Als een kenniseconomie afhangt van het aantal octrooiaanvragen, is optimisme op zijn plaats. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het Europees Octrooibureau (EOB) dinsdag in Brussel heeft bekendgemaakt. België liet in 2016 een duidelijke groei van het aantal octrooiaanvragen noteren. Ons land registreerde 2184 octrooiaanvragen. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Die stijging komt boven op de stijging van 6 procent die het Europees Octrooibureau (EOB) in 2015 voor ons land optekende. Van de grootste octrooiaanvragers doet enkel China beter (+24,8%).
...

Als een kenniseconomie afhangt van het aantal octrooiaanvragen, is optimisme op zijn plaats. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het Europees Octrooibureau (EOB) dinsdag in Brussel heeft bekendgemaakt. België liet in 2016 een duidelijke groei van het aantal octrooiaanvragen noteren. Ons land registreerde 2184 octrooiaanvragen. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Die stijging komt boven op de stijging van 6 procent die het Europees Octrooibureau (EOB) in 2015 voor ons land optekende. Van de grootste octrooiaanvragers doet enkel China beter (+24,8%). Met 96.000 toegekende octrooien en 160.000 octrooiaanvragen was 2016 een goed innovatiejaar. Het aantal aanvragen bij het EOB bleef daarmee nagenoeg op het niveau (-0,2%) van het recordjaar 2015. Het aantal toegekende octrooien ging echter spectaculair omhoog en steeg met 40 procent. "Dat is een bewijs dat Europa aantrekkelijk blijft als markt voor innovatie", zegt Benoît Battistelli, de voorzitter van het EOB. "Onze octrooien leveren bescherming in een markt van 700 miljoen consumenten."De spectaculaire stijging van het aantal toegekende octrooien is voor een groot stuk te danken aan de interne efficiëntieverbeteringen bij het EOB. Een traject dat de organisatie de komende jaren wil voortzetten. Het Europees Octrooienbureau is overigens een niet-gesubsidieerde intergouvernementele organisatie. Er werken 7000 mensen en het jaarbudget ervan is 2,2 miljard euro.Volgens Battistelli tonen de jongste cijfers ook aan dat Europese bedrijven een sleutelrol blijven spelen in de innovatieve sectoren. In negen van de tien technologische sectoren met het hoogste aantal octrooiaanvragen is de grootste groep aanvragers nog steeds afkomstig uit Europa. Enkel in computertechnologie komen er meer aanvragen uit de Verenigde Staten. De landen met het hoogste aantal aanvragen zijn de VS, Duitsland, Japan, Frankrijk en Zwitserland. Maar de Aziatische landen _ Japan buiten beschouwing gelaten _ laten wel een sterkere een groei zien. China staat intussen op de zesde plaats. Een goed voorbeeld van die evolutie is het telecombedrijf Huawei. In drie jaar klom het op van de elfde naar de tweede plaats. Alleen Philips diende vorig jaar meer octrooiaanvragen bij het EOB in.In ons land komen de grootste aanvragers uit de sectoren van de machinebouw (9%), de organische fijnchemie (7%) en de biotechnologie (7%). Computertechnologie ontbreekt in die top drie, maar hoort wel tot de sterkste drie stijgers (+28,1%). De andere twee zijn de organische fijnchemie (31,6%) en de biotechnologie (30,4%).Opvallend is de belangrijke aanwezigheid van onderzoeksinstellingen in de Belgische top tien (zie tabel Grootste octrooiaanvragers in België). In de top tien van de belangrijkste Belgische octrooiaanvragers staan slechts vijf bedrijven. Solvay voert de ranking aan met 269 octrooiaanvragen.In absolute aantallen haalt België de top tien van het hoogste aantal octrooiaanvragen niet. In relatie tot het aantal inwoners doet ons land het beter met een achtste plaats. Met 191 aanvragen per miljoen inwoners doen we het duidelijk beter dan het EU-gemiddelde van 122 aanvragen per miljoen inwoners. 16,9 procent van de Belgische octrooiaanvragen stamde uit Vlaams-Brabant. Daarmee stak de provincie vorig jaar het Brussels Gewest voorbij. Dat viel van 17,5 procent in 2015 terug naar 16,2 procent. Antwerpen staat op de derde plaats met 15,5 procent van de aanvragen. De grootste stijger onder de provincies is echter Namen. Daar waren er vorig jaar 43 procent meer aanvragen dan een jaar eerder. Als gewest staat Vlaanderen nog steeds duidelijk aan kop met 64,4 procent van de aanvragen.