Uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België blijkt dat het ondernemingsklimaat verbeterde in de vier bevraagde bedrijfstakken. In de bouwnijverheid en de diensten aanbedrijven gaat het om de derde opeenvolgende stijging.

De NBB-barometer klokte in december af op -1,4, een forse verbetering tegenover de -3,9 van november.

Algemene synthetische curve, tabel NBB
Algemene synthetische curve © tabel NBB

In de verwerkende nijverheid (-3,7 tegenover -6,3) betrof het herstel van het vertrouwen volgens de NBB zowel de beoordeling van de actuele situatie van de ondernemingen als de vooruitzichten, in het bijzonder die in verband met de vraag.

In de bouwnijverheid (-4,7 tegenover -7,3) werd de nieuwe stijging van de indicator geschraagd door een gunstiger verloop en beoordeling van het orderbestand. Ten opzichte van de vorige maand werd het materieel ook intensiever benut.

De versteviging in de diensten aan bedrijven(12,9 tegenover 11,0) is toe te schrijven aan de aanzienlijk optimistischer vooruitzichten, zowel wat betreft de eigen activiteit van de ondernemingen als, in geringere mate, de algemene marktvraag.

In de handel (-4,8 tegenover -8), tot slot, verwachten de bedrijfsleiders een forse stijging van hun bestellingen bij hun leveranciers en een toename van hun personeelsbestand. (Belga/BO)

Uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België blijkt dat het ondernemingsklimaat verbeterde in de vier bevraagde bedrijfstakken. In de bouwnijverheid en de diensten aanbedrijven gaat het om de derde opeenvolgende stijging.De NBB-barometer klokte in december af op -1,4, een forse verbetering tegenover de -3,9 van november. In de verwerkende nijverheid (-3,7 tegenover -6,3) betrof het herstel van het vertrouwen volgens de NBB zowel de beoordeling van de actuele situatie van de ondernemingen als de vooruitzichten, in het bijzonder die in verband met de vraag. In de bouwnijverheid (-4,7 tegenover -7,3) werd de nieuwe stijging van de indicator geschraagd door een gunstiger verloop en beoordeling van het orderbestand. Ten opzichte van de vorige maand werd het materieel ook intensiever benut. De versteviging in de diensten aan bedrijven(12,9 tegenover 11,0) is toe te schrijven aan de aanzienlijk optimistischer vooruitzichten, zowel wat betreft de eigen activiteit van de ondernemingen als, in geringere mate, de algemene marktvraag. In de handel (-4,8 tegenover -8), tot slot, verwachten de bedrijfsleiders een forse stijging van hun bestellingen bij hun leveranciers en een toename van hun personeelsbestand. (Belga/BO)