Als een kenniseconomie afhangt van het aantal octrooiaanvragen, is optimisme op zijn plaats. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het Europees Octrooibureau (EOB) dinsdag in Brussel heeft bekendgemaakt. België liet in 2016 een duidelijke groei van het aantal octrooiaanvragen noteren. Ons land registreerde 2184 octrooiaanvragen. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Die stijging komt boven op de stijging van 6 procent die het Europees Octrooibureau (EOB) in 2015 voor ons land optekende. Van de grootste octrooiaanvragers doet enkel China beter (+24,8%).
...