1. Zorg voor duidelijke afspraken in uw team
Door preventief assertief te zijn, vermijdt u irritatie en conflictsituaties achteraf. De non-negotiable rules zijn een belangrijke eerste stap. Zo'n regel is een praktische afspraak waarover achteraf niet onderhandeld kan worden. Het gaat hier niet om een bedrijfs- of persoonlijke doelstelling: het is een praktische werkafspraak.
2. Uitstel is nergens goed voor
Stelt u soms bepaalde gesprekken uit omdat ze onaangenaam zijn? Sta er dan even bij stil dat uitstel vaak zorgt voor irritatie. Zolang iets niet aangekaart wordt, zal dat voor frustratie zorgen bij uzelf en/of uw medewerkers. De kans is zelfs reëel dat op een bepaald moment de bom barst.
3. Koppel intentie los van gedrag
Iemand aanspreken op zijn gedrag is niet zonder risico. U kunt vervallen in een vicieuze cirkel van actie-reactie, welles-nietes... Koppel daarom de intentie los van het gedrag.
4. Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
Als u iemand op zijn gedrag moet aanspreken, kunt u het gedrag best zintuiglijk beschrijven. "Je reageert vaak agressief" wordt door de ander wellicht aangevoeld als een persoonlijke aanval en de kans is groot dat hij meteen in de verdediging gaat. "Je verheft je stem en je slaat met de vuist op tafel. Dat komt op mij nogal agressief over" kan door de medewerker moeilijk ontkend worden. U houdt op die manier de boodschap bij uzelf. Is er toch nog weerstand, dan schiet u beter niet meteen in de verdediging.

Bron: Kluwer Opleidingen

1. Zorg voor duidelijke afspraken in uw team Door preventief assertief te zijn, vermijdt u irritatie en conflictsituaties achteraf. De non-negotiable rules zijn een belangrijke eerste stap. Zo'n regel is een praktische afspraak waarover achteraf niet onderhandeld kan worden. Het gaat hier niet om een bedrijfs- of persoonlijke doelstelling: het is een praktische werkafspraak. 2. Uitstel is nergens goed voor Stelt u soms bepaalde gesprekken uit omdat ze onaangenaam zijn? Sta er dan even bij stil dat uitstel vaak zorgt voor irritatie. Zolang iets niet aangekaart wordt, zal dat voor frustratie zorgen bij uzelf en/of uw medewerkers. De kans is zelfs reëel dat op een bepaald moment de bom barst. 3. Koppel intentie los van gedrag Iemand aanspreken op zijn gedrag is niet zonder risico. U kunt vervallen in een vicieuze cirkel van actie-reactie, welles-nietes... Koppel daarom de intentie los van het gedrag. 4. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Als u iemand op zijn gedrag moet aanspreken, kunt u het gedrag best zintuiglijk beschrijven. "Je reageert vaak agressief" wordt door de ander wellicht aangevoeld als een persoonlijke aanval en de kans is groot dat hij meteen in de verdediging gaat. "Je verheft je stem en je slaat met de vuist op tafel. Dat komt op mij nogal agressief over" kan door de medewerker moeilijk ontkend worden. U houdt op die manier de boodschap bij uzelf. Is er toch nog weerstand, dan schiet u beter niet meteen in de verdediging. Bron: Kluwer Opleidingen