000 bedrijven de boeken moesten sluiten, gingen er dit jaar al heel wat banen verloren. In de eerste acht maanden van 2014 sneuvelden er daardoor niet minder dan 16.675 banen. Dat zijn er veel, maar toch 2,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar het geval was.

Omgerekend naar de gewesten ziet de kaalslag er als volgt uit: -7.175 jobs in Vlaanderen (een daling met 16 procent tegenover vorig jaar), -3.072 jobs in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (-5,1 procent tegenover vorig jaar), 6.428 jobs in Wallonië ( +21,2 procent in vergelijking met vorig jaar).

"Onderzoek en evoluties in het verleden tonen aan dat een verandering van de algemene economische situatie zich eerst in Vlaanderen laat voelen, waarna de andere landsdelen volgen", aldus Hendrickx.

(BO)

In juli en augustus zijn in België 1.129 ondernemingen over de kop gegaan. Dat zijn er 18 procent minder dan in de zomervakantie van 2013. "De positieve tendens van het afnemend aantal faillissementen lijkt hiermee bevestigd", meldt het handelsinformatiekantoor Graydon.Tijdens de eerste acht maanden - tot en met 31 augustus - van dit jaar noteerde Graydon 7.093 faillissementen. Dat stemt overeen met een daling met 6,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen er nog 7.568 faillissementen werden opgetekend. Met uitzondering van februari ligt het aantal faillissementen dit jaar elke maand lager dan vorig jaar. Toen werd er zo goed als iedere maand een faillissementenrecord verpulverd."Dit zijn positieve signalen die wijzen op een voorzichtig economisch herstel", verduidelijkt Filip Hendrickx, specialist bedrijfsinformatie bij Graydon. Toch blijft Hendrickx behoedzaam: "We moeten wel realistisch blijven, want het faillissementsniveau ligt ook vandaag nog een stuk hoger in vergelijking met de jaren voorafgaand aan het 'recordjaar' 2013," luidt het.Ondanks de opmerkelijke afname van het aantal faillissementen in België blijven er grote regionale verschillen bestaan. Terwijl in Vlaanderen en Brussel na 8 maanden respectievelijk 5 procent en 22,9 procent minder faillissementen werden opgetekend, was er in Wallonië sprake van een lichte toename met 4,5 procent op jaarbasis.Doordat ruim 7.000 bedrijven de boeken moesten sluiten, gingen er dit jaar al heel wat banen verloren. In de eerste acht maanden van 2014 sneuvelden er daardoor niet minder dan 16.675 banen. Dat zijn er veel, maar toch 2,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar het geval was. Omgerekend naar de gewesten ziet de kaalslag er als volgt uit: -7.175 jobs in Vlaanderen (een daling met 16 procent tegenover vorig jaar), -3.072 jobs in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (-5,1 procent tegenover vorig jaar), 6.428 jobs in Wallonië ( +21,2 procent in vergelijking met vorig jaar). "Onderzoek en evoluties in het verleden tonen aan dat een verandering van de algemene economische situatie zich eerst in Vlaanderen laat voelen, waarna de andere landsdelen volgen", aldus Hendrickx. (BO)