Grosso modo zijn er twee mogelijkheden: overgang door overdracht van de aandelen van de onderneming of overgang door overdracht van de activiteiten van de werkgever aan een andere juridische entiteit. In het eerste geval krijgt de werknemer technisch gezien geen andere werkgever. Aan de juridische entiteit van de werkgever verandert niets, alleen komen de aandelen van die entiteit in andere handen terecht.

In het tweede geval krijgt de werknemer wel een andere werkgever. De rechten en de plichten van de werknemers in geval van een 'overgang van onderneming krachtens overeenkomst" worden geregeld door een Europese richtlijn. Die richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de cao 32bis.

Cao 32bis organiseert de automatische overdracht van de rechten en plichten van de werknemers die aan de slag zijn in het bedrijf. Krachtens die cao behouden de werknemers de arbeidsvoorwaarden zoals die van toepassing waren op de dag van de overgang (anciënniteit, loon, recuperatie van overuren, vakantiedagen). De overnemer erft de arbeidsrelatie zoals die bestond op de dag van de overgang en zet die voort zonder er iets aan te veranderen. In beide gevallen behoudt de werknemer het recht om vakantie te nemen op de afgesproken dagen.

Grosso modo zijn er twee mogelijkheden: overgang door overdracht van de aandelen van de onderneming of overgang door overdracht van de activiteiten van de werkgever aan een andere juridische entiteit. In het eerste geval krijgt de werknemer technisch gezien geen andere werkgever. Aan de juridische entiteit van de werkgever verandert niets, alleen komen de aandelen van die entiteit in andere handen terecht. In het tweede geval krijgt de werknemer wel een andere werkgever. De rechten en de plichten van de werknemers in geval van een 'overgang van onderneming krachtens overeenkomst" worden geregeld door een Europese richtlijn. Die richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de cao 32bis.Cao 32bis organiseert de automatische overdracht van de rechten en plichten van de werknemers die aan de slag zijn in het bedrijf. Krachtens die cao behouden de werknemers de arbeidsvoorwaarden zoals die van toepassing waren op de dag van de overgang (anciënniteit, loon, recuperatie van overuren, vakantiedagen). De overnemer erft de arbeidsrelatie zoals die bestond op de dag van de overgang en zet die voort zonder er iets aan te veranderen. In beide gevallen behoudt de werknemer het recht om vakantie te nemen op de afgesproken dagen.