Het was me onlangs eindelijk gelukt om met u te praten. Katoennatie stond op mijn lijstje van bedrijven voor wie ik graag wou werken met mijn bedrijf. Ik ben immers net zo ambitieus als u om mijn bedrijf uit te bouwen. U had wel oren naar mijn boodschap, en kort nadien werd ik heel vriendelijk ontvangen door een paar van uw medewerkers. Wat mij vooral bijgebleven is van dit gesprek (naast jullie imposante kantoren in de Haven van Antwerpen), is dat jullie blijkbaar kansen geven aan jonge bedrijven, en regelmatig bestellingen plaatsen bij hen ipv bij gevestigde waarden. Dat was fijn om te horen. Menig groot bedrijf houdt er immers een andere visie op na.

Jammer genoeg hadden jullie in dit geval reeds een software gekocht bij een groot bedrijf, maar ik zie dit eerder als een uitstel dan als een afstel. De ervaring heeft me al geleerd dat geduld een mooie deugd is, en dat een aankoop bij een groot bedrijf niet altijd tot een grote tevredenheid leidt bij de klant. Dus ik was nog steeds in de overtuiging dat ik op een dag best wel graag met uw bedrijf zaken wou doen.

Tot ik het interview met u las in Trends...

Daarin doet u de uitspraak dat "de moderne vrouw" (ik dus!), haar partner ervan zou weerhouden om te ondernemen. U schoffeert de jonge vrouwen die onvoldoende de traditionele taken op zich nemen, en van hun man te veel eisen. Bovendien is dit een blaam voor de mannen die zich volgens u laten leiden door hun veeleisende moderne vrouw en daardoor niet meer ondernemen. En wee o wee: die koppels van tegenwoordig hechten meer waarde aan de aanwezigheid van een emotionele band dan aan een dikke bankrekening.

Dit lokte logischerwijze verontwaardigde reacties op bij vrouwen én mannen, ondernemers en werknemers. Als jonge onderneemster, sluit ik me volledig bij hen aan.

Mijnheer Huts, u schoffeert de jonge vrouwen die onvoldoende de traditionele taken op zich nemen

Ik ben het volledig met u eens dat er meer ondernemers moeten zijn (allez hup hup al die mannen en vrouwen in de gouden kooien zoals die van katoennatie!), maar ik voeg er aan toe dat er ook meer onderneemsters moeten zijn. Wetenschappelijk onderzoek toonde het al aan: vrouwen doen het minstens even goed of zelfs beter dan mannen. Maar wat deze vrouwen niet zullen doen, is hun partner naar de haard drijven, of de mannen er van beschuldigen dat er veel te weinig vrouwelijke ondernemers zijn omdat ze niet mogen van de mannen. Dus bij deze: laat ons, jongeren, zelf uitmaken wie welke taak opneemt in het huishouden. Het zal het ondernemerschap alleen maar ten goede komen. En laten we het ondernemerschap op een andere manier bevorderen dan door de vrouwen terug aan het fornuis te ketenen.

De ervaring leert me dat menige man van uw generatie neerbuigend naar vrouwen en vrouwelijke ondernemers kijken. Wanneer ik mezelf voorstel als zaakvoerder van Enprove, krijg ik regelmatig een repliek in de stijl van 'ge zijt een schoon meiske' (dank u wel, Baron Paul Buysse). De verleiding is soms groot om veralgemenende uitspraken te doen over die grijze mannen en hun vrouwonvriendelijke praat. Maar dat doe ik niet. Ik blijf er van uitgaan dat jullie in een minderheid zijn die er duidelijk andere waarden en normen op nahouden. Dit veralgemenen zou een blaam zijn voor alle ondernemers die zeer respectvol omgaan met hun mannelijke en vrouwelijke collega's.

Maar soms krijg ik het gevoel dat ik toch even heel Vlaanderen er wil aan herinneren dat die ook bestaan!

Dus meneer Huts, blijf zeker kopen bij die jonge ondernemers, ook al gaat het over vrouwen. Ik hoop dat u uw mening bijstelt, het is nooit te laat om te veranderen.

Als u het goed vindt, ga ik het hier bij laten, want de afwas staat er nog. En dat gesprek over mijn bedrijf inschakelen als leverancier zullen we nog eens hebben als de kinderen groot zijn. Wie weet zit ik dan wel met één van uw kleindochters aan tafel.

An Beazar, zaakvoerder van Enprove

Het was me onlangs eindelijk gelukt om met u te praten. Katoennatie stond op mijn lijstje van bedrijven voor wie ik graag wou werken met mijn bedrijf. Ik ben immers net zo ambitieus als u om mijn bedrijf uit te bouwen. U had wel oren naar mijn boodschap, en kort nadien werd ik heel vriendelijk ontvangen door een paar van uw medewerkers. Wat mij vooral bijgebleven is van dit gesprek (naast jullie imposante kantoren in de Haven van Antwerpen), is dat jullie blijkbaar kansen geven aan jonge bedrijven, en regelmatig bestellingen plaatsen bij hen ipv bij gevestigde waarden. Dat was fijn om te horen. Menig groot bedrijf houdt er immers een andere visie op na.Jammer genoeg hadden jullie in dit geval reeds een software gekocht bij een groot bedrijf, maar ik zie dit eerder als een uitstel dan als een afstel. De ervaring heeft me al geleerd dat geduld een mooie deugd is, en dat een aankoop bij een groot bedrijf niet altijd tot een grote tevredenheid leidt bij de klant. Dus ik was nog steeds in de overtuiging dat ik op een dag best wel graag met uw bedrijf zaken wou doen.Tot ik het interview met u las in Trends... Daarin doet u de uitspraak dat "de moderne vrouw" (ik dus!), haar partner ervan zou weerhouden om te ondernemen. U schoffeert de jonge vrouwen die onvoldoende de traditionele taken op zich nemen, en van hun man te veel eisen. Bovendien is dit een blaam voor de mannen die zich volgens u laten leiden door hun veeleisende moderne vrouw en daardoor niet meer ondernemen. En wee o wee: die koppels van tegenwoordig hechten meer waarde aan de aanwezigheid van een emotionele band dan aan een dikke bankrekening.Dit lokte logischerwijze verontwaardigde reacties op bij vrouwen én mannen, ondernemers en werknemers. Als jonge onderneemster, sluit ik me volledig bij hen aan.Ik ben het volledig met u eens dat er meer ondernemers moeten zijn (allez hup hup al die mannen en vrouwen in de gouden kooien zoals die van katoennatie!), maar ik voeg er aan toe dat er ook meer onderneemsters moeten zijn. Wetenschappelijk onderzoek toonde het al aan: vrouwen doen het minstens even goed of zelfs beter dan mannen. Maar wat deze vrouwen niet zullen doen, is hun partner naar de haard drijven, of de mannen er van beschuldigen dat er veel te weinig vrouwelijke ondernemers zijn omdat ze niet mogen van de mannen. Dus bij deze: laat ons, jongeren, zelf uitmaken wie welke taak opneemt in het huishouden. Het zal het ondernemerschap alleen maar ten goede komen. En laten we het ondernemerschap op een andere manier bevorderen dan door de vrouwen terug aan het fornuis te ketenen.De ervaring leert me dat menige man van uw generatie neerbuigend naar vrouwen en vrouwelijke ondernemers kijken. Wanneer ik mezelf voorstel als zaakvoerder van Enprove, krijg ik regelmatig een repliek in de stijl van 'ge zijt een schoon meiske' (dank u wel, Baron Paul Buysse). De verleiding is soms groot om veralgemenende uitspraken te doen over die grijze mannen en hun vrouwonvriendelijke praat. Maar dat doe ik niet. Ik blijf er van uitgaan dat jullie in een minderheid zijn die er duidelijk andere waarden en normen op nahouden. Dit veralgemenen zou een blaam zijn voor alle ondernemers die zeer respectvol omgaan met hun mannelijke en vrouwelijke collega's.Maar soms krijg ik het gevoel dat ik toch even heel Vlaanderen er wil aan herinneren dat die ook bestaan!Dus meneer Huts, blijf zeker kopen bij die jonge ondernemers, ook al gaat het over vrouwen. Ik hoop dat u uw mening bijstelt, het is nooit te laat om te veranderen.Als u het goed vindt, ga ik het hier bij laten, want de afwas staat er nog. En dat gesprek over mijn bedrijf inschakelen als leverancier zullen we nog eens hebben als de kinderen groot zijn. Wie weet zit ik dan wel met één van uw kleindochters aan tafel.An Beazar, zaakvoerder van Enprove